Plac zabaw – spójna koncepcja edukacyjna


Plac zabaw to nowy cykl do wychowania przedszkolnego stworzony w oparciu o zapisy podstawy programowej. Kompleksowa oferta materiałów dla nauczycieli trzylatków, czterolatków, pięciolatków i sześciolatków zbudowana jest na czterech filarach wynikających bezpośrednio z czterech obszarów wyróżnionych w podstawie programowej: ruchu, emocjach, bezpieczeństwie doświadczaniu. Cykl kierowany jest do nauczycieli poszukujących spójnej koncepcji edukacyjnej dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Nauczycieli, dla których oczywisty jest edukacyjny charakter zabawy, którzy chcą wspierać dziecko we wszechstronnym rozwoju i nauce, rozbudzać w nim pasje i chęć samodzielnego poznawania, odkrywania świata.

Idealna odpowiedź
na założenia podstawy programowej

Zgodnie z podstawą programową z 14 lutego 2017 roku naturalne obszary rozwoju dziecka wskazują na konieczność uszanowania typowych dla tego okresu potrzeb rozwojowych, których spełnieniem powinna stać się dobrze zorganizowana zabawa, zarówno w budynku przedszkola, jak i na świeżym powietrzu. Naturalna zabawa dziecka wiąże się z doskonaleniem motoryki i zaspokojeniem potrzeby ruchu, dlatego organizacja zajęć na świeżym powietrzu powinna być elementem codziennej pracy z dzieckiem w każdej grupie wiekowej*.

 • Ruch

  „Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole […] uczestniczy w zabawach ruchowych, […], inicjuje zabawy konstrukcyjne.”

  Ruch to naturalna aktywność dziecka. Jest podstawą właściwego rozwoju  psychomotorycznego. Prawidłowy rozwój w obszarze motoryki dużej to idealny start do rozpoczęcia ćwiczeń motoryki małej, w tym ćwiczeń grafomotorycznych. W cyklu Plac zabaw scenariusze zajęć ruchowych napisał doświadczony nauczyciel wychowania fizycznego. Dzięki zajęciom dzieci przez cały rok systematycznie i kompleksowo doskonalą sprawność fizyczną, siłę, koordynację, zwinność.

 • Bezpieczeństwo

  „Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole […] przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku.”

  Do wszechstronnego rozwoju dziecka niezbędne jest zbudowanie w nim poczucia bezpieczeństwa – zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Bezpieczeństwo rozumiane jako kształtowanie odpowiedzialności dziecka za siebie i innych to jeden z filarów cyklu Plac zabaw. Nauczyciel otrzymuje gotowe rozwiązanie przygotowujące dziecko do bezpiecznego funkcjonowania, w tym korzystania ze sprzętów w najbliższym otoczeniu, nawiązywania relacji z dziećmi i dorosłymi, zasad zachowania w kontakcie ze zwierzętami, uczestniczenia w ruchu drogowym.

 • Emocje

  „Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole […] zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad […] emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub
  innej sytuacji.”

  Konieczność zapanowania nad własnymi emocjami to podstawa umiejętności społecznych dziecka. W cyklu Plac zabaw zwróciliśmy szczególną uwagę na rozwój emocjonalny przedszkolaków. Scenariusze zajęć o emocjach dostosowane do wieku dziecka zostały wplecione w scenariusze zajęć dziennych. Dzięki temu nauczyciel otrzymuje doskonałe wsparcie w identyfikowaniu potrzeb emocjonalnych dzieci, a przedszkolaki uczą się nazywać i wyrażać uczucia.

 • Doświadczanie

  „Pobyt w przedszkolu jest czasem wypełnionym zabawą, która pod okiem specjalistów tworzy pole doświadczeń rozwojowych budujących dojrzałość szkolną.”

  Ile piasku zmieści się w wiaderku? Która piłka poleci dalej? Jaki kształt ma woda? W cyklu Plac zabaw dziecko poznaje zjawiska przyrodnicze w najbardziej skuteczny sposób – doświadcza ich. Scenariusze doświadczeń i eksperymentów są włączone w plan dnia, stanowią doskonałą okazję do odkrywania świata już od najmłodszych lat – rozwijają myślenie przyczynowo‑skutkowe, wspierają umiejętność obserwowania i wyciągania wniosków przez dzieci.

