Pomysł na e-lekcje
Chemia
Cykl Świat chemii

Klasa 7

Lekcja: Wiązania i reakcje chemiczne - powtórzenie wiadomości

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Świat chemii, klasa 7, temat: Wiązania i reakcje chemiczne - powtórzenie wiadomości

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Wiązania i reakcje chemiczne - powtórzenie wiadomości

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Wiązania chemiczne

Pobierz z ucze.pl

Plansza edukacyjna. Reakcja chemiczna

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji.

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy, Dział 3: Wiązania i reakcje chemiczne.

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy do doświadczeń znajdujących się w Dziale 3: Wiązania i reakcje chemiczne.

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy do domowego laboratorium. Dział 3. Wiązania i reakcje chemiczne.

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian, Dział 3. Wiązania i reakcje chemiczne. Wersje A i B

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Tlenki węgla

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Świat chemii, klasa 7, temat: Tlenki węgla

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Tlenki węgla

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji.

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy do doświadczeń znajdujących się w Dziale 4: Gazy.

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Film: Wykrywanie gazów za pomocą wody wapiennej i wskaźnika

Pobierz z ucze.pl

Film: Sposoby zbierania gazów

Pobierz z ucze.pl

Film: Wykrywanie gazów

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Inne ważne tlenki

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Świat chemii, klasa 7, temat: Inne ważne tlenki

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Inne ważne tlenki

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Układ okresowy pierwiastków chemicznych

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji.

Przejdź na WSiPnet.pl

Karty pracy do doświadczeń znajdujacych się w dziale 4. Gazy

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Wodór

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Świat chemii, klasa 7, temat: Wodór

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Wodór

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji.

Przejdź na WSiPnet.pl

Karty pracy do doświadczeń znajdujących się w dziale 4. Gazy

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Film: Sposoby zbierania gazów

Pobierz z ucze.pl

Film: Wykrywanie gazów

Pobierz z ucze.pl

LekcjaZanieczyszczenia powietrza

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Świat chemii, klasa 7, temat: Zanieczyszczenia powietrza

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Zanieczyszczenia powietrza

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji.

Przejdź na WSiPnet.pl

Karty pracy do doświadczeń znajdujących się w dziale 4. Gazy

Pobierz z ucze.pl

LekcjaGazy – powtórzenie wiadomości

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Świat chemii, klasa 7, temat: Gazy – powtórzenie wiadomości

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Gazy– powtórzenie wiadomości

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Film: Sposoby zbierania gazów

Pobierz z ucze.pl

Film: Wykrywanie gazów

Pobierz z ucze.pl

Film: Wykrywanie gazów za pomocą wody wapiennej i wskaźnika

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji.

Przejdź na WSiPnet.pl

Karty pracy do Domowego laboratorium. Dział 4. Gazy

Pobierz z ucze.pl

Karty pracy do doświadczeń znajdujących się w dziale 4. Gazy

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy do lekcji:  Dział 4. Gazy - powtórzenie wiadomości

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian 4. Gazy. Wersje A i B

Pobierz z ucze.pl

LekcjaWoda jako rozpuszczalnik

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Świat chemii, klasa 7, temat: Woda jako rozpuszczalnik

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Woda jako rozpuszczalnik

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Karty pracy do doświadczeń znajdujących się w dziale 5. Woda i roztwory wodne

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Woda i jej właściwości

Pobierz z ucze.pl

LekcjaStężenie procentowe roztworu 

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Świat chemii, klasa 7, temat: Stężenie procentowe roztworu

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Stężenie procentowe roztworu

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Karty pracy do doświadczeń znajdujących się w dziale 5. Woda i roztwory wodne

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Stężenie procentowe roztworu

Pobierz z ucze.pl

LekcjaWoda i roztwory wodne - podsumowanie działu 5

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Świat chemii, klasa 7, temat: Woda i roztwory wodne - podsumowanie działu 5

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Woda i roztwory wodne powtórzenie wiadomości

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna. Woda i jej właściwości

Pobierz z ucze.pl

Plansza edukacyjna. Stężenie procentowe roztworu

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Karta pracy do lekcji powtórzeniowej, dział 5. Woda i roztwory wodne

Pobierz z ucze.pl

Karty pracy do doświadczeń znajdujących się w dziale 5. Woda i roztwory wodne

Pobierz z ucze.pl

Karty pracy do Domowego Laboratorium. Dział 5. Woda i roztwory wodne

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian: Woda i roztwory wodne. Wersje A i B

Pobierz z ucze.pl

Klasa 8

Lekcja: Sole - powtórzenie wiadomości

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Świat chemii, klasa 8, temat: Sole – powtórzenie wiadomośc

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Sole - powtórzenie wiadomości

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian, Dział 7: Sole, Wersja A i B

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji.

