Pomysł na e-lekcje
Język polski.
Cykl Słowa z uśmiechem

Klasa 5

Lekcja: „W drodze do tęczy”. Sat-Okh, Biały Mustang

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura, kl. 5, temat: „W drodze do tęczy”. Sat-Okh, Biały Mustang

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Wiem, umiem, rozumiem – Sat-Okh „Biały Mustang"

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian po rozdziale III

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia. Praca z lekturą – Zestaw ćwiczeń nr 10 – Mity greckie cz. 1

Przejdź na WSiPnet.pl

E-ćwiczenia. Praca z lekturą – Zestaw ćwiczeń nr 11 – Mity greckie cz. 2

Przejdź na WSiPnet.pl

E-ćwiczenia. Praca z lekturą – Zestaw ćwiczeń nr 12 – Mity greckie cz. 3

Przejdź na WSiPnet.pl

E-ćwiczenia. Praca z lekturą – Zestaw ćwiczeń nr 15 – Marian Orłoń, legendy

Przejdź na WSiPnet.pl

Lekcja: „Nazywanie rzeczy nie po imieniu, lecz po marzeniu”.
Jan Sztaudynger, Fraszki

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura, kl. 5, temat: „Nazywanie rzeczy nie po imieniu, lecz po marzeniu”. Jan Sztaudynger, Fraszki

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Jan Sztaudynger „Fraszki”

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: „Spacerkiem wśród słowników”. Słowniki języka polskiego
i wyrazów obcych

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia, kl. 5, temat: „Spacerkiem wśród słowników”. Słowniki języka polskiego i wyrazów obcych

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Słowniki języka polskiego i wyrazów obcych

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia. Zestaw ćwiczeń nr 3 – Słowniki języka polskiego i wyrazów obcych

Przejdź na WSiPnet.pl

Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia. Zeszyt ćwiczeń, s. 43; „Spacerkiem wśród słowników”.  Słowniki języka polskiego i wyrazów obcych

Pobierz PDF

Lekcja„Czasem utopce bywają w kropce”. Dedykacja – rady dla piszących. Maciej Wojtyszko, Saga rodu Klaptunów (fragmenty)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura, kl. 5, temat: „Czasem utopce bywają w kropce”. Dedykacja – rady dla piszących. Maciej Wojtyszko, Saga rodu Klaptunów (fragmenty)

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Dedykacja – rady dla piszących. Maciej Wojtyszko „Saga rodu Klaptunów”

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia. Zestaw ćwiczeń 3 – Dedykacja i podziękowanie

Przejdź na WSiPnet.pl

B. Surdej, A. Surdej Ćwiczenia redakcyjne cz. 1 - s. 141; Piszemy dedykację

Pobierz PDF

Lekcja„Zacznij dzień od uśmiechu”. Powtórzenie wiadomości o głoskach

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia, kl. 5, temat: „Zacznij dzień od uśmiechu”. Powtórzenie wiadomości o głoskach

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Powtórzenie wiadomości o głoskach

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia. Zestaw ćwiczeń nr 1 – Głoska a litera cz. 1

Przejdź na WSiPnet.pl

E-ćwiczenia. Zestaw ćwiczeń nr 2 – Głoska a litera cz. 2

Przejdź na WSiPnet.pl

E-ćwiczenia. Zestaw ćwiczeń nr 3 – Głoska a litera cz. 3

Przejdź na WSiPnet.pl

E-ćwiczenia. Zestaw ćwiczeń nr 4 – Głoska a litera cz. 4

Przejdź na WSiPnet.pl

Słowa z uśmiechem. Zeszyt ćwiczeń, kl. 5, „Zacznij dzień od uśmiechu" Powtórzenie wiadomości o głoskach, s. 5

Pobierz PDF

Lekcja: „Odgłosy, rozmowa – dźwięków pełna głowa”.
Spółgłoski dźwięczne i bezdźwięczne

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia, kl. 5, temat: „Odgłosy, rozmowa – dźwięków pełna głowa”.  Spółgłoski dźwięczne i bezdźwięczne

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Spółgłoski dźwięczne i bezdźwięczne

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia. Zestaw ćwiczeń nr 6 – Spółgłoski dźwięczne i bezdźwięczne cz. 1

Przejdź na WSiPnet.pl

Słowa z uśmiechem. Zeszyt ćwiczeń, kl. 5, „Odgłosy, rozmowa – dźwięków pełna głowa" Spółgłoski dźwięczne i bezdźwięczne, s. 7

