Pomysł na e-lekcje
Chemia
Cykl Świat chemii

Klasa 7

Lekcja: Wiązania i reakcje chemiczne - powtórzenie wiadomości

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Świat chemii, klasa 7, temat: Wiązania i reakcje chemiczne - powtórzenie wiadomości

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Wiązania i reakcje chemiczne - powtórzenie wiadomości

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Wiązania chemiczne

Pobierz z ucze.pl

Plansza edukacyjna. Reakcja chemiczna

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji.

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy, Dział 3: Wiązania i reakcje chemiczne.

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy do doświadczeń znajdujących się w Dziale 3: Wiązania i reakcje chemiczne.

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy do domowego laboratorium. Dział 3. Wiązania i reakcje chemiczne.

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian, Dział 3. Wiązania i reakcje chemiczne. Wersje A i B

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Tlenki węgla

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Świat chemii, klasa 7, temat: Tlenki węgla

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Tlenki węgla

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji.

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy do doświadczeń znajdujących się w Dziale 4: Gazy.

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Film: Wykrywanie gazów za pomocą wody wapiennej i wskaźnika

Pobierz z ucze.pl

Film: Sposoby zbierania gazów

Pobierz z ucze.pl

Film: Wykrywanie gazów

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Inne ważne tlenki

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Świat chemii, klasa 7, temat: Inne ważne tlenki

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Inne ważne tlenki

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Układ okresowy pierwiastków chemicznych

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji.

Przejdź na WSiPnet.pl

Karty pracy do doświadczeń znajdujacych się w dziale 4. Gazy

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Wodór

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Świat chemii, klasa 7, temat: Wodór

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Wodór

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji.

Przejdź na WSiPnet.pl

Karty pracy do doświadczeń znajdujących się w dziale 4. Gazy

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Film: Sposoby zbierania gazów

Pobierz z ucze.pl

Film: Wykrywanie gazów

Pobierz z ucze.pl

LekcjaZanieczyszczenia powietrza

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Świat chemii, klasa 7, temat: Zanieczyszczenia powietrza

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Zanieczyszczenia powietrza

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji.

Przejdź na WSiPnet.pl

Karty pracy do doświadczeń znajdujących się w dziale 4. Gazy

Pobierz z ucze.pl

LekcjaGazy – powtórzenie wiadomości

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Świat chemii, klasa 7, temat: Gazy – powtórzenie wiadomości

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Gazy– powtórzenie wiadomości

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Film: Sposoby zbierania gazów

Pobierz z ucze.pl

Film: Wykrywanie gazów

Pobierz z ucze.pl

Film: Wykrywanie gazów za pomocą wody wapiennej i wskaźnika

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji.

Przejdź na WSiPnet.pl

Karty pracy do Domowego laboratorium. Dział 4. Gazy

Pobierz z ucze.pl

Karty pracy do doświadczeń znajdujących się w dziale 4. Gazy

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy do lekcji:  Dział 4. Gazy - powtórzenie wiadomości

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian 4. Gazy. Wersje A i B

Pobierz z ucze.pl

LekcjaWoda jako rozpuszczalnik

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Świat chemii, klasa 7, temat: Woda jako rozpuszczalnik

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Woda jako rozpuszczalnik

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Karty pracy do doświadczeń znajdujących się w dziale 5. Woda i roztwory wodne

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Woda i jej właściwości

Pobierz z ucze.pl

LekcjaStężenie procentowe roztworu 

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Świat chemii, klasa 7, temat: Stężenie procentowe roztworu

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Stężenie procentowe roztworu

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Karty pracy do doświadczeń znajdujących się w dziale 5. Woda i roztwory wodne

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Stężenie procentowe roztworu

Pobierz z ucze.pl

LekcjaWoda i roztwory wodne - podsumowanie działu 5

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Świat chemii, klasa 7, temat: Woda i roztwory wodne - podsumowanie działu 5

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Woda i roztwory wodne powtórzenie wiadomości

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Woda i jej właściwości

Pobierz z ucze.pl

Plansza edukacyjna. Stężenie procentowe roztworu

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Karta pracy do lekcji powtórzeniowej, dział 5. Woda i roztwory wodne

Pobierz z ucze.pl

Karty pracy do doświadczeń znajdujących się w dziale 5. Woda i roztwory wodne

Pobierz z ucze.pl

Karty pracy do Domowego Laboratorium. Dział 5. Woda i roztwory wodne

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian: Woda i roztwory wodne. Wersje A i B

Pobierz z ucze.pl

Klasa 8

Lekcja: Sole - powtórzenie wiadomości

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Świat chemii, klasa 8, temat: Sole – powtórzenie wiadomośc

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Sole - powtórzenie wiadomości

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian, Dział 7: Sole, Wersja A i B

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji.

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji powtórzeniowej dla Działu 7: Sole

Pobierz z ucze.pl

Karty pracy do doświadczeń znajdujących się w Dziale 7: Sole

Pobierz z ucze.pl

Karty pracy do domowego laboratorium, Dział 7: Sole

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna: Tablica rozpuszczalności wodorotlenków i soli w wodzie

Pobierz z ucze.pl

Film: Wykrywanie soli kwasu węglowego i kwasu solnego.

