DRUGI ROK ZMIAN
Prawo oświatowe wprowadziło nowy ustrój szkolny. Wydłuży się okres nauki w szkołach podstawowych, liceach i technikach.
Od roku szkolnego 2017/2018 zasadnicze szkoły zawodowe zostały przekształcone w szkoły branżowe I stopnia.

Obowiązek szkolny obejmuje dzieci od 7. roku życia. W roku szkolnym 2018/2019 zostanie przeprowadzony pierwszy Egzamin Ósmoklasisty, a jednocześnie zakończą naukę ostatnie klasy gimnazjalne.

 • Kluczowe zmiany w roku 2017

  1. Start reformy dla nowej szkoły podstawowej ośmioklasowej:
   • przygotowanie nowej sieci szkół w Polsce do 31 marca
   • wprowadzenie nowych podstaw programowych w klasach 1, 4, 7
   • zmiana systemu dotacyjnego w związku z nowym ustrojem szkolnym
   • brak sprawdzianu szóstoklasisty
  2. Start reformy szkół zawodowych – rozpoczęcie funkcjonowania szkół branżowych I stopnia z dniem 1 września.
  3. Początek wygaszania gimnazjów – brak rekrutacji do klas 1.

KWOTY DOTACYJNE 2018

Dotacją celową w 2018 roku objęte są wszystkie klasy szkoły podstawowej oraz klasa 3 gimnazjum.

HARMONOGRAM WDRAŻANIA REFORMY

reforma-2016-2025-v2

DOTACJA MEN 2018

Pomimo zmian jesteśmy razem!
Zawsze dbaliśmy o bezpieczeństwo i komfort Waszej pracy.
Teraz też jesteśmy już gotowi.

 

Sprawdź ofertę WSiP