Pomysł na e-lekcje
Język polski.
Cykl Słowa z uśmiechem

Klasa 6

Lekcja„Niepokój czai się w słowach”. Aleksander Minkowski, Dolina Światła

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura, kl. 6, temat: „Niepokój czai się w słowach”. Aleksander Minkowski, Dolina Światła

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Wiem, umiem, rozumiem – analiza świata przedstawionego utworu

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian po rozdziale III

Pobierz z ucze.pl

Lekcja„Pomiędzy nocą a dniem, pomiędzy jawą a snem”.
Jerzy Harasymowicz, W marcu nad ranem

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura, kl. 6, temat: „Pomiędzy nocą a dniem, pomiędzy jawą a snem”. Jerzy Harasymowicz, W marcu nad ranem

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Jerzy Harasymowicz „W marcu nad ranem”

Pobierz z ucze.pl

Lekcja„Wkroczyć w językowy świat ze słownikiem za pan brat”
Słownik poprawnej polszczyzny

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia, kl. 6, temat: „Wkroczyć w językowy świat ze słownikiem za pan brat”. Słownik poprawnej polszczyzny

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Słownik poprawnej polszczyzny

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia. Zestaw ćwiczeń nr 3 – Słowniki języka polskiego i wyrazów obcych

Przejdź na WSiPnet.pl

Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia. Zeszyt ćwiczeń, s. 87; „Wkroczyć w językowy świat ze słownikiem za pan brat”. Słownik poprawnej polszczyzny

Lekcja„Oryginalne obrazy malarza oryginała”
Bożena Fabiani, Moje gawędy o sztuce (fragmenty)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura,  kl. 6, temat: „Oryginalne obrazy malarza oryginała” Bożena Fabiani, Moje gawędy o sztuce (fragmenty)

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Bożena Fabiani „Moje gawędy o sztuce”

Pobierz z ucze.pl

Lekcja„Do ćwiczenia języka dobra jest fonetyka”
Powtórzenie wiadomości o głoskach i literach

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia, kl. 6, temat: „Do ćwiczenia języka dobra jest fonetyka”
Powtórzenie wiadomości o głoskach i literach

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Powtórzenie wiadomości o głoskach i literach

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Słowa z uśmiechem.  Zeszyt ćwiczeń, kl. 6; „Do ćwiczenia języka dobra jest fonetyka" Powtórzenie wiadomości o głoskach i literach, s. 5–7

Pobierz z ucze.pl

E-ćwiczenia. Zestaw ćwiczeń nr 1 – Głoska a litera cz. 1

Przejdź na WSiPnet.pl

E-ćwiczenia. Zestaw ćwiczeń nr 2 – Głoska a litera cz. 2

Przejdź na WSiPnet.pl

E-ćwiczenia. Zestaw ćwiczeń nr  5 – Funkcje głoski i

Przejdź na WSiPnet.pl

E-ćwiczenia. Zestaw ćwiczeń nr 6 – Spółgłoski dźwięczne i bezdźwięczne cz. 1

Przejdź na WSiPnet.pl

Lekcja„Czarodzieje pędzla i pióra”
Rady dla opisujących obraz. Paul Cézanne, Martwa natura z jabłkami i pomarańczami

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura, kl. 6, temat: „Czarodzieje pędzla i pióra” Rady dla opisujących obraz. Paul Cézanne, Martwa natura z jabłkami i pomarańczami

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Paul Cézanne „Martwa natura z jabłkami i pomarańczami”

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Beata Surdej, Andrzej Surdej, Ćwiczenia redakcyjne. Język polski, cz, 1, Opisujemy obraz, s. 45–51

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: „Słowem malowane” Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Olejne jabłka

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura,  kl. 6, temat: „Słowem malowane” Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Olejne jabłka

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Maria Pawlikowska-Jasnorzewska „Olejne jabłka”

Pobierz z ucze.pl

Lekcja„Miauczy, świszczy i zgrzyta? Na wesoło o tym, co w domu słychać”
Oznaczanie głosek miękkich, dźwięcznych i bezdźwięcznych

