Pomysł na e-lekcje
Fizyka

Cykl Świat fizyki
klasa 7

Klasa 7

Lekcja: Pierwsza zasada dynamiki Newtona

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Świat fizyki, klasa 7, temat: Pierwsza zasada dynamiki Newtona

Przejdź na WSiPnet.pl

Wskazówki metodyczne do rozdziału 5.3. Pierwsza zasada dynamiki Newtona, s. 28

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Stacja Edukacja. Zasady dynamiki Newtona

Pobierz PDF

Film pt. Jazda autobusem

Obejrzyj

Multibook Świat fizyki. Klasa 7

Pobierz z ucze.pl

Film pt. Bezwładność ciał

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji.

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń Świat fizyki. Klasa 7

Pobierz PDF

Karty pracy nr 6-9 do działu 5. Siły w przyrodzie

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka 5.3 do działu 5. Siły w przyrodzie

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Trzecia zasada dynamiki Newtona

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Świat fizyki, klasa 7, temat: Trzecia zasada dynamiki Newtona

Przejdź na WSiPnet.pl

Wskazówki metodyczne do rozdziału 5.4. Trzecia zasada dynamiki Newtona, s. 29

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Stacja Edukacja. Zasady dynamiki Newtona

Pobierz PDF

Film pt. Wzajemne oddziaływanie ciał

Obejrzyj

Multibook Świat fizyki. Klasa 7

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji.

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń Świat fizyki. Klasa 7

Pobierz PDF

Karty pracy nr 10-12 do działu 5. Siły w przyrodzie

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka 5.4 do działu 5. Siły w przyrodzie

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Siła sprężystości

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Świat fizyki, klasa 7, temat: Siła sprężystości

Przejdź na WSiPnet.pl

Wskazówki metodyczne do rozdziału 5.5. Siła sprężystości, s. 30

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka 5.5 do działu 5. Siły w przyrodzie

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji.

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń Świat fizyki

Pobierz PDF

Karty pracy nr 14 i 15 do działu 5. Siły w przyrodzie

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Siła oporu powietrza i siła tarcia

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Świat fizyki, klasa 7, temat: Siła oporu powietrza i siła tarcia

Przejdź na WSiPnet.pl

Wskazówki metodyczne do rozdziału 5.6. Siła oporu powietrza i siła tarcia, s. 30

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka 5.6 do działu 5. Siły w przyrodzie

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji.

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń Świat fizyki

Pobierz PDF

Karty pracy nr 17–19 do działu 5. Siły w przyrodzie

Pobierz z ucze.pl

LekcjaPrawo Pascala. Ciśnienie hydrostatyczne

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Świat fizyki, klasa 7, temat: Prawo Pascala. Ciśnienie hydrostatyczne

Przejdź na WSiPnet.pl

Wskazówki metodyczne do rozdziału 5.7. Prawo Pascala. Ciśnienie hydrostatyczne, s. 31

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Film pt. Nurek Kartezjusza

Obejrzyj

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji.

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń Świat fizyki

Pobierz PDF

Karty pracy nr 20 i 21 do działu 5. Siły w przyrodzie

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka 5.7 do działu 5. Siły w przyrodzie

Pobierz z ucze.pl

LekcjaSiła wyporu

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Świat fizyki, klasa 7, temat: Siła wyporu

Przejdź na WSiPnet.pl

Wskazówki metodyczne do rozdziału 5.8. Siła wyporu, s. 31–32

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Stacja Edukacja. Prawo Archimedesa

Pobierz PDF

Film pt. Model łodzi podwodnej

Obejrzyj

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji.

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń Świat fizyki

Pobierz PDF

Karty pracy nr 25–28 do działu 5. Siły w przyrodzie

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka 5.8 do działu 5. Siły w przyrodzie

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Druga zasada dynamiki Newtona

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Świat fizyki, klasa 7, temat: Druga zasada dynamiki Newtona

Przejdź na WSiPnet.pl

Wskazówki metodyczne do rozdziału 5.9. Druga zasada dynamiki Newtona, s. 32–34

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Stacja Edukacja. Zasady dynamiki Newtona

Pobierz PDF

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji.

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń Świat fizyki

Pobierz PDF

Karty pracy nr 30–34 do działu 5. Siły w przyrodzie

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka 5.9 do działu 5. Siły w przyrodzie

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Praca mechaniczna. Moc

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Świat fizyki, klasa 7, tematy: Praca mechaniczna i Moc

Przejdź na WSiPnet.pl

Wskazówki metodyczne do rozdziałów 6.1. Praca mechaniczna i 6.2. Moc, s. 35

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Stacja Edukacja. Praca, moc, energia

Pobierz PDF

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka 6.1 do działu 6. Praca, moc, energia mechaniczna

Pobierz z ucze.pl

Kartkówka 6.2 do działu 6. Praca, moc, energia mechaniczna

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji.

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń Świat fizyki

Pobierz PDF

Zeszyt ćwiczeń Świat fizyki

Pobierz PDF

Karty pracy nr 1–5 do działu 6. Praca, moc, energia mechaniczna

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Energia mechaniczna

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Świat fizyki, klasa 7, temat: Energia mechaniczna

Przejdź na WSiPnet.pl

Wskazówki metodyczne do rozdziału 6.3. Energia mechaniczna, s. 35–36

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Stacja Edukacja. Praca, moc, energia

Pobierz PDF

Plansza edukacyjna Energia mechaniczna

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka 6.3 do działu 6. Praca, moc, energia mechaniczna

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji.

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń Świat fizyki

Pobierz PDF

Karta pracy nr 6 do działu 6. Praca, moc, energia mechaniczna

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Energia potencjalna i energia kinetyczna

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Świat fizyki, klasa 7, temat: Energia potencjalna i energia kinetyczna

Przejdź na WSiPnet.pl

Wskazówki metodyczne do rozdziału 6.4. Energia potencjalna i energia kinetyczna, s. 36–37

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Stacja Edukacja. Praca, moc, energia

Pobierz PDF

Plansza edukacyjna Energia mechaniczna

Pobierz z ucze.pl

Film pt. Zależność energii potencjalnej grawitacji od masy ciała

Pobierz z ucze.pl

Film pt. Zależność energii potencjalnej grawitacji od wysokości

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji.

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń Świat fizyki

Pobierz PDF

Karty pracy nr 7–14 do działu 6. Praca, moc, energia mechaniczna

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka 6.4 do działu 6. Praca, moc, energia mechaniczna

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Zasada zachowania energii mechanicznej

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Świat fizyki, klasa 7, temat: Zasada zachowania energii mechanicznej

Przejdź na WSiPnet.pl

Wskazówki metodyczne do rozdziału 6.5. Zasada zachowania energii mechanicznej, s. 37

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Stacja Edukacja. Praca, moc, energia

Pobierz PDF

Plansza edukacyjna Energia mechaniczna

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji.

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń Świat fizyki

Pobierz PDF

Karty pracy nr 15–20 do działu 6. Praca, moc, energia mechaniczna

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka 6.5 do działu 6. Praca, moc, energia mechaniczna

Pobierz z ucze.pl