Technik teleinformatyk

Podręczniki WSiP do zawodu technik teleinformatyk - to gwarancja sukcesu na egzaminie
i uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej.

Egzamin z kwalifikacji: E.13

Pracownie - publikacje do praktycznej nauki zawodu

Pracownia sieci komputerowych. Technik informatyk. Kwalifikacja E.13. Praktyczna nauka zawodu

Pracownia sieci komputerowych. Technik informatyk. Technik teleinformatyk. Kwalifikacja E.13. Praktyczna nauka zawodu

Tomasz Klekot, Krzysztof Pytel

Podręcznik skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy kształcą się w zawodzie technik informatyk i technik teleinformatyk. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji E.13 (Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami).

Książka składa się przede wszystkim z kart pracy i zadań. Podczas ich rozwiązywania uczeń zdobędzie między innymi umiejętności użytkowania sieci komputerowych, diagnostyki i naprawy sieci czy bezpieczeństwa danych w sieci.

Repetytoria i testy egzaminacyjne. Egzamin zawodowy

Repetytorium i testy egzaminacyjne. Egzamin zawodowy. Technik informatyk. Technik teleinformatyk. Kwalifikacja E.13

Repetytorium i testy egzaminacyjne. Egzamin zawodowy. Technik informatyk. Technik teleinformatyk. Kwalifikacja E.13

Tomasz Klekot, Krzysztof Pytel

Publikacja skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących się w zawodzie technik informatyk/technik teleinformatyk. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji E.13. (Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami).

 

Książka zawiera 5 zestawów testów do części pisemnej egzaminu, 3 zadania do części praktycznej egzaminu oraz rozwiązania i klucz odpowiedzi. Jej treści dotyczą między innymi: projektowania sieci komputerowych, konfigurowania urządzeń sieciowych czy diagnostyki i naprawy sieci komputerowych.

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik informatyk. Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik informatyk. Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

Tomasz Klekot

Podręcznik skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy kształcą się w zawodzie technik informatyk. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji E.13 (Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami).

Książka zawiera zestaw 5 testów do pisemnej części egzaminu, 3 zadania z rozwiązaniami do jego części praktycznej, podstawę programową, klucz odpowiedzi do testów, plany zadań, zasady i przepisy związane z przeprowadzaniem egzaminu zawodowego oraz literaturę przedmiotu.

Kwalifikacja E.13
Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej i administrowanie sieciami

Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej

Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej

Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek

Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk. Realizuje treści z zakresu 1. części kwalifikacji E.13. (Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej).

Podręcznik prezentuje wiedzę z zakresu projektowania, wykonania, użytkowania i naprawy sieci komputerowych oraz wykorzystania programów komputerowych. Wiedzę teoretyczną autorzy poparli licznymi przykładami. Bogaty, kolorowy materiał ilustracyjny ułatwia uczniowi zrozumienie przekazywanych w podręczniku treści.

Konfigurowanie urządzeń sieciowych

Konfigurowanie urządzeń sieciowych

Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek

Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk. Realizuje treści z zakresu 2. części kwalifikacji E.13. (Konfigurowanie urządzeń sieciowych).

Przekazuje wiedzę z zakresu umiejętności związanych z konfigurowaniem urządzeń sieciowych różnych producentów, ich bezpieczną eksploatacją, diagnostyką i naprawą oraz bezpiecznym zastosowaniem w sieci sprzętu i programów komputerowych. Treści teoretyczne autorzy poparli licznymi przykładami, ćwiczeniami i kolorowymi ilustracjami, które wskazują sposoby praktycznego zastosowania teorii.

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek

Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk. Realizuje treści z zakresu 3. części kwalifikacji E.13. (Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi).

Podręcznik przekazuje wiedzę na temat sprawnego administrowania różnymi sieciowymi systemami operacyjnymi (Novell NetWare, Linux, Windows Server) oraz zapewniania bezpieczeństwa danych i uczy podstawowych umiejętności z tego zakresu. Treści teoretyczne autorzy poparli licznymi przykładami, ćwiczeniami i kolorowymi ilustracjami wskazującymi sposoby praktycznego zastosowania teorii.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów z branży

Prowadzenie działalności gospodarczej w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej

Tomasz Klekot

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej. Realizuje treści z zakresu efektów kształcenia wspólnych dla tej branży.

Publikacja przybliża zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej. Omawia m.in. podstawy prawne i organizacyjne prowadzenia własnej firmy, jej finansowanie czy obowiązki przedsiębiorcy. Pytania kontrolne pomogą uczniowi sprawdzić stan swojej wiedzy.

BHP w branży elektrycznej

Wanda Bukała, Jacek Kozyra

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach z branży elektrycznej. Realizuje treści z zakresu efektów kształcenia wspólnych dla tej branży.

Autorzy omówili zasady ochrony przeciwpożarowej w branży elektrycznej oraz kwestie odnoszące się do ergonomii pracy. Scharakteryzowali czynniki szkodliwe w środowisku pracy oraz ich źródła, a także środki ochrony niezbędne do wykonywania zadań zawodowych. Dodatkowo przybliżyli przepisy dotyczące prawnej ochrony pracy.

Nowość

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wanda Bukała

Nowa odsłona podręcznika wprowadzającego w tajniki bezpieczeństwa i higieny pracy. Prezentuje ujęcie prawne kwestii bhp, a następnie omawia czynniki zagrożeń zawodowych: hałas, drgania, mikroklimat, promieniowanie, czynniki chemiczne, pyły, obciążenie psychofizyczne. Podkreśla wagę ergonomii w pracy i życiu codziennym, wskazuje właściwe pozycje ciała podczas pracy (dodatkowo ilustrują je filmy, do których odsyłają kody QR). Ostatnią część podręcznika, poświęconą pierwszej pomocy, uzupełniają filmy z Akademii Ratownictwa Medicover.

Język obcy zawodowy

Język niemiecki zawodowy w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej

Język niemiecki zawodowy w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej

Joanna Długokęcka, Sebastian Chadaj

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka niemieckiego zawodowego w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej.

W publikacji zawarto ćwiczenia związane m.in. z charakterystyką przewodników i izolatorów, obwodami elektrycznymi, elektrycznością, budową i naprawą sprzętu komputerowego, kablami, narzędziami i materiałami, wyposażeniem warsztatu napraw sprzętu elektronicznego, oświetleniem i przełącznikami. Scharakteryzowano w niej również przepisy BHP oraz normy zatrudnienia w branży.