Przejdź na WSiPnet.pl

Karta pracy do lekcji powtórzeniowej dla Działu 7: Sole

Pobierz z ucze.pl

Karty pracy do doświadczeń znajdujących się w Dziale 7: Sole

Pobierz z ucze.pl

Karty pracy do domowego laboratorium, Dział 7: Sole

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna: Tablica rozpuszczalności wodorotlenków i soli w wodzie

Pobierz z ucze.pl

Film: Wykrywanie soli kwasu węglowego i kwasu solnego.

Pobierz z ucze.pl

Film: Wykrywanie wybranych soli

Pobierz z ucze.pl

Film: Wykrywanie wybranych soli metali grupy pierwszej i grupy drugiej

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Etylen - najprostszy alken

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Świat chemii, klasa 8, temat: Etylen - najprostszy alken

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Etylen - najprostszy alken

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji.

Przejdź WSiPnet.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Film: Otrzymywanie etenu i badanie jego właściwości

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Węglowodory - powtórzenie wiadomości

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Świat chemii, klasa 8, temat: Węglowodory - powtórzenie wiadomości

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Węglowodory - powtórzenie wiadomości

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian 8. Węglowodory

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Film: Otrzymywanie etenu i badanie jego właściwości

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji.

Przejdź WSiPnet.pl

Karty do doświadczeń znajdujących się w dziale 8. Węglowodory

Pobierz z ucze.pl

Karty do Domowego Laboratorium. Dział 8. Węglowodory

Pobierz z ucze.pl

Karty pracy do lekcji powtórzeniowej Dział 8. Węglowodory

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Alkohole - pochodne węglowodorów

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Świat chemii, klasa 8, temat: Alkohole - pochodne węglowodorów

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Alkohole - pochodne węglowodorów

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji.

Przejdź WSiPnet.pl

Karty pracy do doświadczeń znajdujących się w dziale 9. Pochodne węglowodorów

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Film: Badanie rozpuszczalności pentanolu w wodzie i nafcie

Pobierz z ucze.pl

Film: Porównywanie łatwości zapłonu metanolu i etanolu

Pobierz z ucze.pl

LekcjaMetyloamina – związek pochodzący od amoniaku i metanu

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Świat chemii, klasa 8, temat: Metyloamina - związek pochodzący od amoniaku i metanu

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Metyloamina – związek pochodzący od amoniaku i metanu

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji.

Przejdź WSiPnet.pl

Karty pracy do doświadczeń znajdujących się w dziale 9. Pochodne węglowodorów.

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Film: Badanie odczynu roztworu metyloaminy

Pobierz z ucze.pl

Film. Badanie palności metyloaminy

Pobierz z ucze.pl

Film: Reakcja metyloamin y z kwasem solnym

Pobierz z ucze.pl

LekcjaKwasy karboksylowe

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Świat chemii, klasa 8, temat: Metyloamina - związek pochodzący od amoniaku i metanu

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Kwasy karboksylowe

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji.

Przejdź WSiPnet.pl

Karty pracy do doświadczeń znajdujących się w dziale 9. Pochodne węglowodorów.

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Wyższe kwasy karboksylowe

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Świat chemii, klasa 8, temat: Wyższe kwasy karboksylowe

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Wyższe kwasy karboksylowe

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji.