Pobierz PDF

Lekcja: „Odgłosy świata”. Jan Twardowski, Klasówka z religii

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura, kl. 5, temat: „Odgłosy świata”. Jan Twardowski, Klasówka z religii

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Jan Twardowski „Klasówka z religii”

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia. Zestaw ćwiczeń nr 10 – Jan Twardowski, Klasówka z religii

Przejdź na WSiPnet.pl

Lekcja: „Nadstaw ucha! Co ja słyszę?...”. Oznaczanie głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia, kl. 5, temat: „Nadstaw ucha! Co ja słyszę?...”. Oznaczanie głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Oznaczanie głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia. Zestaw ćwiczeń nr 7 – Spółgłoski dźwięczne i bezdźwięczne cz. 2

Przejdź na WSiPnet.pl

Słowa z uśmiechem. Zeszyt ćwiczeń, kl. 5, „Głoski dobrze słyszę, litery trafnie piszę" Pisownia głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych, s. 99–104

Pobierz PDF

LekcjaTylko się nie nudź!… czyli jak ciekawie spędzić popołudnie”.
Spółgłoski miękkie i twarde

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia, kl. 5, temat: Tylko się nie nudź!… czyli jak ciekawie spędzić popołudnie”. Spółgłoski miękkie i twarde

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Spółgłoski miękkie i twarde

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia. Zestaw ćwiczeń nr 8 – Spółgłoski twarde i miękkie cz. 1

Przejdź na WSiPnet.pl

E-ćwiczenia. Zestaw ćwiczeń nr 5 – Funkcje głoski i

Przejdź na WSiPnet.pl

Słowa z uśmiechem. Zeszyt ćwiczeń, kl. 5, „Tylko się nie nudź!... czyli jak ciekawie spędzić popołudnie" Spółgłoski miękkie i twarde, s. 6

Pobierz PDF

Lekcja: Czy cień rymuje się z wiem?”. Józef Ratajczak, Cień na ścianie

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura, kl. 5, temat: Czy cień rymuje się z wiem?”. Józef Ratajczak, Cień na ścianie

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Józef Ratajczak „Cień na ścianie”

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia. Zestaw ćwiczeń nr 32 – Józef Ratajczak, Cień na ścianie, Obłoki

Przejdź na WSiPnet.pl

Lekcja„Opowieści nie tylko na dobranoc”. Oznaczanie spółgłosek miękkich

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia, kl. 5, temat: „Opowieści nie tylko na dobranoc”. Oznaczanie spółgłosek miękkich

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Oznaczanie spółgłosek miękkich

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia. Zestaw ćwiczeń nr 9 – Spółgłoski twarde i miękkie cz. 2

Przejdź na WSiPnet.pl

Słowa z uśmiechem. Zeszyt ćwiczeń, kl. 5,  „W głośnej scenie ciche cienie" Oznaczanie spółgłosek miękkich, s. 105–119

Pobierz PDF

Lekcja: „To co się da, podziel na dwa…”. Sylaba i dzielenie wyrazów

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia, kl. 5, temat: „To co się da, podziel na dwa…”.Sylaba i dzielenie wyrazów

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Sylaba i dzielenie wyrazów

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Słowa z uśmiechem. Zeszyt ćwiczeń, kl. 5,  To, co się da, podziel na dwa…" Sylaba i dzielenie wyrazów, s. 8

Pobierz PDF

Lekcja„Wszystkie drogi prowadzą do…”. Stanisław Młodożeniec, Kulawa droga

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura, kl. 5, temat: „Wszystkie drogi prowadzą do…”. Stanisław Młodożeniec, Kulawa droga

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji:  Stanisław Młodożeniec „Kulawa droga”

Pobierz z ucze.pl

Lekcja„Malować świat w barwnej postaci”. Czesław Miłosz, Wyprawa do lasu

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura, kl. 5, temat: „Malować świat w barwnej postaci”. Czesław Miłosz, Wyprawa do lasu

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji:  Czesław Miłosz „Wyprawa do lasu”

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia. Zestaw ćwiczeń nr 29 – Czesław Miłosz, Wyprawa do lasu

Przejdź na WSiPnet.pl

Lekcja„Koncert na dwa stawy i ptaków kapelę”. Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz (fragmenty – Koncert wieczorny)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura, kl. 5, temat: „Koncert na dwa stawy i ptaków kapelę”. Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz (fragmenty – Koncert wieczorny)

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz” (fragmenty – „Koncert wieczorny”)

Pobierz z ucze.pl

LekcjaTo już znamy, powtarzamy – „Orkiestra głosek”
Pół żartem, pół serio – „Z wizytą w ptasim gaju”

