SZKOŁA PO ZMIANACH
Prawo oświatowe wprowadza nowy ustrój szkolny. W praktyce oznacza to
powstanie struktury szkolnictwa, w której wydłużono okres nauki w szkołach podstawowych, liceach i technikach.
Nowe podstawy programowe zostały podpisane przez Minister Edukacji Narodowej 14 lutego br. Reforma obejmuje także szkoły zawodowe. W miejsce zasadniczej szkoły zawodowej, powołano szkołę branżową I stopnia, a dla jej absolwentów – szkołę branżową II stopnia.

Uzupełnieniem Prawa oświatowego będą jeszcze odrębne ustawy dotyczące finansowania oświaty
oraz sposobu oceniania osiągnięć uczniów.

 • Kluczowe zmiany w roku 2017

  1. Start reformy dla nowej szkoły podstawowej ośmioklasowej:
   • przygotowanie nowej sieci szkół w Polsce do 31 marca
   • wprowadzenie nowych podstaw programowych w klasach 1, 4, 7
   • zmiana systemu dotacyjnego w związku z nowym ustrojem szkolnym
   • brak sprawdzianu szóstoklasisty
  2. Start reformy szkół zawodowych – rozpoczęcie funkcjonowania szkół branżowych I stopnia z dniem 1 września.
  3. Początek wygaszania gimnazjów – brak rekrutacji do klas 1.

KWOTY DOTACYJNE 2017

dotyczą zarówno nową szkołe podstawową, jak i klasy szkoły podstawowej i gimnazjum
objęte dotacją w roku 2015 i 2016.

kwota1 kwota1a

kwota2 kwota2a

kwota3 kwota3a

OFERTA WSIP DOPASOWANA DO KWOT DOTACJI!

REFORMA MEN 2017

 • Styczeń
 • Luty
 • Marzec
 • Kwiecień
 • Maj
 • Czerwiec
 • Lipiec
 • Sierpień
 • Wrzesień
 • Październik
 • Listopad
 • Grudzień
2016
 • Styczeń
 • Luty
 • Marzec
 • Kwiecień
 • Maj
 • Czerwiec
 • Lipiec
 • Sierpień
 • Wrzesień
 • Październik
 • Listopad
 • Grudzień
2018
 • Styczeń
 • Luty
 • Marzec
 • Kwiecień
 • Maj
 • Czerwiec
 • Lipiec
 • Sierpień
 • Wrzesień
 • Październik
 • Listopad
 • Grudzień

STYCZEŃ - KWIECIEŃ

2017-01-1 - 2017-04-30

9 STYCZNIA
Podpisanie ustawy przez Prezydenta RP.

31 MARCA
Termin podjęcia uchwał przez samorządy
o dostosowaniu sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.

MARZEC – WRZESIEŃ
Składanie wniosków o przyznanie dotacji celowej do organu prowadzącego szkołę.


Zapoznaj się z ofertą edukacyjną WSiP – w katalogu, na stronach www.wsip.pl i www.wsip.pl/zamówienia-szkolne, na e-panelach oraz spotkaniach i konferencjach organizowanych prze WSiP.
Konsultant edukacyjny WSiP będzie przy Tobie przez cały rok.

MAJ

2017-05-1 - 2017-05-31

Przekazanie dotacji celowej do szkół (między 1 maja a 15 października).


Zapoznaj się z ofertą handlową WSiP. Im szybciej złożysz zamówienie, tym wcześniej podręczniki WSiP trafią do Twojej szkoły.

CZERWIEC - WRZESIEŃ

2017-06-1 - 2017-09-15

1 WRZEŚNIA
Początek roku szkolnego w nowej ośmioletniej szkole podstawowej.

DO 15 WRZEŚNIA
Składanie wniosków o przyznanie dotacji celowej.


Zamów jak najszybciej podręczniki i ćwiczenia wybrane w Twojej szkole. Od czerwca WSiP rozpoczyna wysyłki zamówionych publikacji.

PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ

2017-10-1 - 2018-01-15

15 PAŹDZIERNIKA
Ostateczny termin przekazania szkole dotacji celowej.

DO 15 STYCZNIA 2018 r.
Czas na rozliczenie się z dotacji celowej.


Zamów dodatkowe publikacje we WSiP, aby wykorzystać w pełni kwotę dotacji. Gwarantujemy sprawdzone materiały najwyższej jakości!
2017

STYCZEŃ - KWIECIEŃ

9 STYCZNIA
Podpisanie ustawy przez Prezydenta RP.

31 MARCA
Termin podjęcia uchwał przez samorządy
o dostosowaniu sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.

MARZEC – WRZESIEŃ
Składanie wniosków o przyznanie dotacji celowej do organu prowadzącego szkołę.


Zapoznaj się z ofertą edukacyjną WSiP – w katalogu, na stronach www.wsip.pl i www.wsip.pl/zamówienia-szkolne, na e-panelach oraz spotkaniach i konferencjach organizowanych prze WSiP.
Konsultant edukacyjny WSiP będzie przy Tobie przez cały rok.

MAJ

Przekazanie dotacji celowej do szkół (między 1 maja a 15 października).


Zapoznaj się z ofertą handlową WSiP. Im szybciej złożysz zamówienie, tym wcześniej podręczniki WSiP trafią do Twojej szkoły.

CZERWIEC - WRZESIEŃ

1 WRZEŚNIA
Początek roku szkolnego w nowej ośmioletniej szkole podstawowej.

DO 15 WRZEŚNIA
Składanie wniosków o przyznanie dotacji celowej.


Zamów jak najszybciej podręczniki i ćwiczenia wybrane w Twojej szkole. Od czerwca WSiP rozpoczyna wysyłki zamówionych publikacji.

PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ

15 PAŹDZIERNIKA
Ostateczny termin przekazania szkole dotacji celowej.

DO 15 STYCZNIA 2018 r.
Czas na rozliczenie się z dotacji celowej.


Zamów dodatkowe publikacje we WSiP, aby wykorzystać w pełni kwotę dotacji. Gwarantujemy sprawdzone materiały najwyższej jakości!

HARMONOGRAM WDRAŻANIA REFORMY

reforma-2016-2025-v2

DOTACJA MEN 2017

Pomimo zmian jesteśmy razem!
Zawsze dbaliśmy o bezpieczeństwo i komfort Waszej pracy.
Teraz też jesteśmy już gotowi.

 

Sprawdź ofertę WSiP