Branża medyczno-społeczna

Wybierz zawód z branży medyczno-społecznej i sprawdź podręczniki podnoszące kwalifikacje zawodowe. Egzamin zawodowy z WSiP!

  • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

    Potrafi monitorować przestrzeganie przepisów prawnych określających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. Doskonali ergonomiczne warunki pracy. Ocenia ryzyko zawodowe. Ustala okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy. Organizuje i prowadzi szkolenia oraz świadczy usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

    spacer

    Egzamin z kwalifikacji Z.13 (obecnie: MS.12)