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia, kl. 6, temat: „Miauczy, świszczy i zgrzyta? Na wesoło o tym, co w domu słychać” Oznaczanie głosek miękkich, dźwięcznych i bezdźwięcznych

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Oznaczanie głosek miękkich, dźwięcznych i bezdźwięcznych

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Słowa z uśmiechem. Zeszyt ćwiczeń, kl. 6, „O różnych dźwiękach w znanych piosenkach" Oznaczanie głosek miękkich, dźwięcznych i bezdźwięcznych,
s. 129–133

Pobierz z ucze.pl

E-ćwiczenia. Zestaw ćwiczeń nr 7 – Spółgłoski dźwięczne i bezdźwięczne cz. 2

Przejdź na WSiPnet.pl

E-ćwiczenia. Zestaw ćwiczeń nr 9 – Spółgłoski twarde i miękkie cz. 2 

Przejdź na WSiPnet.pl

Lekcja: „Dźwięki, brzdęki, komfort maleńki”
Głoski ustne i nosowe

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia, kl. 6, temat: „Dźwięki, brzdęki, komfort maleńki” Głoski ustne i nosowe

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Głoski ustne i nosowe

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Słowa z uśmiechem. Zeszyt ćwiczeń, kl. 6, „Dźwięki, brzdęki, komfort maleńki" Głoski ustne i nosowe, s. 8–10

Pobierz z ucze.pl

Lekcja„Sensacje i komplikacje”
Pisownia połączeń literowych en, em, on, om

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia, kl. 6, temat: „Sensacje i komplikacje” Pisownia połączeń literowych en, em, on, om

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Pisownia połączeń literowych en, em, on, om

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Słowa z uśmiechem. Zeszyt ćwiczeń, kl. 6, „Talentem dysponują, zadania nam fundują" Pisownia połączeń literowych en, em, on, om, s. 134–138

Pobierz z ucze.pl

Lekcja„Impresja na temat wdzięku”
Tadeusz Kubiak, W stroju z mgły

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura,  kl. 6, temat: „Impresja na temat wdzięku” Tadeusz Kubiak, W stroju z mgły

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Tadeusz Kubiak „W stroju z mgły”

Pobierz z ucze.pl

Lekcja„Żyją jak pies z kotem czy gruchają jak gołąbki”
Pisownia zakończeń -ę, -em, -ą, -om

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia, kl. 6, temat: „Żyją jak pies z kotem czy gruchają jak gołąbki” Pisownia zakończeń -ę, -em, -ą, -om

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Pisownia końcówek -ę, -em, -ą, -om

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Słowa z uśmiechem. Zeszyt ćwiczeń, kl. 6, „Z dobrą książką najlepiej się czuję, lecz hobby innych też opisuję" Pisownia końcówek -ę, -em, -ą, -om, s. 139–144

Pobierz z ucze.pl

E-ćwiczenia. Zestaw ćwiczeń nr 29 – Pisownia wyrazów z -ę, -ą, -em, -om  cz. 1

Przejdź na WSiPnet.pl

E-ćwiczenia. Zestaw ćwiczeń nr 30 – Pisownia wyrazów z -ę, -ą, -em, -om  cz. 2

Przejdź na WSiPnet.pl

Lekcja„Mazur z przytupem miał wzięcie, kilka słów o akcencie”
Akcent wyrazowy i zdaniowy

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia, kl. 6, temat: „Mazur z przytupem miał wzięcie, kilka słów o akcencie” Akcent wyrazowy i zdaniowy

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Akcent wyrazowy i zdaniowy

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Słowa z uśmiechem. Zeszyt ćwiczeń, kl. 6,  „Mazur z przytupem miał wzięcie, kilka słów o akcencie" Akcent wyrazowy i zdaniowy, s. 11–12

Pobierz z ucze.pl

E-ćwiczenia. Zestaw ćwiczeń nr 1 – Akcent wyrazowy i zdaniowy

Przejdź na WSiPnet.pl

Lekcja„Lubię popatrzeć sobie na czas, co gdzieś już pobiegł…”
Joanna Pollakówna, Stare fotografie