Przejdź WSiPnet.pl

LekcjaPochodne węglowodorów – powtórzenie wiadomości

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Świat chemii, klasa 8, temat: Pochodne węglowodorów powtórzenie wiadomości

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Pochodne węglowodorów – powtórzenie wiadomości

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Karta pracy. Pochodne węglowodorów – powtórzenie wiadomości

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian. Pochodne węglowodorów, wersja A i B

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Film: Badanie odczynu roztworu metyloaminy

Pobierz z ucze.pl

Film: Badanie palności metyloaminy

Pobierz z ucze.pl

Film: Badanie rozpuszczalności pentanolu w wodzie i nafcie

Pobierz z ucze.pl

Film: Otrzymywanie etenu i badanie jego właściwości

Pobierz z ucze.pl

Film: Porównanie łatwości zapłonu metanolu i pentanolu

Pobierz z ucze.pl

Film: Reakcja metyloaminy z kwasem solnym

Pobierz z ucze.pl

LekcjaCukry złożone

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Świat chemii, klasa 8, temat: Cukry złożone

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Cukry złożone

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Karta pracy do doświadczeń znajdujących się w dziale 10. Między chemią a biologią

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Film: Badanie właściwości chemicznych cukrów złożonych

Pobierz z ucze.pl

LekcjaBudowa i występowanie białek

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Świat chemii, klasa 8, temat: Budowa i występowanie białek

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Budowa i występowanie białek

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Karta pracy do doświadczeń znajdujących się w dziale 10. Między chemią a biologią

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Film: Badanie składu pierwiastkowego białka jaja kurzego

Pobierz z ucze.pl

LekcjaMiędzy chemią a biologią – powtórzenie wiadomości

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Świat chemii, klasa 8, temat: Między chemią a biologią – powtórzenie wiadomości

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz lekcji: Między chemią a biologią - powtórzenie wiadomości

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian. Między chemią a biologią. Wersje A i B

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

Karta pracy do lekcji powtórzeniowej, dział 10. Między chemią a biologią

Pobierz z ucze.pl

Karty pracy do doświadczeń znajdujących się w dziale 10. Między chemią a biologią

Pobierz z ucze.pl

Karty pracy do domowego laboratorium. Dział 10. Między chemią a biologią

Pobierz z ucze.pl

Nie daj się pandemii i nudzie
Zapisz się na newsletter z komiksem historycznym. Przed nami 6 fascynujących opowieści o wyzwoleniu Polski spod zaborów. Więcej o Komiksie »
Dodatkowo zgarnij rabat 10%* na wszystkie produkty WSiP na sklep.wsip.pl.

Zostań z nami!

* Ważny do 30.11.2020 r. Rabaty się nie sumują.
Jestem zainteresowana/y:
Otrzymywaniem darmowych, próbnych wersji materiałów
Rabatem na produkty
Korzystam z serwisu jako:
Uczeń (od 16. roku życia)
Rodzic
Nauczyciel
Zgadzam się na otrzymywanie informacji w formie:
Wiadomości e-mail
Powiadomień SMS
Telefonicznej
+48
Akceptuję informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”). Mniej >>
Administratorem danych osobowych dla platform WSiP innych niż: Uczę.pl, Klasówki.pl, Diagnoza z plusem oraz WSIPnet.pl w zakresie dotyczącym edukacji dla szkół podstawowych, są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (poniżej informacja dla: „Produkty i usługi oferowane przez WSiP”)

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
• listownie na adres: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa,
• poprzez formularz kontaktowy na stronie www.wsip.pl,
• przesyłając wiadomość na adres e-mail: wsip@wsip.com.pl,
• dzwoniąc do nas na numer telefonu: Infolinia: 801 220 555.

Administratorem danych osobowych dla platform: Uczę.pl, Klasówki.pl, Diagnoza z plusem oraz platformy WSIPnet.pl w zakresie dotyczącym edukacji dla szkół podstawowych, jest szkoła (organ prowadzący szkołę), w której osoba, której dane dotyczą, jest dyrektorem, nauczycielem, uczniem. W przypadku przetwarzania danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych ucznia szkoły, administratorem danych osobowych jest szkoła (organ prowadzący szkołę), do której uczeń uczęszcza. Poniżej informacja dla: „Produkty służące do wykonywania przez szkoły zadań edukacyjnych”.