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia, kl. 5, temat: To już znamy, powtarzamy – „Orkiestra głosek”
Pół żartem, pół serio – „Z wizytą w ptasim gaju”

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Powtórzenie wiadomości o głoskach

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Test nr 5 – Fonetyka

Przejdź na WSiPnet.pl

Test nr 6 – Fonetyka

Przejdź na WSiPnet.pl

Test nr 7 – Fonetyka

Przejdź na WSiPnet.pl

LekcjaWiem, umiem, rozumiem – „Wierszyki łamiące języki”

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia, kl. 5, temat: Wiem, umiem, rozumiem – „Wierszyki łamiące języki”

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Wiem, umiem, rozumiem – fonetyka

Pobierz z ucze.pl

Lekcja„Pejzaże słowem malowane”. Opis krajobrazu – rady dla piszących. Zbigniew Nienacki, Uroczysko

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura, kl. 5, temat: „Pejzaże słowem malowane”. Opis krajobrazu – rady dla piszących. Zbigniew Nienacki, Uroczysko

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji:  Opis krajobrazu – rady dla piszących. Zbigniew Nienacki „Uroczysko”

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia. Zestaw ćwiczeń nr 10 – Opis krajobrazu

Przejdź na WSiPnet.pl

Lekcja„Jak cię widzą, tak cię piszą”. Frazeologizmy

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia, kl. 5, temat: „Jak cię widzą, tak cię piszą”. Frazeologizmy

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji:  Frazeologizmy

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Słowa z uśmiechem. Zeszyt ćwiczeń, kl. 5,  „Jak cię widzą, tak cię piszą" Frazeologizmy, s. 45–46

Pobierz PDF

E-ćwiczenia. Zestaw ćwiczeń nr 5 – Związki frazeologiczne cz. 1

Przejdź na WSiPnet.pl

E-ćwiczenia. Zestaw ćwiczeń nr 6 – Związki frazeologiczne cz. 2

Przejdź na WSiPnet.pl

E-ćwiczenia. Zestaw ćwiczeń nr 9 – Związki frazeologiczne cz. 5

Przejdź na WSiPnet.pl

Lekcja: „SOS dla Ziemi – rzecz o ekologii”. Pisownia zakończeń  -i, - ii, -ji

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia, kl. 5, temat: „SOS dla Ziemi – rzecz o ekologii”. Pisownia zakończeń  -i, - ii, -ji

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji:   Pisownia zakończeń -i, -ii, -ji

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Słowa z uśmiechem. Zeszyt ćwiczeń, kl. 5,  „Przeniesieni do krainy symetrii, proporcji i cieni" Pisownia zakończeń -i, -ii, -ji, s. 110–114

Pobierz PDF

E-ćwiczenia. Zestaw ćwiczeń nr 32 – Pisownia końcówek -i, -ii, -ji  cz. 1

Przejdź na WSiPnet.pl

E-ćwiczenia. Zestaw 33 – Pisownia końcówek -i, -ii, -ji  cz. 2

Przejdź na WSiPnet.pl

Lekcja„Pójdź po rozum do głowy, ze słownikiem zacznij rozmowy”. Słownik frazeologiczny

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia, kl. 5, temat: „Pójdź po rozum do głowy, ze słownikiem zacznij rozmowy”. Słownik frazeologiczny

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Słownik frazeologiczny 

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Słowa z uśmiechem. Zeszyt ćwiczeń, kl. 5,  „Pójdź po rozum do głowy, ze słownikiem zacznij rozmowy" Słownik frazeologiczny, s. 47–49

Pobierz PDF

E-ćwiczenia. Zestaw ćwiczeń nr 7 – Związki frazeologiczne cz. 3

Przejdź na WSiPnet.pl

E-ćwiczenia. Zestaw ćwiczeń nr 8 – Związki frazeologiczne cz. 4

Przejdź na WSiPnet.pl

Lekcja: ZADANIA DO LEKTURY
Lewis Carroll, Alicja w Krainie Czarów

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura, kl. 5, temat: ZADANIA DO LEKTURY Lewis Carroll, Alicja w Krainie Czarów

Przejdź na WSiPnet.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. W świecie epiki

Pobierz z ucze.pl

Lekcja„Kim jesteś? Gdzie się znajdujesz? To o języku decyduje”.
Odmiany polszczyzny

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia, kl. 5, temat: „Kim jesteś? Gdzie się znajdujesz? To o języku decyduje”. Odmiany polszczyzny