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura,  kl. 6, temat: „Lubię popatrzeć sobie na czas, co gdzieś już pobiegł…” Joanna Pollakówna, Stare fotografie

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Joanna Pollakówna „Stare fotografie”

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: To już znamy, powtarzamy – „Głoskowe popisy cyrkowe”     
Pół żartem, pół serio – „Głoski u magika”

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia, kl. 6, temat: To już znamy, powtarzamy – „Głoskowe popisy cyrkowe”
Pół żartem, pół serio – „Głoski u magika”

Przejdź na WSiPnet.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Test nr 5 – Fonetyka

Pobierz z ucze.pl

Test nr 6 – Fonetyka

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia. Zestaw ćwiczeń nr 4 – Głoska a litera cz. 4

Przejdź na WSiPnet.pl

E-ćwiczenia. Zestaw ćwiczeń nr 3 – Głoska a litera cz. 3

Przejdź na WSiPnet.pl

LekcjaWiem, umiem, rozumiem – „Język nasz bywa bardzo ciekawy, czeka cię przy nim mnóstwo zabawy”

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia, kl. 6, temat: Wiem, umiem, rozumiem – „Język nasz bywa bardzo ciekawy, czeka cię przy nim mnóstwo zabawy”

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Wiem, umiem, rozumiem – fonetyka

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Test nr 7 – Fonetyka

Pobierz z ucze.pl

Lekcja„Jajko z bajkową niespodzianką”
Andrew Fusek Peters, Agenci na deskorolkach. Nie byle co!

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura, kl. 6, temat: „Jajko z bajkową niespodzianką” Andrew Fusek Peters, Agenci na deskorolkach. Nie byle co!

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Andrew Fusek Peters „Agenci na deskorolkach. Nie byle co!”

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia. Zestaw ćwiczeń nr 13 – Opis przedmiotu

Przejdź na WSiPnet.pl

Beata Surdej, Andrzej Surdej, Ćwiczenia redakcyjne. Język polski, cz, 1, Opisujemy przedmioty, s. 26–36

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: „Rozbite sejfy, skradzione dzieła”
Pisownia przedrostków

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia, kl. 6, temat: „Rozbite sejfy, skradzione dzieła” Pisownia przedrostków

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Pisownia przedrostków

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Słowa z uśmiechem. Zeszyt ćwiczeń, kl. 6, „Czasem pisanie jest jak cyrkowe wyzwanie" Pisownia przedrostków, s. 150–154

Pobierz z ucze.pl

E-ćwiczenia. Zestaw ćwiczeń nr 27 – Pisownia przedrostków

Przejdź na WSiPnet.pl

Lekcja„Muzyka słowami zagrana”
Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz – Księga IV

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura, kl. 6, temat: „Muzyka słowami zagrana” Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz – Księga IV

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz” – „Księga IV”

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia. Zestaw ćwiczeń nr 9 – Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz (fragmenty)

Przejdź na WSiPnet.pl

Beata Surdej, Andrzej Surdej, Zeszyt lekturowy. Język polski, kl. 6, Adam Mickiewicz Pan Tadeusz (fragmenty - Polowanie, Koncert Wojskiego),
s. 105–117

Pobierz z ucze.pl

LekcjaZADANIA DO LEKTURY
Lucy Maud Montgomery, Ania z Zielonego Wzgórza

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura, kl. 6, temat: ZADANIA DO LEKTURY Lucy Maud Montgomery, Ania z Zielonego Wzgórza

Przejdź na WSiPnet.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia. Zestaw ćwiczeń nr 14 – Lucy Maud Montgomery, Ania z Zielonego Wzgórza

Przejdź na WSiPnet.pl

Beata Surdej, Andrzej Surdej, Zeszyt lekturowy. Język polski, kl. 6, Lucy Maud Montgomery  Ania z Zielonego Wzgórza, s. 38–51