I. Produkty i usługi oferowane przez WSiP

Inspektor Ochrony Danych
Na podstawie art. 37 ust. 1 RODO administrator danych wyznaczył p. Macieja Byczkowskiego na Inspektora ochrony danych. Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO.
Jeżeli będziesz mieć jakiekolwiek wątpliwości w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z Inspektorem
• listownie na adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
• przesyłając wiadomość na adres e-mail: iod@wsip.pl

Inspektor ochrony danych zapewnia pełną poufność komunikacji z osobami, których dane dotyczą. Zgodnie z art. 38 ust. 5 RODO inspektor ochrony danych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań – zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach:
• zawarcia i wykonania umowy (np. w związku z realizacją zamówienia lub realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez korzystanie z serwisów www i akceptację regulaminów). Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy (tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
• marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania, w sposób inny niż z wykorzystaniem telekomunikacyjnego urządzenia końcowego lub poczty elektronicznej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest możliwość prowadzenia marketingu bezpośredniego swoich usług (tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
• marketingowych, w tym celach analitycznych i profilowania produktów i usług podmiotów z Grupy Wydawniczej WSiP oraz podmiotów współpracujących ze WSiP, działających na rynku edukacyjnym i wydawniczym. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda, pod warunkiem, że ta zgoda została nam udzielona (tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu,
• realizacji Newslettera, w przypadku, gdy zostawiłaś/eś nam do tego celu adres e-mail na formularzu do Newslettera. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda, wyrażona poprzez pozostawienie adresu e-mail do tego celu, (tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
• jednorazowego kontaktu telefonicznego lub mailowego przedstawiciela WSiP w związku z zadanym pytaniem lub zgłoszeniem, w zależności od wykonanej przez osobę aktywności. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych (tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jakim jest rzetelna obsługa osób odwiedzających strony serwisu oraz pomoc w uzyskaniu niezbędnych informacji. W przypadku, gdy kontakt związany będzie z przedstawieniem oferty lub inną formą marketingu bezpośredniego (niezamówioną informacją handlową), podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (tj. art. 6 lit. a) RODO).
• udostępnienia danych innym podmiotom współpracującym ze WSiP, w celach marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda (tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), pod warunkiem, że ta zgoda została nam udzielona, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu,
• ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową (w tym również usługą świadczoną drogą elektroniczną w ramach serwisów www), co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
• rozpatrywania zgłoszonych reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek wynikający z przepisu prawa (tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) oraz niezbędność wykonania zawartej z Tobą umowy (tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

Informacje dotyczące profilowania
Na podstawie Twoich danych osobowych możemy dokonywać profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych cech osobowych dotyczących Ciebie.
Celem profilowania jest lepsze dobranie dla Ciebie materiałów informacyjnych oraz ofert dotyczących naszych produktów, usług i wydarzeń. Dzięki profilowaniu będziesz otrzymywać mniej informacji dotyczących naszych ofert, ale lepiej dopasowanych do Twoich preferencji. W każdym momencie możesz wyrazić sprzeciw wobec profilowania.
W celu profilowania wykorzystujemy zazwyczaj informacje takie, jak wiek, płeć, region miejsca zamieszkania oraz wielkość miejscowości, zainteresowania, zawód, stanowisko, typ urządzenia (model w przypadku urządzeń mobilnych), dostawca Internetu, rozdzielczość ekranu, wersja systemu operacyjnego oraz przeglądarki, ustawienia preferencji języka, jak również informacje związane z realizowanymi przez Ciebie aktywnościami na naszych stronach www oraz zamówionymi produktami i usługami.

Odbiorcy danych
Dostęp do danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:
• upoważnieni pracownicy administratora danych,
• usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie, jak Call Center, dostawcy usług IT, firmy księgowe, firmy windykacyjne, agencje reklamowe, firmy realizujące usługi mailingowe, usługi logistyczne i kurierskie, kancelarie prawne i audytorzy zewnętrzni, oraz ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług,
• podmioty współpracujące z administratorem danych, którym dane osobowe są udostępniane na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której te dane dotyczą i w celach w niej wskazanych.

Przekazywanie danych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy)
W związku z korzystaniem z systemu informatycznego zewnętrznych dostawców, może wystąpić konieczność przekazania danych osobowych do odbiorców w państwach trzecich, jednak zapewniamy, aby dane były odpowiednio zabezpieczone. W związku z powyższym współpracujemy wyłącznie z podmiotami, które posiadają aktualny certyfikat Privacy Shield (na terenie Stanów Zjednoczonych) lub podpisali z nami umowę opartą na Standardowych Klauzula Umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Oba rozwiązania gwarantują bezpieczeństwo przetwarzanych danych na poziomie obowiązującym w Unii Europejskiej.

