Gotowi na reformę 2019

Szkoły ponadpodstawowe

 

Przygotuj się do reformy w szkołach ponadpodstawowych! Pobieraj i czytaj materiały, dzięki którym dowiesz się więcej o zmianach w oświacie i nowej podstawie programowej.

 

Zobacz więcej
przewijaj w dół

Analiza podstawy i rozkład materiału

Zobacz porównanie nowej podstawy programowej, która zacznie obowiązywać od 1 września 2019 r., z podstawą programową obowiązującą od 1 września 2012 roku.

Ramowy rozkład materiału
Zapoznaj się z zagadnieniami przewidzianymi do realizacji w poszczególnych latach nauczania.

Informacje ogólne o reformie

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe (z dnia 14 grudnia 2016 r.) w 2019 r. rozpocznie się proces reformy edukacji w szkołach ponadpodstawowych.

Co to oznacza w praktyce?

 

Od roku szkolnego 2019/2020 uczniowie po ukończeniu klasy 8 szkoły podstawowej będą mogli kontynuować naukę w:

  • 4-letnim liceum,
  • 5-letnim technikum lub
  • 3-letniej szkole branżowej I stopnia.

Uczniowie liceum i technikum będą uczyć się według nowej podstawy programowej zatwierdzonej 30 stycznia 2018 r. i zgodnie z nowymi ramowymi planami nauczania z dnia 28 marca 2017 r.

1 września 2019 r. w budynkach szkół ponadpodstawowych w klasie 1 jednocześnie rozpoczną naukę:

  • absolwenci gimnazjum – w 3-letnim liceum/4-letnim technikum (uczący się według obecnej podstawy programowej);
  • absolwenci szkoły podstawowej – w 4-letnim liceum/5-letnim technikum (uczący się według nowej podstawy programowej).

Od roku szkolnego 2020/2021 nie będzie rekrutacji do klasy 1 w 3-letnich liceach i 4-letnich technikach.

 

OFERTA WSiP

 

Poznaj nową ofertę WSiP do liceów i techników.

Zobacz ofertę