Pobierz z ucze.pl

Beata Surdej, Andrzej Surdej, Czytanie ze zrozumieniem. Język polski, kl. 6, Historia Ani, s. 12–18

Pobierz z ucze.pl

Lekcja„Jestem człowiekiem renesansu”. Antonio Tello, Nazywam się… Leonardo da Vinci

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura, kl. 6, temat: „Jestem człowiekiem renesansu”. Antonio Tello, Nazywam się… Leonardo da Vinci

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Antonio Tello „Nazywam się… Leonardo da Vinci”

Pobierz z ucze.pl

Lekcja„Wyścig z czasem”. Wisława Szymborska, Muzeum

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura, kl. 6, temat: „Wyścig z czasem”. Wisława Szymborska, Muzeum

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Wisława Szymborska „Muzeum”

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Polscy laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie literatury 

Pobierz z ucze.pl

LekcjaTo już znamy, powtarzamy – „Liryczne spojrzenie w przyszłość”
Pół żartem, pół serio – „Poetyckie kwiatobranie”

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura, kl. 6, temat: To już znamy, powtarzamy – „Liryczne spojrzenie w przyszłość”. Pół żartem, pół serio – „Poetyckie kwiatobranie”

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: To już znamy, powtarzamy – pojęcia dotyczące liryki

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Środki stylistyczne

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Wiem, umiem, rozumiem – „W żywiołach natury i cywilizacji”. Antoni Słonimski, Mgła na morzu; Barbara Jałochowska, Historia sztuki dla dzieci i rodziców

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura, kl. 6, temat: Wiem, umiem, rozumiem – „W żywiołach natury i cywilizacji”. Antoni Słonimski, Mgła na morzu; Barbara Jałochowska, Historia sztuki dla dzieci i rodziców

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Wiem, umiem, rozumiem – analiza utworu poetyckiego 

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI 

Sprawdzian po 4. rozdziale

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: „Pod piracką banderą”. Robert Louis Stevenson, Wyspa skarbów

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura, kl. 6, temat: „Pod piracką banderą”. Robert Louis Stevenson, Wyspa skarbów

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Robert Louis Stevenson „Wyspa skarbów”

Pobierz z ucze.pl

Lekcja„Wielkie bitwy, zwycięscy dowódcy”
Pisownia przyrostków

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia, kl. 6, temat: „Wielkie bitwy, zwycięscy dowódcy”. Pisownia przyrostków

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Pisownia przyrostków

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia. Zestaw ćwiczeń nr 28 – Pisownia przyrostków

Przejdź na WSiPnet.pl

Słowa z uśmiechem. Zeszyt ćwiczeń, kl. 6, „Ortograficzne śledztwa uczniowską drogą do zwycięstwa" Pisownia przyrostków, s. 155–158

Pobierz PDF

Lekcja: „Ciemna i jasna strona Mocy”
George Lucas, Gwiezdne wojny: część IV – Nowa nadzieja

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura, kl. 6, temat: „Ciemna i jasna strona Mocy”. George Lucas, Gwiezdne wojny: część IV – Nowa nadzieja

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: George Lucas „Gwiezdne wojny. Nowa nadzieja”

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia. Zestaw ćwiczeń nr 3 – Film

Przejdź na WSiPnet.pl

Lekcja: „Wśród wyrazów gości nie tylko wartości”
Wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura, kl. 6, temat: „Wśród wyrazów gości nie tylko wartości”. Wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia. Zestaw ćwiczeń nr 2 – Wyrazy bliskoznaczne cz. 1

Przejdź na WSiPnet.pl

E-ćwiczenia. Zestaw ćwiczeń nr 3 – Wyrazy bliskoznaczne cz. 2

Przejdź na WSiPnet.pl

E-ćwiczenia. Zestaw ćwiczeń nr 4 – Wyrazy przeciwstawne

Przejdź na WSiPnet.pl

Słowa z uśmiechem. Zeszyt ćwiczeń, kl. 6, „Wśród wyrazowych gości są nie tylko wartości" Wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne, s. 89–90

