Pomysł na e-lekcje
Cykl Przyroda

Klasa 4

Lekcja: Organizmy różnych warstw lasu 

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Przyroda, klasa 4, temat: Organizmy różnych warstw lasu

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Organizmy różnych warstw lasu

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian wiedzy. Dział 5

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy. Badamy, jak zbudowana jest pieczarka

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy. Odróżniamy grzyby jadalne od grzybów trujących

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Życie w lesie

Pobierz z ucze.pl

Atlas. Przyroda. Klasa 4. Życie w lesie

Pobierz PDF

Lekcja: Sposoby odżywiania się organizmów

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Przyroda, klasa 4, temat: Sposoby odżywiania się organizmów

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Sposoby odżywiania się organizmów

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian wiedzy. Dział 5

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Przystosowania organizmów do zdobywania pokarmu

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Przyroda, klasa 4, temat: Przystosowania organizmów do zdobywania pokarmu

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Przystosowania organizmów do zdobywania pokarmu

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian wiedzy. Dział 5

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Przyroda. Przystosowania organizmów do zdobywania pokarmu

Pobierz PDF

Lekcja: Łąka jako środowisko życia organizmów

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Przyroda, klasa 4, temat: Łąka jako środowisko życia organizmów

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Łąka jako środowisko życia organizmów

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Atlas. Przyroda. Klasa 4. Życie na łące

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Przyroda. Łąka jako środowisko życia organizmów

Pobierz PDF

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian wiedzy. Dział 5

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Rośliny uprawne

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Przyroda, klasa 4, temat: Rośliny uprawne

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Rośliny uprawne

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Atlas. Przyroda. Klasa 4. Rośliny użytkowe uprawiane w Polsce

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Przyroda. Rośliny uprawne

Pobierz PDF

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian wiedzy. Dział 5

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Wody stojące i płynące

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Przyroda, klasa 4, temat: Wody stojące i płynące

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Wody stojące i płynące

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Atlas. Przyroda. Klasa 4. Bieg rzeki

Pobierz PDF

Atlas. Przyroda. Klasa 4. Wody powierzchniowe Polski

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy Obserwujemy ciek wodny

Pobierz z ucze.pl

Zeszyt ćwiczeń. Przyroda. Wody stojące i płynące

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian wiedzy. Dział 5

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Warunki życia w wodzie

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Przyroda, klasa 4, temat: Warunki życia w wodzie

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Warunki życia w wodzie

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian wiedzy. Dział 5

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Przyroda. Warunki życia w wodzie

Pobierz PDF

Lekcja: Organizmy słodkowodne

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Przyroda, klasa 4, temat: Organizmy słodkowodne

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Organizmy słodkowodne

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian wiedzy. Dział 5

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Przyroda. Organizmy słodkowodne

Pobierz PDF

LekcjaPodsumowanie działu: Środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Przyroda, klasa 4, temat: Podsumowanie działu: Środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Podsumowanie działu: Środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian wiedzy. Dział 5

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Przyroda. Podsumowanie działu: Środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy

Pobierz PDF

LekcjaWpływ działalności człowieka na krajobraz

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Przyroda, klasa 4, temat: Wpływ działalności człowieka na krajobraz

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Wpływ działalności człowieka na krajobraz

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian wiedzy. Dział 6

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Przyroda. Wpływ działalności człowieka na krajobraz

Pobierz PDF

LekcjaKrajobraz wsi i miasta

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Przyroda, klasa 4, temat: Krajobraz wsi i miasta

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Krajobraz wsi i miasta

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian wiedzy. Dział 6

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Przyroda. Krajobraz wsi i miasta

Pobierz PDF

LekcjaKrajobraz antropogeniczny

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Przyroda, klasa 4, temat: Krajobraz antropogeniczny

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Krajobraz antropogeniczny

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian wiedzy. Dział 6

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji 

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń. Przyroda. Krajobraz antropogeniczny

Pobierz PDF

LekcjaKrajobraz okolicy dawniej i dziś

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Przyroda, klasa 4, temat: Krajobraz okolicy dawniej i dziś

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Krajobraz okolicy dawniej i dziś

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian wiedzy. Dział 6

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

Zeszyt ćwiczeń. Przyroda. Krajobraz okolicy dawniej i dziś

Pobierz PDF

Karta pracy Krajobraz okolicy dawniej i dziś

Pobierz z ucze.pl

LekcjaObiekty chronione w najbliższej okolicy

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Przyroda, klasa 4, temat: Obiekty chronione w najbliższej okolicy

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Obiekty chronione w najbliższej okolicy

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

Zeszyt ćwiczeń. Przyroda. Obiekty chronione w najbliższej okolicy

Pobierz PDF

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian wiedzy. Dział 6

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Atlas. Przyroda. Klasa 4. Formy ochrony przyrody w Polsce

Pobierz PDF

Stacja Edukacja. Przyroda

Pobierz PDF

LekcjaPodsumowanie działu: Krajobraz najbliższej okolicy

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Przyroda, klasa 4, temat: Podsumowanie działu: Krajobraz najbliższej okolicy

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji. Podsumowanie działu: Krajobraz najbliższej okolicy

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

Zeszyt ćwiczeń. Przyroda. Podsumowanie działu: Krajobraz najbliższej okolicy

Pobierz PDF

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian wiedzy. Dział 6

Pobierz z ucze.pl