Branża medyczno-społeczna

Wybierz zawód z branży medyczno-społecznej i sprawdź podręczniki podnoszące kwalifikacje zawodowe. Egzamin zawodowy z WSiP!

 • Opiekunka dziecięca

  Opiekunka dziecięca

  Opiekunka dziecięca zajmuje się sprawowaniem fachowej opieki nad małymi dziećmi, najczęściej niemowlętami i dziećmi do 3 roku życia. Pełni funkcje wychowawczo-opiekuńcze oraz wykonuje zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne. Do zadań opiekunki należy przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa dziecku i dbanie o jego potrzeby.

 • Opiekun medyczny

  Opiekun medyczny

  Opiekun medyczny to osoba, która zawodowo pomaga niesamodzielnemu, choremu człowiekowi w zaspokajaniu jego potrzeb życiowych oraz dba o jego bezpieczeństwo, jakość życia oraz podstawową aktywność społeczną. Jest to osoba, która pomaga swoim podopiecznym zaspokajać potrzeby bio-psycho-społeczne. Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego.

 • Opiekun osoby starszej

  Opiekun osoby starszej

  Opiekun pomaga osobie podopiecznej w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego, wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych, udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej, mobilizuje osobę podopieczną do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej.

 • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

  Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

  Potrafi monitorować przestrzeganie przepisów prawnych określających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. Doskonali ergonomiczne warunki pracy. Ocenia ryzyko zawodowe. Ustala okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy. Organizuje i prowadzi szkolenia oraz świadczy usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

  spacer

  Egzamin z kwalifikacji MS.12, Z.13