Pobierz PDF

Lekcja: „Na srebrnych ekranach”
Marcin Kalita, Aktorzy leczą ludzkie dusze

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura, kl. 6, temat: „Na srebrnych ekranach”. Marcin Kalita, Aktorzy leczą ludzkie dusze

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Marcin Kalita „Aktorzy leczą ludzkie dusze”

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: To już znamy, powtarzamy – „W świecie gier komputerowych”
Pół żartem, pół serio – „Lato z przygodami”

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia, kl. 6, temat: To już znamy, powtarzamy – „W świecie gier komputerowych”. Pół żartem, pół serio – „Lato z przygodami”

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: To już znamy, powtarzamy – pisownia zakończeń, przyrostków i przedrostków

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia. Zestaw ćwiczeń nr 31 – Pisownia wyrazów z , , -em, -om cz. 3

Przejdź na WSiPnet.pl

E-ćwiczenia. Zestaw ćwiczeń nr 32 – Pisownia końcówek -i, -ii, -ji cz. 1

Przejdź na WSiPnet.pl

E-ćwiczenia. Zestaw ćwiczeń nr 34 – Interpunkcja cz. 1

Przejdź na WSiPnet.pl

Lekcja: Wiem, umiem, rozumiem –
„Świat po drugie stronie monitora”

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia, kl. 6, temat: Wiem, umiem, rozumiem – „Świat po drugie stronie monitora”

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Wiem, umiem, rozumiem – pisownia końcówek

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI 

Test nr 10 – Ortografia i interpunkcja

Przejdź na WSiPnet.pl

Test nr 11 – Ortografia i interpunkcja

Przejdź na WSiPnet.pl

Test nr 12 – Ortografia i interpunkcja

Przejdź na WSiPnet.pl

Lekcja„Zrobić minę na widok miny”.
Wyrazy wieloznaczne

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia, kl. 6, temat: „Zrobić minę na widok miny”.
Wyrazy wieloznaczne

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Wyrazy wieloznaczne

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Słowa z uśmiechem. Zeszyt ćwiczeń, kl. 6, „Zrobić minę na widok miny…" Wyrazy wieloznaczne

Pobierz PDF

Lekcja„W oparach absurdu i wyobraźni”
Konstanty Ildefons Gałczyński, Teatrzyk Zielona Gęś

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura, kl. 6, temat: „W oparach absurdu i wyobraźni”
Konstanty Ildefons Gałczyński, Teatrzyk Zielona Gęś

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Konstanty Ildefons Gałczyński „Teatrzyk Zielona Gęś: Łańcuch szczęścia”

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zestaw ćwiczeń ne 26 – Konstanty Ildefons Gałczyński, Teatrzyk „Zielona gęś”

Przejdź na WSiPnet.pl

Lekcja„W słowach emocji szuka – trudna to sztuka”
Wyrazy nacechowane emocjonalnie

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia, kl. 6, temat:
„W słowach emocji szuka – trudna to sztuka” Wyrazy nacechowane emocjonalnie

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Wyrazy nacechowane emocjonalnie

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zestaw ćwiczeń nr 1 – Wyrazy nacechowane emocjonalnie

Przejdź na WSiPnet.pl

Słowa z uśmiechem. Zeszyt ćwiczeń, kl. 6, „W słowach emocji szuka – trudna to sztuka" Wyrazy nacechowane emocjonalnie

Pobierz PDF

Lekcja: Kim będziesz i co zrobisz, kiedy kości się potoczą?”
Rady dla dyskutujących. Kazimierz Szymeczko, Czworo i kości

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura, kl. 6, temat: Kim będziesz i co zrobisz, kiedy kości się potoczą?”
Rady dla dyskutujących. Kazimierz Szymeczko, Czworo i kości

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Kazimierz Szymeczko „Czworo i kości”

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI 

Test nr 1 – Elementy retoryki

Przejdź na WSiPnet.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zestaw ćwiczeń nr 1 – Rozmowa