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Odmiany polszczyzny

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Słowa z uśmiechem. Zeszyt ćwiczeń, kl. 5, „Kim jesteś? Gdzie się znajdujesz? To o języku decyduje" Odmiany polszczyzny

Pobierz PDF

E-ćwiczenia. Zestaw ćwiczeń nr 10 – Język mówiony a pisany. Oficjalna i nieoficjalna odmiana polszczyzny

Przejdź na WSiPnet.pl

E-ćwiczenia. Zestaw ćwiczeń nr 12 – Język wypowiedzi

Przejdź na WSiPnet.pl

E-ćwiczenia. Zestaw ćwiczeń nr 7 – Sytuacja komunikacyjna. Etykieta językowa i

Przejdź na WSiPnet.pl

E-ćwiczenia. Zestaw ćwiczeń nr 5 – Prezentacja, przedstawianie się

Przejdź na WSiPnet.pl

Lekcja: To już znamy, powtarzamy – „Rajd wyrazowy”
Pół żartem, pół serio – „Pogaduszki w bibliotece”

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia, kl. 5, temat: To już znamy, powtarzamy – „Rajd wyrazowy”. Pół żartem, pół serio – „Pogaduszki w bibliotece”

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: To już znamy, powtarzamy – słownictwo i słowniki

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Wiem, umiem, rozumiem – „Kolekcjonerzy słów”

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia, kl. 5, temat: Wiem, umiem, rozumiem – „Kolekcjonerzy słów”

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Wiem, umiem, rozumiem – słownictwo i słowniki 

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: „Zagrajmy na słowach”. Ludwik Jerzy Kern, Gitara

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia, kl. 5, temat: „Zagrajmy na słowach”. Ludwik Jerzy Kern, Gitara

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Ludwik Jerzy Kern „Gitara”

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: „W przyjaźni ze światem”. Leopold Staff, Ogród przedziwny

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura, kl. 5, temat: „W przyjaźni ze światem”. Leopold Staff, Ogród przedziwny

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Leopold Staff „Ogród przedziwny”

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: „Grają, tańczą i śpiewają. Muzycznym pasjom mówimy: tak!”. Pisownia końcówek -ę, -em, -ą, -om

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia, kl. 5, temat: „Grają, tańczą i śpiewają. Muzycznym pasjom mówimy: tak!”. Pisownia końcówek , -em, , -om

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Pisownia końcówek , -em, , -om (w rzeczownikach, przymiotnikach, czasownikach)

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Słowa z uśmiechem. Zeszyt ćwiczeń, kl. 5, „W pisowni nosówek nie błądzę, mały konkurs więc urządzę" Pisownia końcówek ę, ą, en, om w czasownikach,
rzeczownikach i przymiotnikach

Pobierz PDF

E-ćwiczenia. Zestaw ćwiczeń nr 29 – Pisownia wyrazów z , , -em, -om cz. 1

Przejdź na WSiPnet.pl

Lekcja: To już znamy, powtarzamy – „Poetyckie języki i ich tajniki”. Pół żartem, pół serio – „Na tropie muz”

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura, kl. 5, temat: To już znamy, powtarzamy – „Poetyckie języki i ich tajniki”. Pół żartem, pół serio – „Na tropie muz”

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: To już znamy, powtarzamy – podstawowe pojęcia z poetyki

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. W świecie liryki 

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia. Zestaw ćwiczeń nr 9 – Liryka cz. 1

Przejdź na WSiPnet.pl

E-ćwiczenia. Zestaw ćwiczeń nr 10 – Liryka cz. 2

Przejdź na WSiPnet.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Test nr 3 – Julian Tuwim, Gałąź

Przejdź na WSiPnet.pl

Lekcja: Wiem, umiem, rozumiem – „Leokadia i natchnienie”. Joanna Kulmowa, Wio, Leokadio

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura, kl. 5, temat: Wiem, umiem, rozumiem – „Leokadia i natchnienie”. Joanna Kulmowa, Wio, Leokadio

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Wiem, umiem, rozumiem – Joanna Kulmowa „Wio, Leokadio”

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian po IV rozdziale

Pobierz z ucze.pl

Lekcja„Postawić wszystko na jedną kartę”. Juliusz Verne, W osiemdziesiąt dni dookoła świata

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura, kl. 5, temat: „Postawić wszystko na jedną kartę”. Juliusz Verne, W osiemdziesiąt dni dookoła świata

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Juliusz Verne „W osiemdziesiąt dni dookoła świata”

Pobierz z ucze.pl

Lekcja„Do odważnych świat należy”. Sprawozdanie – rady dla piszących. Magdalena Nitkiewicz, Paweł Opaska, Przez świat na rowerach w dwa lata

