Technik programista

Podręczniki WSiP do zawodu technik programista - to gwarancja sukcesu na egzaminie
i uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej z branży.

Kwalifikacja INF.03
Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Tworzenie stron i aplikacji internetowych oraz baz danych i administrowanie nimi. Część 1

Tomasz Klekot, Agnieszka Klekot

Podręcznik poświęcony projektowaniu stron internetowych. Znajdują się w nim informacje dotyczące standardów dokumentów hipertekstowych, stosowania języka HTML do tworzenia stron internetowych, systemów zarządzania treścią CMS i kaskadowych arkuszy stylów. Omówione zostały również kwestie związane z tworzeniem grafiki na potrzeby stron internetowych, projektowaniem, testowaniem, walidacją i optymalizacją stron internetowych. Jeden rozdział jest poświęcony publikacji witryn i aplikacji internetowych.

W zrozumieniu teorii opisanych treści pomogą uczniom liczne rysunki i zdjęcia.

Tworzenie stron i aplikacji internetowych oraz baz danych i administrowanie nimi. Część 2

Tomasz Klekot, Agnieszka Klekot

Podręcznik zawiera szczegółowe informacje na temat projektowania baz danych i administrowania nimi. Zostały w nim opisane zasady tworzenia diagramów E/R, relacyjnych baz danych, formularzy, zapytań i raportów do przetwarzania danych, modyfikowania struktury baz danych i zarządzania systemem bazy danych. Omówione są także kwestie dotyczące programowania aplikacji internetowych, m.in. skryptów wykonywanych po stronie klienta i po stronie serwera oraz informacje związane z przeprowadzaniem walidacji kodu programu i dokumentacją tworzonej aplikacji.

Wiadomości teoretyczne zostały wsparte licznymi rysunkami i zdjęciami, które ułatwią uczniom zrozumienie materiału.

Język obcy zawodowy

Język angielski zawodowy dla technika informatyka i technika programisty

Piotr Beń

Zeszyt ćwiczeń związanych m.in. z codzienną pracą w branży informatycznej, budową komputera, systemami komputerowymi i internetowymi, projektowaniem stron internetowych, administrowaniem bazami danych, językiem programowania, pomocą techniczną w branży i bezpieczeństwem w sieci. Przedstawia zasady rozmowy kwalifikacyjnej, wypełniania kwestionariusza osobowego i pisania CV. Wiele różnorodnych zadań pozwala utrwalić wiadomości i słownictwo branżowe.

Nagrania dialogów / tekstów do każdego działu!