Okres przechowywania danych
• Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/zamówienia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy/zamówienia, zgodnie z ustawą o rachunkowości.
• W przypadku pozostawienia danych w formularzu kontaktowym, dane będą przechowywane do czasu zrealizowania zgłoszenia, a w niektórych sytuacjach do czasu przedawnienia roszczeń.
• Przestaniemy wcześniej przetwarzać Twoje dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i celów analitycznych, jeżeli zgłosisz nam sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach lub wycofasz nam udzieloną w tym zakresie zgodę.
• Jeżeli wyraził(a)eś nam zgodę na udostępnienie danych osobowych do innych podmiotów z Grupy Wydawniczej WSiP lub podmiotów wymienionych w zgodzie, w celu ich dalszego przetwarzania przez te podmioty w ramach działań marketingowych, dane będą udostępniane do momentu wycofania udzielonej nam zgody na udostępnienie danych.

Zasady gromadzenia danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku zamówienia usług lub towarów, jak również rejestracji w serwisie internetowym, formularzach kontaktowych, podanie danych jest niezbędne do realizacji umowy/zamówienia/zgłoszenia. Podanie danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne.

Prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przepisy o ochronie danych gwarantują Ci szereg praw:
• prawo dostępu do swoich danych oraz uzyskania ich kopii;
• żądania sprostowania oraz uzupełnienia Twoich danych osobowych;
• w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;
• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;
• prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych była dobrowolna zgoda. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które realizowaliśmy na podstawie zgody, zanim została wycofana;
• żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli:
- kwestionujesz ich prawidłowość (na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość danych);
- przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem (a sprzeciwiasz się ich usunięciu żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania);
- nie są już potrzebne do celów przetwarzania, ale są one Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
- wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych (do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu);
• żądania dostarczenia Twoich danych w formacie ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesyłania ich innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
• żądania usunięcia Twoich danych osobowych, jeżeli:
- dane te nie są już niezbędne do celów, w których były przetwarzane;
- zgoda została cofnięta (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody);
- wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora);
- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt z Administratorem danych.

Ponadto osoba, ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

II. Produkty służące do wykonywania przez szkoły zadań edukacyjnych

W zakresie platform WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl oraz Diagnoza z plusem administratorem danych osobowych jest szkoła (organ prowadzący szkołę), w której osoba, której dane dotyczą, jest dyrektorem, nauczycielem, uczniem. W przypadku przetwarzania danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych ucznia szkoły, administratorem danych osobowych jest szkoła (organ prowadzący szkołę), do której uczeń uczęszcza.

Z administratorem danych osobowych można kontaktować się na adres właściwej szkoły.

Dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia korzystania z platformy WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl. lub Diagnoza z plusem. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia (UE) 2016/679, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przez szkołę obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Odbiorcami danych osobowych są usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzeniem platformy WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl lub Diagnoza z plusem.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym osoba, której dane dotyczą, korzysta z platformy WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl lub Diagnoza z plusem. W przypadku przetwarzania danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych ucznia szkoły, dane osobowe tych osób będą przetwarzane przez okres, w którym uczeń korzysta z platformy WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl lub Diagnoza z plusem.

Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, jest dobrowolne, jednakże podanie danych jest konieczne dla korzystania z platformy WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl lub Diagnoza z plusem.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
• dostępu do swoich danych oraz uzyskania ich kopii;
• żądania sprostowania oraz uzupełnienia jej danych osobowych;
• żądania ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych, jeżeli:
- kwestionuje ich prawidłowość (na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość danych);
- przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem (a osoba, której dane są przetwarzane sprzeciwia się ich usunięciu żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania);
- nie są już potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
• żądania dostarczenia danych jej dotyczących w formacie ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesyłania ich innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
• żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli:
- dane te nie są już niezbędne do celów, w których były przetwarzane;
- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

Realizacja powyższych uprawnień następuje w sposób wskazany na platformach WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl oraz Diagnoza z plusem.

Osobie, której danej dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku uznania, że administratorem lub współadministratorem danych osobowych są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., wszystkie powyższe informacje odnosić się będą również odpowiednio do tego podmiotu.

Aktualizacja 29 listopada 2019 roku