Plac zabaw – spójna koncepcja edukacyjna


Plac zabaw to nowoczesny cykl do wychowania przedszkolnego stworzony w oparciu o zapisy podstawy programowej. Kompleksowa oferta materiałów dla nauczycieli trzylatków, czterolatków, pięciolatków i sześciolatków zbudowana jest na czterech filarach wynikających bezpośrednio z czterech obszarów wyróżnionych w podstawie programowej: ruchu, emocjach, bezpieczeństwie i doświadczaniu. Cykl kierowany jest do nauczycieli poszukujących spójnej koncepcji edukacyjnej dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Nauczycieli, dla których oczywisty jest edukacyjny charakter zabawy, którzy chcą wspierać dziecko we wszechstronnym rozwoju i nauce, rozbudzać w nim pasje i chęć samodzielnego poznawania, odkrywania świata.

Idealna odpowiedź
na założenia podstawy programowej

Zgodnie z podstawą programową z 14 lutego 2017 roku naturalne obszary rozwoju dziecka wskazują na konieczność uszanowania typowych dla tego okresu potrzeb rozwojowych, których spełnieniem powinna stać się dobrze zorganizowana zabawa, zarówno w budynku przedszkola, jak i na świeżym powietrzu. Naturalna zabawa dziecka wiąże się z doskonaleniem motoryki i zaspokojeniem potrzeby ruchu, dlatego organizacja zajęć na świeżym powietrzu powinna być elementem codziennej pracy z dzieckiem w każdej grupie wiekowej*.

 • Ruch

  „Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole […] uczestniczy w zabawach ruchowych, […], inicjuje zabawy konstrukcyjne.”

  Ruch to naturalna aktywność dziecka. Jest podstawą właściwego rozwoju  psychomotorycznego. Prawidłowy rozwój w obszarze motoryki dużej to idealny start do rozpoczęcia ćwiczeń motoryki małej, w tym ćwiczeń grafomotorycznych. W cyklu Plac zabaw scenariusze zajęć ruchowych napisał doświadczony nauczyciel wychowania fizycznego. Dzięki zajęciom dzieci przez cały rok systematycznie i kompleksowo doskonalą sprawność fizyczną, siłę, koordynację, zwinność.

 • Bezpieczeństwo

  „Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole […] przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku.”

  Do wszechstronnego rozwoju dziecka niezbędne jest zbudowanie w nim poczucia bezpieczeństwa – zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Bezpieczeństwo rozumiane jako kształtowanie odpowiedzialności dziecka za siebie i innych to jeden z filarów cyklu Plac zabaw. Nauczyciel otrzymuje gotowe rozwiązanie przygotowujące dziecko do bezpiecznego funkcjonowania, w tym korzystania ze sprzętów w najbliższym otoczeniu, nawiązywania relacji z dziećmi i dorosłymi, zasad zachowania w kontakcie ze zwierzętami, uczestniczenia w ruchu drogowym.

 • Emocje

  „Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole […] zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad […] emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub
  innej sytuacji.”

  Konieczność zapanowania nad własnymi emocjami to podstawa umiejętności społecznych dziecka. W cyklu Plac zabaw zwróciliśmy szczególną uwagę na rozwój emocjonalny przedszkolaków. Scenariusze zajęć o emocjach dostosowane do wieku dziecka zostały wplecione w scenariusze zajęć dziennych. Dzięki temu nauczyciel otrzymuje doskonałe wsparcie w identyfikowaniu potrzeb emocjonalnych dzieci, a przedszkolaki uczą się nazywać i wyrażać uczucia.

 • Doświadczanie

  „Pobyt w przedszkolu jest czasem wypełnionym zabawą, która pod okiem specjalistów tworzy pole doświadczeń rozwojowych budujących dojrzałość szkolną.”

  Ile piasku zmieści się w wiaderku? Która piłka poleci dalej? Jaki kształt ma woda? W cyklu Plac zabaw dziecko poznaje zjawiska przyrodnicze w najbardziej skuteczny sposób – doświadcza ich. Scenariusze doświadczeń i eksperymentów są włączone w plan dnia, stanowią doskonałą okazję do odkrywania świata już od najmłodszych lat – rozwijają myślenie przyczynowo‑skutkowe, wspierają umiejętność obserwowania i wyciągania wniosków przez dzieci.

OD BIEGANIA DO PISANIA
NARASTANIE STOPNIA TRUDNOŚCI NA PODSTAWIE ĆWICZEŃ GRAFOMOTORYCZNYCH
 • TRZYLATEK

  Ćwiczenia rozmachowe:

  • kolorowanie,
  • rysowanie,
  • kreślenie prostych kształtów w tunelu i po śladzie.