Stopniowanie trudności
na przykładzie ćwiczeń grafomotorycznych
 • Trzylatek

  • Ćwiczenia rozmachowe na całą stronę:
   – kolorowanie,
   – rysowanie,
   – kreślenie prostych kształtów w tunelu i po śladzie.
  • Ćwiczenie orientacji na stronie: góra, dół.
 • Czterolatek

  • Zróżnicowane ćwiczenia grafomotoryczne:
   – kolorowanie,
   – rysowanie,
   – kreślenie kształtów o zwiększonym stopniu trudności po śladzie i w tunelu.
  • Utrwalanie orientacji na stronie: góra, dół, prawa strona, lewa strona.
 • Pięciolatek

  • Zwiększona liczba ćwiczeń grafomotorycznych na stronie:
   – kreślenie złożonych kształtów po śladzie i w tunelu,
   – kreślenie kształtów oburącz,
   – kreślenie szlaczków, w tym szlaczków literopodobnych.
  • Ćwiczenie orientacji na ograniczonym fragmencie strony.
 • Sześciolatek

  • Zwiększona liczba ćwiczeń grafomotorycznych na stronie:
   – kreślenie złożonych kształtów po śladzie i w tunelu,
   – kreślenie kształtów oburącz,
   – kreślenie szlaczków literopodobnych,
   – pisanie liter po śladzie i samodzielnie.
  • Ćwiczenie orientacji w powiększonej liniaturze i kratownicy.
 • Organizacja treści – wszystko, czego potrzebuje nauczyciel

  Tematy tygodni w cyklu Plac zabaw wpisują się w kalendarz pór roku, świąt i ważnych wydarzeń oraz nawiązują do zainteresowań dzieci, dzięki czemu zagadnienia poruszane na zajęciach są bliskie przedszkolakom. Treści w przewodniku metodycznym są ułożone według stałego rytmu, co ułatwia nauczycielowi przygotowanie do zajęć i indywidualizowanie pracy pod kątem konkretnej grupy.

 • program-kocham-przedszkole-wsip

  Nowoczesna koncepcja i wyjątkowe podejście

  Kocham przedszkole to program nauczania, który podkreśla ważną rolę nauczyciela-towarzysza dziecka, nauczyciela, którego zadaniem jest inicjować i stymulować szeroko pojęte procesy rozwojowe podopiecznych.

  Program opisuje proces wychowania i kształcenia dzieci w wieku 3–6 lat.

  Program Kocham przedszkole to:

  • Gotowe rozwiązania – poznaj sposoby realizacji celów zawartych w nowej podstawie programowej,
  • Praktyczne informacje – wykorzystaj program do organizowania zajęć, planowania treści i oceny efektów kształcenia dzieci,
  • Nowoczesna koncepcja – zastosuj konstruktywistyczne podejście, zorientowane na dziecko i jego najbliższą strefę rozwoju.
 • program-od-przedszkolaka-do-pierwszaka-wsip

  Program skoncentrowany na zrównoważonym rozwoju dzieci

  Od przedszkolaka do pierwszaka to program nauczania o prostej, a zarazem elastycznej konstrukcji, którą łatwo modyfikować i dostosowywać do własnych potrzeb.

  Program opisuje proces wychowania i kształcenia dzieci w wieku 3–6 lat.

  Program Od przedszkolaka do pierwszaka to:

  • Wartościowa inspiracja – poznaj obszerną propozycję działań umożliwiających wsparcie całościowego rozwoju dziecka,
  • Funkcjonalny układ treści –dostosuj wymagania do predyspozycji konkretnego dziecka,

Wybierz cykl dla swojej grupy

 • Kontakt

  Skontaktuj się z Infolinią lub skorzystaj z pomocy Konsultanta edukacyjnego.

  (+48) 801 220 555
  (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora)
  lub (+48) 22 36 83 801
  (z telefonów komórkowych)