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura, kl. 5, temat: „Do odważnych świat należy”. Sprawozdanie – rady dla piszących. Magdalena Nitkiewicz, Paweł Opaska, Przez świat na rowerach w dwa lata

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Sprawozdanie – rady dla piszących. Magdalena Nitkiewicz, Paweł Opaska „Przez świat na rowerach w dwa lata”

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia. Zestaw ćwiczeń nr 17 – Sprawozdanie cz. 1

Przejdź na WSiPnet.pl

E-ćwiczenia. Zestaw ćwiczeń nr 18 – Sprawozdanie cz. 2

Przejdź na WSiPnet.pl

Beata Surdej, Andrzej Surdej, Ćwiczenia redakcyjne. Język polski, cz. 1, Redagujemy sprawozdanie

Pobierz PDF

Lekcja„W podróży z... Panem Samochodzikiem”.
Zasady użycia znaków interpunkcyjnych

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura, kl. 5, temat: „W podróży z... Panem Samochodzikiem”.
Zasady użycia znaków interpunkcyjnych

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: „W podróży z... Panem Samochodzikiem”.
Zasady użycia znaków interpunkcyjnych

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: „Mercedes, alchemik i kalafiory, czyli detektywi w Nieborzu”. Adam Bahdaj, Kapelusz za 100 tysięcy

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura, kl. 5, temat: „Mercedes, alchemik i kalafiory, czyli detektywi w Nieborzu”. Adam Bahdaj, Kapelusz za 100 tysięcy

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Adam Bahdaj „Kapelusz za 100 tysięcy” 

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy. Adam Bahdaj „Kapelusz za 100 tysięcy”

Pobierz z ucze.pl

LekcjaTo już znamy, powtarzamy – „Podróże małe i duże”
Pół żartem, pół serio – „W średniowiecznym zamku”

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia, kl. 5, temat: To już znamy, powtarzamy – „Podróże małe i duże”
Pół żartem, pół serio – „W średniowiecznym zamku”

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: To już znamy, powtarzamy – ortografia 

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Ortografia

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Wiem, umiem, rozumiem – „Wszystkie drogi prowadzą do…”

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia, kl. 5, temat: Wiem, umiem, rozumiem – „Wszystkie drogi prowadzą do…”
Zasady użycia znaków interpunkcyjnych

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Wiem, umiem, rozumiem – ortografia

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: „Każdy ma swój biegun… do zdobycia”. Jasiek Mela, Poza horyzonty

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura, kl. 5, temat: „Każdy ma swój biegun… do zdobycia”. Jasiek Mela, Poza horyzonty

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Jasiek Mela „Poza horyzonty”

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: ZADANIA DO LEKTURY
Henryk Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura, kl. 5, temat: ZADANIA DO LEKTURY
Henryk Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy

Przejdź na WSiPnet.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Polscy laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie literatury

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia. Zestaw ćwiczeń nr 9 – Liryka cz. 1

Przejdź na WSiPnet.pl

Lekcja: „Nie zadzierać z przyjacielem mojej pani”. Marcin Kozioł, Skrzynia Władcy Piorunów

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura, kl. 5, temat: „Nie zadzierać z przyjacielem mojej pani”. Marcin Kozioł, Skrzynia Władcy Piorunów

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Marcin Kozioł „Skrzynia Władcy Piorunów”

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: „W drogę z kluczem wędrownych ptaków”. Selma Lagerlöf, Cudowna podróż

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura, kl. 5, temat: „W drogę z kluczem wędrownych ptaków”. Selma Lagerlöf, Cudowna podróż

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Selma Lagerlöf „Cudowna podróż”

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: To już znamy, powtarzamy – „Podróże małe i duże”
Pół żartem, pól serio – „W drodze – śladami wielkich podróżników”

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura, kl. 5, temat: To już znamy, powtarzamy – „Podróże małe i duże”
Pół żartem, pól serio – „W drodze – śladami wielkich podróżników”

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: To już znamy, powtarzamy – utrwalenie pojęć związanych z epiką

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Wiem, umiem, rozumiem – „Podróż do innego świata”.
Joseph Rudyard Kipling, Księga dżungli

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura, kl. 5, temat: Wiem, umiem, rozumiem – „Podróż do innego świata”. Joseph Rudyard Kipling, Księga dżungli

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Wiem, umiem, rozumiem – Joseph Rudyard Kipling „Księga dżungli”

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian po V rozdziale

Pobierz z ucze.pl