  Ćwiczenie orientacji przestrzennej na stronie: góra, dół.

 • CZTEROLATEK

  Zróżnicowane ćwiczenia grafomotoryczne:

  • kolorowanie,
  • rysowanie,
  • kreślenie kształtów o zwiększonym stopniu trudności w tunelu i po śladzie.


  Utrwalanie orientacji przestrzennej na stronie: góra, dół, prawa strona, lewa strona.

 • PIĘCIOLATEK

  Zwiększona liczba ćwiczeń grafomotorycznych na stronie:

  • kreślenie złożonych kształtów po śladzie i w tunelu,
  • kreślenie kształtów oburącz,
  • kreślenie szlaczków, w tym szlaczków litero- i cyfropodobnych.

  Ćwiczenie orientacji przestrzennej na ograniczonym fragmencie strony.

 • SZEŚCIOLATEK

  Zwiększona liczba ćwiczeń grafomotorycznych na stronie:

  • kreślenie złożonych kształtów po śladzie i w tunelu,
  • rysowanie kształtów oburącz,
  • kreślenie szlaczków litero- i cyfropodobnych,
  • pisanie liter po śladzie i samodzielnie.


  Ćwiczenie orientacji przestrzennej w powiększonej liniaturze i kratownicy.

OD SŁUCHANIA DO CZYTANIA
PRZYGOTOWANIE DO NAUKI CZYTANIA
 • TRZYLATEK

  • Rozwijanie umiejętności odczytywania symboli, zachęta do budowania samodzielnych wypowiedzi ustnych, ćwiczenia na spostrzegawczość.
  • Określanie i kontynuowanie ciągu obrazków według zauważonej reguły.
 • CZTEROLATEK

  • Rozwój wyobraźni, umiejętności myślenia przyczynowo-skutkowego i interpretowania informacji przedstawionej w formie obrazkowej.
  • Określanie i kontynuowanie ciągu figur geometrycznych według zauważonej reguły.
 • PIĘCIOLATEK

  • Ćwiczenia spostrzegawczości – wyszukiwanie elementów na złożonych, pełnostronicowych ilustracjach, w tym także ćwiczenia w wyszukiwaniu obrazków z wykorzystaniem czerwonej folii.
  • Wyrazy do czytania globalnego.
  • Alfabet z obrazkami ułatwiającymi rozróżnienie liter.
 • SZEŚCIOLATEK

  • Ćwiczenia spostrzegawczości z wykorzystaniem czerwonej folii oraz folii w paski.
  • Teksty literowo-obrazkowe z poznanych liter z oznaczeniem kolejnych sylab.
  • Kolorystyczne oznaczenie spółgłosek i samogłosek w Alfabecie.
OD OBSERWOWANIA DO SAMODZIELNEGO DZIAŁANIA
PRZYKŁADOWE KARTY DO EDUKACJI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ
 • TRZYLATEK

  Ćwiczenia w orientacji przestrzennej na stronie: na górze, na dole oraz w określaniu cech: mniejszy, większy.

 • CZTEROLATEK

  Ćwiczenia w określaniu i przyporządkowywaniu cech: mały, duży, zielony, czerwony; ćwiczenia w klasyfikowaniu, kategoryzowaniu, łączeniu w zbiory.

 • PIĘCIOLATEK

  Prezentacja liczby w aspekcie kardynalnym i porządkowym; nauka odczytywania informacji przedstawionych w formie tabeli.

 • SZEŚCIOLATEK

  Prezentacja liczby w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym, wprowadzenie znaków mniejszości, większości, równości, dodawania i odejmowania, nauka rozwiązywania prostych działań i zadań z treścią.

ORGANIZACJA TRESCI W CYKLU PLAC ZABAW
- wszystko, czego potrzebuje nauczyciel

Tematy tygodni w cyklu Plac zabaw wpisują się w kalendarz pór roku, świąt i ważnych wydarzeń oraz nawiązują do zainteresowań dzieci. Jednakowe tematy tygodnia ułatwiają pracę z grupami mieszanymi, a dzięki zróżnicowanym tematom dni dzieci w każdej grupie wiekowej realizują ćwiczenia na miarę swoich możliwości i nie powtarzają się w kolejnym roku. Treści w przewodniku metodycznym są ułożone według stałego rytmu, co ułatwia nauczycielowi przygotowanie do zajęć i indywidualizowanie pracy pod kątem konkretnej grupy.

   

 • Kontakt

  Skontaktuj się z Infolinią lub skorzystaj z pomocy Konsultanta edukacyjnego.

  (+48) 801 220 555
  (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora)
  lub (+48) 22 36 83 801
  (z telefonów komórkowych)