Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Podręczniki WSiP do zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy - to gwarancja sukcesu na egzaminie
i uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej z branży medyczno-społecznej.

Egzamin z kwalifikacji: Z.13

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy. Kwalifikacja Z.13 (obecnie: MS.12). Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy. Kwalifikacja Z.13 (obecnie: MS.12). Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Grażyna Ozorowska, Tomasz Sadowski

Testy egzaminacyjne skierowane do uczniów kształcących się w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy. Realizują treści z zakresu kwalifikacji Z.13 (obecnie: MS.12) (Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy).

Publikacja zawiera 5 zestawów testów, z których każdy składa się z 40 zadań testowych i zadania praktycznego. Uczeń znajdzie tu też klucz odpowiedzi do testów i propozycje rozwiązań zadań praktycznych.

Kwalifikacja Z.13 (MS.12)
Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Przepisy prawne określające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy

Tadeusz Cieszkowski

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy. Realizuje treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji Z.13 (obecnie: MS.12) (Monitorowanie przestrzegania przepisów prawnych określających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy).

W podręczniku omówiono m.in. obowiązki pracodawcy i pracownika w obszarze bhp oraz dotyczące nadzorowania przepisów ochrony pracy odnoszących się do kobiet, młodocianych i niepełnosprawnych.

Ergonomiczne warunki pracy

Ergonomiczne warunki pracy

Wanda Bukała

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy. Realizuje treści z zakresu drugiej części kwalifikacji Z.13 (obecnie: MS.12) (Doskonalenie ergonomicznych warunków pracy).

W podręczniku omówiono m.in. skutki zdrowotne ograniczonej aktywności fizycznej pracownika, a także zasady, które obowiązują podczas doboru do pracy pracowników odpowiednich pod względem wydolności psychofizycznej.

Zagrożenia w środowisku pracy i ocena ryzyka zawodowego

Zagrożenia w środowisku pracy i ocena ryzyka zawodowego

Wanda Bukała, Tadeusz Cieszkowski

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy. Realizuje treści z zakresu trzeciej części kwalifikacji Z.13 (obecnie: MS.12) (Ocenianie ryzyka zawodowego).

Ten podręcznik to kompendium wiedzy na temat przepisów prawa odnoszących się do oceny ryzyka zawodowego, metod jego redukcji, a także rozróżniania czynników fizycznych, chemicznych, biologicznych i psychofizycznych występujących w środowisku pracy.

Wypadki przy pracy oraz choroby zawodowe

Wypadki przy pracy oraz choroby zawodowe

Tadeusz Cieszkowski

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy. Realizuje treści z zakresu czwartej części kwalifikacji Z.13 (obecnie: MS.12) (Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy).

W podręczniku omówiono m.in. przepisy prawa odnoszące się do wypadków przy pracy i chorób zawodowych, obowiązków pracodawcy w razie ich wystąpienia oraz zasady przeciwdziałania im.

Szkolenia i usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Szkolenia i usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Wanda Bukała

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy. Realizuje treści z zakresu piątej części kwalifikacji Z.13 (obecnie: MS.12) (Organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz świadczenie usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy).

W podręczniku omówiono m.in. warunki sprzyjające uczeniu się dorosłych oraz sposoby wyboru treści i metod nauczania do celów szkolenia. Publikację wzbogacają przykłady dokumentacji typowej dla zawodu.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

Nowość
Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wanda Bukała

Nowa odsłona podręcznika wprowadzającego w tajniki bezpieczeństwa i higieny pracy. Prezentuje ujęcie prawne kwestii bhp, a następnie omawia czynniki zagrożeń zawodowych: hałas, drgania, mikroklimat, promieniowanie, czynniki chemiczne, pyły, obciążenie psychofizyczne. Podkreśla wagę ergonomii w pracy i życiu codziennym, wskazuje właściwe pozycje ciała podczas pracy (dodatkowo ilustrują je filmy, do których odsyłają kody QR). Ostatnią część podręcznika, poświęconą pierwszej pomocy, uzupełniają filmy z Akademii Ratownictwa Medicover.

Prowadzenie działalności gospodarczej

Prowadzenie działalności gospodarczej

Teresa Gorzelany, Wiesława Aue

Zakres:

  • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów z zakresu PDG (Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej) oraz KPS (Kompetencje personalne i społeczne) i OMZ (Organizacja pracy małych zespołów).

 

Podręcznik do nauki:

  • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej,
  • przepisów prawa dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.