Pomysł na e-lekcje
Fizyka

Cykl Świat fizyki
klasa 8

Klasa 8

Lekcja: Właściwości magnesów trwałych

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Świat fizyki, klasa 8, temat: Właściwości magnesów trwałych

Przejdź na WSiPnet.pl

Wskazówki metodyczne do rozdziału 11.1. Właściwości magnesów trwałych, s. 28

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna Magnetyzm

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji.

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń Świat fizyki. Klasa 8

Pobierz PDF

Karty pracy nr 1 i 2 do działu 11. O zjawiskach magnetycznych

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka 11.1 do działu 11. O zjawiskach magnetycznych

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Przewodnik z prądem jako źródło pola magnetycznego

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Świat fizyki, klasa 8, temat: Przewodnik z prądem jako źródło pola magnetycznego

Przejdź na WSiPnet.pl

Wskazówki metodyczne do rozdziału 11.2. Przewodnik z prądem jako źródło pola magnetycznego, s. 28

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna Magnetyzm

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji.

Przejdź WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń Świat fizyki. Klasa 8

Pobierz PDF

Karty pracy nr 3–5 do działu 11. O zjawiskach magnetycznych

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka 11.2 do działu 11. O zjawiskach magnetycznych

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Silnik elektryczny na prąd stały

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Świat fizyki, klasa 8, temat: Silnik elektryczny na prąd stały

Przejdź na WSiPnet.pl

Wskazówki metodyczne do rozdziału 11.3. Silnik elektryczny na prąd stały, s. 29

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna Magnetyzm

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji.

Przejdź WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń Świat fizyki. Klasa 8

Pobierz PDF

Karta pracy nr 6 do działu 11. O zjawiskach magnetycznych

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka 11.3 do działu 11. O zjawiskach magnetycznych

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Fale elektromagnetyczne. Rodzaje i przykłady zastosowań

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Świat fizyki, klasa 8, temat: Fale elektromagnetyczne

Przejdź na WSiPnet.pl

Wskazówki metodyczne do rozdziału 11.5. Fale elektromagnetyczne, s. 30

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna Optyka i fale elektromagnetyczne

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji.

Przejdź WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń Świat fizyki. Klasa 8

Pobierz PDF

Karty pracy nr 10–13 do działu 11. O zjawiskach magnetycznych

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka 11.5 do działu 11. O zjawiskach magnetycznych

Pobierz z ucze.pl

LekcjaŹródła światła. Powstawanie cienia

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Świat fizyki, klasa 8, temat: Źródła światła. Powstawanie cienia

Przejdź na WSiPnet.pl

Wskazówki metodyczne do rozdziału 12.1. Źródła światła. Powstawanie cienia, s. 31

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna Optyka i fale elektromagnetyczne

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji.

Przejdź WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń Świat fizyki. Klasa 8

Pobierz PDF

Karty pracy nr 1–4 do działu 12. Optyka, czyli nauka o świetle

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka 12.1 do działu 12. Optyka, czyli nauka o świetle

Pobierz z ucze.pl

LekcjaOdbicie światła. Obrazy otrzymywane w zwierciadle płaskim

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Świat fizyki, klasa 8, temat: Odbicie światła. Obrazy otrzymywane w zwierciadle płaskim

Przejdź na WSiPnet.pl

Wskazówki metodyczne do rozdziałów 12.2. Odbicie światła i 12.3. Obrazy otrzymywane w zwierciadle płaskim, s. 31–32

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna Optyka i fale elektromagnetyczne

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji.

Przejdź WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń Świat fizyki. Klasa 8

Pobierz PDF

Zeszyt ćwiczeń Świat fizyki. Klasa 8

Pobierz PDF

Karty pracy nr 5–7 do działu 12. Optyka, czyli nauka o świetle

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówki 12.2 i 12.3 do działu 12. Optyka, czyli nauka o świetle

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Obrazy otrzymywane w zwierciadłach kulistych

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Świat fizyki, klasa 8, temat: Obrazy otrzymywane w zwierciadłach kulistych

Przejdź na WSiPnet.pl

Wskazówki metodyczne do rozdziału 12.4. Obrazy otrzymywane w zwierciadłach kulistych, s. 32–33

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna Optyka i fale elektromagnetyczne

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji.

