Technik programista

Podręczniki WSiP do zawodu technik programista - to gwarancja sukcesu na egzaminie
i uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej z branży.

Egzamin z kwalifikacji: INF.03INF.04EE.09/INF.03

Kwalifikacja INF.03
Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Tworzenie stron i aplikacji internetowych oraz baz danych i administrowanie nimi. Część 1

Tworzenie stron i aplikacji internetowych oraz baz danych i administrowanie nimi. Część 1

Tomasz Klekot, Agnieszka Klekot

Podręcznik poświęcony projektowaniu stron internetowych. Znajdują się w nim informacje dotyczące standardów dokumentów hipertekstowych, stosowania języka HTML do tworzenia stron internetowych, systemów zarządzania treścią CMS i kaskadowych arkuszy stylów. Omówione zostały również kwestie związane z tworzeniem grafiki na potrzeby stron internetowych, projektowaniem, testowaniem, walidacją i optymalizacją stron internetowych. Jeden rozdział jest poświęcony publikacji witryn i aplikacji internetowych.

W zrozumieniu teorii opisanych treści pomogą uczniom liczne rysunki i zdjęcia.

Tworzenie stron i aplikacji internetowych oraz baz danych i administrowanie nimi. Część 2

Tworzenie stron i aplikacji internetowych oraz baz danych i administrowanie nimi. Część 2

Tomasz Klekot, Agnieszka Klekot

Podręcznik zawiera szczegółowe informacje na temat projektowania baz danych i administrowania nimi. Zostały w nim opisane zasady tworzenia diagramów E/R, relacyjnych baz danych, formularzy, zapytań i raportów do przetwarzania danych, modyfikowania struktury baz danych i zarządzania systemem bazy danych. Omówione są także kwestie dotyczące programowania aplikacji internetowych, m.in. skryptów wykonywanych po stronie klienta i po stronie serwera oraz informacje związane z przeprowadzaniem walidacji kodu programu i dokumentacją tworzonej aplikacji.

Wiadomości teoretyczne zostały wsparte licznymi rysunkami i zdjęciami, które ułatwią uczniom zrozumienie materiału.

Kwalifikacja INF.04
Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Okładka publikacji Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji. Część 1

Dariusz Gołębiowski

Podręcznik zawiera informacje dotyczące zasad wykorzystywania prostych, złożonych, numerycznych i logicznych typów danych, typów znakowych i łańcuchowych. Wyjaśnia znaczenie właściwego doboru narzędzi i metodologii do planowania i zarządzania projektem. Pokazuje rozwiązywanie problemów za pomocą algorytmów i sposoby ich projektowania z wykorzystaniem różnych metod schematów blokowych. Ułatwia zrozumienie potrzeb klientów i zagadnień związanych z projektowaniem aplikacji. Przyswojenie opisanych treści ułatwią uczniowi liczne grafiki i zrzuty ekranów.

Okładka publikacji Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji. Część 2

Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji. Część 2

Dariusz Gołębiowski

Podręcznik poświęcony programowaniu aplikacji. Zawiera informacje dotyczące zasad obowiązujących podczas programowania obiektowego, w tym obiektowych aplikacji konsolowych. Ułatwia zrozumienie zagadnień związanych z projektowaniem desktopowych aplikacji okienkowych oraz wykorzystywaniem środowiska IDE, RAD i frameworków. Wyjaśnia, jak wykorzystać środowisko programistyczne do aplikacji mobilnych. Publikacja przedstawia informacje związane z przeprowadzaniem walidacji kodu programu, dokumentowaniem aplikacji i organizowaniem testów. Omawiane tematy zostały wsparte grafikami i zrzutami ekranu dla lepszego zrozumienia i zapamiętania treści.

Kwalifikacja EE.09/INF.03
Repetytorium i testy egzaminacyjne

Okładka Repetytorium i testy egzaminacyjne. Kwalifikacja EE.09/INF.03

Repetytorium i testy egzaminacyjne

Tomasz Klekot

W repetytorium zebrane zostały najważniejsze wiadomości, w tym informacje o standardach dokumentów hipertekstowych, języku HTML do tworzenia stron internetowych, systemach zarządzania treścią CMS, kaskadowych arkuszach stylów, relacyjnych bazach danych, formularzach, zapytaniach i raportach do przetwarzania danych, skryptach wykonywanych po stronie klienta i po stronie serwera. Tematy zostały zilustrowane grafikami, dzięki którym łatwiej zrozumieć treści i je zapamiętać.

Do repetytorium załączony został przykładowy arkusz egzaminacyjny zawierający 40 pytań dla części pisemnej oraz zadanie praktyczne, jak na prawdziwym egzaminie.

Język obcy zawodowy

Język angielski zawodowy dla technika informatyka i technika programisty WSiP

Język angielski zawodowy dla technika informatyka i technika programisty

Piotr Beń

Zeszyt ćwiczeń związanych m.in. z codzienną pracą w branży informatycznej, budową komputera, systemami komputerowymi i internetowymi, projektowaniem stron internetowych, administrowaniem bazami danych, językiem programowania, pomocą techniczną w branży i bezpieczeństwem w sieci. Przedstawia zasady rozmowy kwalifikacyjnej, wypełniania kwestionariusza osobowego i pisania CV. Wiele różnorodnych zadań pozwala utrwalić wiadomości i słownictwo branżowe.

Nagrania dialogów / tekstów do każdego działu!

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wanda Bukała

Nowa odsłona podręcznika wprowadzającego w tajniki bezpieczeństwa i higieny pracy. Prezentuje ujęcie prawne kwestii bhp, a następnie omawia czynniki zagrożeń zawodowych: hałas, drgania, mikroklimat, promieniowanie, czynniki chemiczne, pyły, obciążenie psychofizyczne. Podkreśla wagę ergonomii w pracy i życiu codziennym, wskazuje właściwe pozycje ciała podczas pracy (dodatkowo ilustrują je filmy, do których odsyłają kody QR). Ostatnią część podręcznika, poświęconą pierwszej pomocy, uzupełniają filmy z Akademii Ratownictwa Medicover.