Pobierz z ucze.pl

Film: Wykrywanie wybranych soli

Pobierz z ucze.pl

Film: Wykrywanie wybranych soli metali grupy pierwszej i grupy drugiej

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Etylen - najprostszy alken

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Świat chemii, klasa 8, temat: Etylen - najprostszy alken

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Etylen - najprostszy alken

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji.

Przejdź WSiPnet.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Film: Otrzymywanie etenu i badanie jego właściwości

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Węglowodory - powtórzenie wiadomości

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Świat chemii, klasa 8, temat: Węglowodory - powtórzenie wiadomości

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Węglowodory - powtórzenie wiadomości

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian 8. Węglowodory

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Film: Otrzymywanie etenu i badanie jego właściwości

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji.

Przejdź WSiPnet.pl

Karty do doświadczeń znajdujących się w dziale 8. Węglowodory

Pobierz z ucze.pl

Karty do Domowego Laboratorium. Dział 8. Węglowodory

Pobierz z ucze.pl

Karty pracy do lekcji powtórzeniowej Dział 8. Węglowodory

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Alkohole - pochodne węglowodorów

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Świat chemii, klasa 8, temat: Alkohole - pochodne węglowodorów

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Alkohole - pochodne węglowodorów

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji.

Przejdź WSiPnet.pl

Karty pracy do doświadczeń znajdujących się w dziale 9. Pochodne węglowodorów

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Film: Badanie rozpuszczalności pentanolu w wodzie i nafcie

Pobierz z ucze.pl

Film: Porównywanie łatwości zapłonu metanolu i etanolu

Pobierz z ucze.pl

LekcjaMetyloamina – związek pochodzący od amoniaku i metanu

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Świat chemii, klasa 8, temat: Metyloamina - związek pochodzący od amoniaku i metanu

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Metyloamina – związek pochodzący od amoniaku i metanu

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji.

Przejdź WSiPnet.pl

Karty pracy do doświadczeń znajdujących się w dziale 9. Pochodne węglowodorów.

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Film: Badanie odczynu roztworu metyloaminy

Pobierz z ucze.pl

Film. Badanie palności metyloaminy

Pobierz z ucze.pl

Film: Reakcja metyloamin y z kwasem solnym

Pobierz z ucze.pl

LekcjaKwasy karboksylowe

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Świat chemii, klasa 8, temat: Metyloamina - związek pochodzący od amoniaku i metanu

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Kwasy karboksylowe

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji.

Przejdź WSiPnet.pl

Karty pracy do doświadczeń znajdujących się w dziale 9. Pochodne węglowodorów.

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Wyższe kwasy karboksylowe

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Świat chemii, klasa 8, temat: Wyższe kwasy karboksylowe

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Wyższe kwasy karboksylowe

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji.

Przejdź WSiPnet.pl

LekcjaPochodne węglowodorów – powtórzenie wiadomości

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Świat chemii, klasa 8, temat: Pochodne węglowodorów powtórzenie wiadomości

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Pochodne węglowodorów – powtórzenie wiadomości

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Karta pracy. Pochodne węglowodorów – powtórzenie wiadomości

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian. Pochodne węglowodorów, wersja A i B

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Film: Badanie odczynu roztworu metyloaminy

Pobierz z ucze.pl

Film: Badanie palności metyloaminy

Pobierz z ucze.pl

Film: Badanie rozpuszczalności pentanolu w wodzie i nafcie

Pobierz z ucze.pl

Film: Otrzymywanie etenu i badanie jego właściwości

Pobierz z ucze.pl

Film: Porównanie łatwości zapłonu metanolu i pentanolu

Pobierz z ucze.pl

Film: Reakcja metyloaminy z kwasem solnym

Pobierz z ucze.pl

LekcjaCukry złożone

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Świat chemii, klasa 8, temat: Cukry złożone

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Cukry złożone

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Karta pracy do doświadczeń znajdujących się w dziale 10. Między chemią a biologią

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Film: Badanie właściwości chemicznych cukrów złożonych

Pobierz z ucze.pl

LekcjaBudowa i występowanie białek

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Świat chemii, klasa 8, temat: Budowa i występowanie białek

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Budowa i występowanie białek

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Karta pracy do doświadczeń znajdujących się w dziale 10. Między chemią a biologią

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Film: Badanie składu pierwiastkowego białka jaja kurzego

Pobierz z ucze.pl

LekcjaMiędzy chemią a biologią – powtórzenie wiadomości

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Świat chemii, klasa 8, temat: Między chemią a biologią – powtórzenie wiadomości

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Między chemią a biologią - powtórzenie wiadomości

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian. Między chemią a biologią. Wersje A i B

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Karta pracy do lekcji powtórzeniowej, dział 10. Między chemią a biologią

Pobierz z ucze.pl

Karty pracy do doświadczeń znajdujących się w dziale 10. Między chemią a biologią

Pobierz z ucze.pl

Karty pracy do domowego laboratorium. Dział 10. Między chemią a biologią

Pobierz z ucze.pl