Technik teleinformatyk

Podręczniki WSiP do zawodu technik teleinformatyk - to gwarancja sukcesu na egzaminie
i uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej.

Egzamin z kwalifikacji: E.13

Pracownie - publikacje do praktycznej nauki zawodu

Pracownia sieci komputerowych. Technik informatyk. Technik teleinformatyk. Kwalifikacja E.13. Praktyczna nauka zawodu

Tomasz Klekot, Krzysztof Pytel

Podręcznik skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy kształcą się w zawodzie technik informatyk i technik teleinformatyk. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji E.13 (Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami).

Książka składa się przede wszystkim z kart pracy i zadań. Podczas ich rozwiązywania uczeń zdobędzie między innymi umiejętności użytkowania sieci komputerowych, diagnostyki i naprawy sieci czy bezpieczeństwa danych w sieci.

Repetytoria i testy egzaminacyjne. Egzamin zawodowy

Repetytorium i testy egzaminacyjne. Egzamin zawodowy. Technik informatyk. Technik teleinformatyk. Kwalifikacja E.13

Tomasz Klekot, Krzysztof Pytel

Publikacja skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących się w zawodzie technik informatyk/technik teleinformatyk. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji E.13. (Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami).

 

Książka zawiera 5 zestawów testów do części pisemnej egzaminu, 3 zadania do części praktycznej egzaminu oraz rozwiązania i klucz odpowiedzi. Jej treści dotyczą między innymi: projektowania sieci komputerowych, konfigurowania urządzeń sieciowych czy diagnostyki i naprawy sieci komputerowych.

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik informatyk. Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

Tomasz Klekot

Podręcznik skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy kształcą się w zawodzie technik informatyk. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji E.13 (Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami).

Książka zawiera zestaw 5 testów do pisemnej części egzaminu, 3 zadania z rozwiązaniami do jego części praktycznej, podstawę programową, klucz odpowiedzi do testów, plany zadań, zasady i przepisy związane z przeprowadzaniem egzaminu zawodowego oraz literaturę przedmiotu.

Kwalifikacja E.13
Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej i administrowanie sieciami

Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej

Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek

Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk. Realizuje treści z zakresu 1. części kwalifikacji E.13. (Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej).

Podręcznik prezentuje wiedzę z zakresu projektowania, wykonania, użytkowania i naprawy sieci komputerowych oraz wykorzystania programów komputerowych. Wiedzę teoretyczną autorzy poparli licznymi przykładami. Bogaty, kolorowy materiał ilustracyjny ułatwia uczniowi zrozumienie przekazywanych w podręczniku treści.

Konfigurowanie urządzeń sieciowych

Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek

Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk. Realizuje treści z zakresu 2. części kwalifikacji E.13. (Konfigurowanie urządzeń sieciowych).

Przekazuje wiedzę z zakresu umiejętności związanych z konfigurowaniem urządzeń sieciowych różnych producentów, ich bezpieczną eksploatacją, diagnostyką i naprawą oraz bezpiecznym zastosowaniem w sieci sprzętu i programów komputerowych. Treści teoretyczne autorzy poparli licznymi przykładami, ćwiczeniami i kolorowymi ilustracjami, które wskazują sposoby praktycznego zastosowania teorii.

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek

Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk. Realizuje treści z zakresu 3. części kwalifikacji E.13. (Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi).

Podręcznik przekazuje wiedzę na temat sprawnego administrowania różnymi sieciowymi systemami operacyjnymi (Novell NetWare, Linux, Windows Server) oraz zapewniania bezpieczeństwa danych i uczy podstawowych umiejętności z tego zakresu. Treści teoretyczne autorzy poparli licznymi przykładami, ćwiczeniami i kolorowymi ilustracjami wskazującymi sposoby praktycznego zastosowania teorii.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

Prowadzenie działalności gospodarczej w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej

Tomasz Klekot

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej. Realizuje treści z zakresu efektów kształcenia wspólnych dla tej branży.

Publikacja przybliża zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej. Omawia m.in. podstawy prawne i organizacyjne prowadzenia własnej firmy, jej finansowanie czy obowiązki przedsiębiorcy. Pytania kontrolne pomogą uczniowi sprawdzić stan swojej wiedzy.

BHP w branży elektrycznej

Wanda Bukała, Jacek Kozyra

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach z branży elektrycznej. Realizuje treści z zakresu efektów kształcenia wspólnych dla tej branży.

Autorzy omówili zasady ochrony przeciwpożarowej w branży elektrycznej oraz kwestie odnoszące się do ergonomii pracy. Scharakteryzowali czynniki szkodliwe w środowisku pracy oraz ich źródła, a także środki ochrony niezbędne do wykonywania zadań zawodowych. Dodatkowo przybliżyli przepisy dotyczące prawnej ochrony pracy.

Język obcy zawodowy

Język angielski zawodowy w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej

Sebastian Chadaj

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka angielskiego zawodowego w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej.

W publikacji zawarto ćwiczenia związane m.in. z charakterystyką przewodników i izolatorów, obwodami elektrycznymi, elektrycznością, budową i naprawą sprzętu komputerowego, kablami, narzędziami i materiałami, wyposażeniem warsztatu napraw sprzętu elektronicznego, oświetleniem i przełącznikami. Scharakteryzowano w niej również przepisy BHP oraz normy zatrudnienia w branży.

Język niemiecki zawodowy w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej

Joanna Długokęcka, Sebastian Chadaj

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka niemieckiego zawodowego w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej.

W publikacji zawarto ćwiczenia związane m.in. z charakterystyką przewodników i izolatorów, obwodami elektrycznymi, elektrycznością, budową i naprawą sprzętu komputerowego, kablami, narzędziami i materiałami, wyposażeniem warsztatu napraw sprzętu elektronicznego, oświetleniem i przełącznikami. Scharakteryzowano w niej również przepisy BHP oraz normy zatrudnienia w branży.