DRUGI ROK ZMIAN
Prawo oświatowe wprowadziło nowy ustrój szkolny. Wydłuży się okres nauki w szkołach podstawowych, liceach i technikach.
Od roku szkolnego 2017/2018 zasadnicze szkoły zawodowe zostały przekształcone w szkoły branżowe I stopnia.

Obowiązek szkolny obejmuje dzieci od 7. roku życia. W roku szkolnym 2018/2019 zostanie przeprowadzony pierwszy Egzamin Ósmoklasisty, a jednocześnie zakończą naukę ostatnie klasy gimnazjalne.

 • Kluczowe zmiany w roku 2017

  1. Start reformy dla nowej szkoły podstawowej ośmioklasowej:
   • przygotowanie nowej sieci szkół w Polsce do 31 marca
   • wprowadzenie nowych podstaw programowych w klasach 1, 4, 7
   • zmiana systemu dotacyjnego w związku z nowym ustrojem szkolnym
   • brak sprawdzianu szóstoklasisty
  2. Start reformy szkół zawodowych – rozpoczęcie funkcjonowania szkół branżowych I stopnia z dniem 1 września.
  3. Początek wygaszania gimnazjów – brak rekrutacji do klas 1.

KWOTY DOTACYJNE 2018

Dotacją celową w 2018 roku objęte są wszystkie klasy szkoły podstawowej oraz klasa 3 gimnazjum.

Przeprowadzimy Cię przez kolejny rok reformy

 • Styczeń
 • Luty
 • Marzec
 • Kwiecień
 • Maj
 • Czerwiec
 • Lipiec
 • Sierpień
 • Wrzesień
 • Październik
 • Listopad
 • Grudzień
2017
 • Styczeń
 • Luty
 • Marzec
 • Kwiecień
 • Maj
 • Czerwiec
 • Lipiec
 • Sierpień
 • Wrzesień
 • Październik
 • Listopad
 • Grudzień
2019
 • Styczeń
 • Luty
 • Marzec
 • Kwiecień
 • Maj
 • Czerwiec
 • Lipiec
 • Sierpień
 • Wrzesień
 • Październik
 • Listopad
 • Grudzień

Składanie wniosków
Poznanie oferty WSiP

2018-02-1 - 2018-09-15

W terminie 15.04.–15.09. złóż wnioski do organu prowadzącego o przyznanie dotacji celowej.

Zapoznaj się z kompleksową ofertą WSiP.

Przekazywanie dotacji
Zamówienia publikacji

2018-05-1 - 2018-10-15

W terminie 6.05.–15.10. dotacja zostanie przekazana szkole.

Zamów jak najszybciej podręczniki i ćwiczenia.

Koniec składania wniosków | Poznanie oferty publikacji uzupełniających

2018-04-15 - 2018-09-30

15.09. upływa termin składania wniosków o przyznanie dotacji.

Zapoznaj się z ofertą publikacji uzupełniających i zamów to, co będzie najlepsze dla Twojej szkoły!

Zamów publikacje uzupełniające

2018-11-1 - 2018-12-31
Zamów we WSiP publikacje uzupełniające i wyposaż pracownie w niezbędne pomoce.
2018

Składanie wniosków
Poznanie oferty WSiP

W terminie 15.04.–15.09. złóż wnioski do organu prowadzącego o przyznanie dotacji celowej.

Zapoznaj się z kompleksową ofertą WSiP.

Przekazywanie dotacji
Zamówienia publikacji

W terminie 6.05.–15.10. dotacja zostanie przekazana szkole.

Zamów jak najszybciej podręczniki i ćwiczenia.

Koniec składania wniosków | Poznanie oferty publikacji uzupełniających

15.09. upływa termin składania wniosków o przyznanie dotacji.

Zapoznaj się z ofertą publikacji uzupełniających i zamów to, co będzie najlepsze dla Twojej szkoły!

Zamów publikacje uzupełniające

Zamów we WSiP publikacje uzupełniające i wyposaż pracownie w niezbędne pomoce.

HARMONOGRAM WDRAŻANIA REFORMY

reforma-2016-2025-v2

DOTACJA MEN 2018

Pomimo zmian jesteśmy razem!
Zawsze dbaliśmy o bezpieczeństwo i komfort Waszej pracy.
Teraz też jesteśmy już gotowi.

 

Sprawdź ofertę WSiP