Przejdź WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń Świat fizyki. Klasa 8

Pobierz PDF

Karty pracy nr 8–12 do działu 12. Optyka, czyli nauka o świetle

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka 12.4 do działu 12. Optyka, czyli nauka o świetle

Pobierz z ucze.pl

LekcjaZałamanie światła na granicy dwóch ośrodków

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Świat fizyki, klasa 8, temat: Załamanie światła na granicy dwóch ośrodków

Przejdź na WSiPnet.pl

Wskazówki metodyczne do rozdziału 12.5. Załamanie światła na granicy dwóch ośrodków, s. 33

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna Optyka i fale elektromagnetyczne

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji.

Przejdź WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń Świat fizyki. Klasa 8

Pobierz PDF

Karty pracy nr 13–14 do działu 12. Optyka, czyli nauka o świetle

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka 12.5 do działu 12. Optyka, czyli nauka o świetle

Pobierz z ucze.pl

LekcjaPrzejście wiązki światła białego przez pryzmat

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Świat fizyki, klasa 8, temat: Przejście wiązki światła białego przez pryzmat

Przejdź na WSiPnet.pl

Wskazówki metodyczne do rozdziału 12.6. Przejście wiązki światła białego przez pryzmat, s. 34

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna Optyka i fale elektromagnetyczne

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji.

Przejdź WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń Świat fizyki. Klasa 8

Pobierz PDF

Karty pracy nr 15–16 do działu 12. Optyka, czyli nauka o świetle

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka 12.6 do działu 12. Optyka, czyli nauka o świetle

Pobierz z ucze.pl

LekcjaSoczewki

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Świat fizyki, klasa 8, temat: Soczewki

Przejdź na WSiPnet.pl

Wskazówki metodyczne do rozdziału 12.7. Soczewki, s. 34–35

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna Optyka i fale elektromagnetyczne

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji.

Przejdź WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń Świat fizyki. Klasa 8

Pobierz PDF

Karty pracy nr 17–18 do działu 12. Optyka, czyli nauka o świetle

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka 12.7 do działu 12. Optyka, czyli nauka o świetle

Pobierz z ucze.pl

LekcjaObrazy otrzymywane za pomocą soczewek

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Świat fizyki, klasa 8, temat: Obrazy otrzymywane za pomocą soczewek

Przejdź na WSiPnet.pl

Wskazówki metodyczne do rozdziału 12.8. Obrazy otrzymywane za pomocą soczewek, s. 35–36

Pobierz z ucze.pl

 

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna Optyka i fale elektromagnetyczne

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji.

Przejdź WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń Świat fizyki. Klasa 8

Pobierz PDF

Karty pracy nr 19–24 do działu 12. Optyka, czyli nauka o świetle

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka 12.8 do działu 12. Optyka, czyli nauka o świetle

Pobierz z ucze.pl

LekcjaPorównujemy fale mechaniczne i elektromagnetyczne

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik: Świat fizyki, klasa 8, temat: Porównujemy fale mechaniczne i elektromagnetyczne

Przejdź na WSiPnet.pl

Wskazówki metodyczne do rozdziału 12.9. Porównujemy fale mechaniczne i elektromagnetyczne, s. 36

Pobierz z ucze.pl

 

WIĘCEJ NA TEMAT - POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna Optyka i fale elektromagnetyczne

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA

E-ćwiczenia – zestaw do tematu dostępny pod linkiem. Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji.

Przejdź WSiPnet.pl

Zeszyt ćwiczeń Świat fizyki. Klasa 8

Pobierz PDF

Karty pracy nr 25–26 do działu 12. Optyka, czyli nauka o świetle

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka 12.9 do działu 12. Optyka, czyli nauka o świetle

Pobierz z ucze.pl