Przejdź na WSiPnet.pl

Zestaw ćwiczeń nr 2 – Argumenty

Przejdź na WSiPnet.pl

Zestaw ćwiczeń nr 3 – Akapity. Spójność wypowiedzi

Przejdź na WSiPnet.pl

Zestaw ćwiczeń nr  4 – Selekcja informacji

Przejdź na WSiPnet.pl

Zestaw ćwiczeń nr 19 – Tekst o charakterze argumentacyjnym

Przejdź na WSiPnet.pl

Zestaw ćwiczeń nr 12 – Język wypowiedzi

Przejdź na WSiPnet.pl

Lekcja: ZADANIA DO LEKTURY
Rafał Kosik, Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura, kl. 6, temat: ZADANIA DO LEKTURY
Rafał Kosik, Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi

Przejdź na WSiPnet.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zestaw ćwiczeń nr 5 – Rafał Kosik, Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi

Przejdź na WSiPnet.pl

Lekcja: To już znamy, powtarzamy – „Ważą się losy słów”
Pół żartem, pół serio – „Wyrazowe kolekcje”

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia, kl. 6, temat: To już znamy, powtarzamy – „Ważą się losy słów”
Pół żartem, pół serio – „Wyrazowe kolekcje”

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: To już znamy, powtarzamy – wyrazy i wyrażenia

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Wiem, umiem, rozumiem –
„Ekstrakt z epistoły”

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia, kl. 6, temat: Wiem, umiem, rozumiem – „Ekstrakt z epistoły”

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Wiem, umiem, rozumiem – wyrazy i związki wyrazowe

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI 

Test nr 8 – Zróżnicowanie języka

Przejdź na WSiPnet.pl

Test nr 1 – Samokształcenie

Przejdź na WSiPnet.pl

Lekcja: „Miłosne wyznania, wścibskie koleżanki i zabłąkany e-mail”.
Paweł Beręsewicz, Kiedy chodziłem z Julką Maj

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura, kl. 6, temat: „Miłosne wyznania, wścibskie koleżanki i zabłąkany e-mail”.
Paweł Beręsewicz, Kiedy chodziłem z Julką Maj

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Paweł Beręsewicz „Kiedy chodziłem z Julką Maj”

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: „Rzymski mistrz sportu kontra dwaj Gallowie”. René Goscinny, Albert Uderzo, Asteriks na igrzyskach olimpijskich

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura, kl. 6, temat: „Rzymski mistrz sportu kontra dwaj Gallowie”. René Goscinny, Albert Uderzo, Asteriks na igrzyskach olimpijskich

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: René Goscinny, Albert Uderzo „Asteriks na igrzyskach olimpijskich”

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zestaw ćwiczeń nr 7 – Komiks jako tekst kultury

Przejdź na WSiPnet.pl

Lekcja: To już znamy, powtarzamy – „Pliki epiki”
Pół żartem, pół serio – „Literat(h)ura & Qultura”

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura, kl. 6, temat: To już znamy, powtarzamy – „Pliki epiki”
Pół żartem, pół serio – „Literat(h)ura & Qultura”

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: To już znamy, powtarzamy – powtórzenie wiadomości z zakresu klas 4–6

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Zestaw ćwiczeń nr 1 – Epika

Przejdź na WSiPnet.pl

Zestaw ćwiczeń nr 7 – Bohater literacki

Przejdź na WSiPnet.pl

Lekcja: Wiem, umiem, rozumiem –
„Buszująca w sieci”. Katarzyna Majgier, Trzynastka na karku

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura, kl. 6, temat: Wiem, umiem, rozumiem –
„Buszująca w sieci”. Katarzyna Majgier, Trzynastka na karku

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Wiem, umiem, rozumiem – sprawdzenie wiadomości z klas 4–6

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI 

Sprawdzian po 5. rozdziale

Pobierz z ucze.pl

Test nr 1 – Epika

Przejdź na WSiPnet.pl

Test nr 2 – Mówienie i pisanie

Przejdź na WSiPnet.pl