Pomysł na e-lekcje
Język polski.
Cykl Świat w słowach
i obrazach

Klasa 7

Lekcja: „Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy”, czyli epilog romantycznego uczucia w wierszu Adama Mickiewicza „Do M***”

(Świat w słowach i obrazach)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Świat w słowach i obrazach, kl. 7:  Adam Mickiewicz – Śmierć Pułkownika, Żegluga, Niepewność, Do M***

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 79. „Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy”, czyli epilog romantycznego uczucia w wierszu Adama Mickiewicza Do M***

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia: I.2. Praca z utworem literackim – Zestaw 10 – Adam Mickiewicz, Do M***

Przejdź na WSiPnet.pl

Lekcja: Ćwiczymy streszczanie tekstu

(Świat w słowach i obrazach / Gramatyka i stylistyka)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Świat w słowach i obrazach, kl. 7: Treść w okamgnieniu, czyli o streszczeniu. ZESTAW ZADAŃ

Przejdź na WSiPnet.pl

E-podręcznik Gramatyka i stylistyka, kl. 7: Przekształcanie tekstu. Streszczanie, skracanie, rozbudowywanie

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 84. Ćwiczymy streszczanie tekstu

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia: III.2. Mówienie i pisanie – Zestaw 8 – Przekształcanie tekstu

Przejdź na WSiPnet.pl

Gramatyka i stylistyka. Zeszyt ćwiczeń, kl. 7: Streszczenie

Pobierz PDF

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Karta pracy: Formy wypowiedzi. Streszczenie

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Czytelnik czyta w czytelni poczytne czasopismo, czyli o wyrazach podstawowych i pochodnych

(Gramatyka i stylistyka)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Gramatyka i stylistyka, kl. 7: Co to jest słowotwórstwo?, Wyrazy podstawowe i pochodne. Jak powstają nowe wyrazy?, Rodzaje formantów, Funkcje formantów

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 91. Czytelnik czyta w czytelni poczytne czasopismo, czyli o wyrazach podstawowych i pochodnych

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka: Wyrazy podstawowe i pochodne. Formanty

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia: II.4. Słowotwórstwo – Zestaw 1 – Wyrazy podstawowe i pochodne cz. 1

Przejdź na WSiPnet.pl

E-ćwiczenia: II.4. Słowotwórstwo – Zestaw 2 – Wyrazy podstawowe i pochodne cz. 2

Przejdź na WSiPnet.pl

E-ćwiczenia: II.4. Słowotwórstwo – Zestaw 3 – Wyrazy podstawowe i pochodne cz. 3

Przejdź na WSiPnet.pl

Gramatyka i stylistyka. Zeszyt ćwiczeń, kl. 7: Wyrazy podstawowe i pochodne

Pobierz PDF

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Film: Wyrazy pochodne tworzone od różnych części mowy

Film: Funkcje formantów

Lekcja: Słownikowi krewni, czyli rodzina wyrazów

(Gramatyka i stylistyka)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Gramatyka i stylistyka, kl. 7: Rodzina wyrazów

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 92. Słownikowi krewni, czyli rodzina wyrazów

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian: Słowotwórstwo

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia: II.4. Słowotwórstwo – Zestaw 6 – Rodzina wyrazów cz. 1

Przejdź na WSiPnet.pl

E-ćwiczenia: II.4. Słowotwórstwo – Zestaw 7 – Rodzina wyrazów cz. 2

Przejdź na WSiPnet.pl

Gramatyka i stylistyka. Zeszyt ćwiczeń, kl. 7: Rodzina wyrazów

Pobierz PDF

LekcjaCo złożone, co zestawione, a co zrośnięte? O wyrazach złożonych

(Gramatyka i stylistyka)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Gramatyka i stylistyka, kl. 7: Wyrazy złożone

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 93. Co złożone, co zestawione, a co zrośnięte? O wyrazach złożonych

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia: II.4. Słowotwórstwo – Zestaw 8 – Wyrazy złożone

Przejdź na WSiPnet.pl

Gramatyka i stylistyka. Zeszyt ćwiczeń, kl. 7: Wyrazy złożone

Pobierz PDF

Lekcja„Zemsta” Fredry – komedia charakterów, komedia intrygi

(Świat w słowach i obrazach)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Świat w słowach i obrazach, kl. 7: Aleksander Fredro – „Zemsta”. ZADANIA DO LEKTURY, „Autobiografia”

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 96. Zemsta Fredry – komedia charakterów, komedia intrygi

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Test sprawdzający znajomość treści lektury – Zemsta Aleksandra Fredry

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

Zeszyt lekturowy, kl. 7: Aleksander Fredro Zemsta 

Pobierz PDF

E-ćwiczenia: I.3. Praca z lekturą – Zestaw 2 – Aleksander Fredro, Zemsta

Przejdź na WSiPnet.pl

LekcjaKto się na kim mści i dlaczego? (Aleksander Fredro, „Zemsta”)

(Świat w słowach i obrazach)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Świat w słowach i obrazach, kl. 7: Aleksander Fredro – „Zemsta”. ZADANIA DO LEKTURY, „Autobiografia”

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 97. Kto się na kim mści i dlaczego? (Aleksander Fredro, Zemsta)

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy: Formy wypowiedzi. Wywiad

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka – Zemsta Aleksandra Fredry

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

Zeszyt lekturowy, kl. 7: Aleksander Fredro Zemsta 

Pobierz PDF

E-ćwiczenia: I.3. Praca z lekturą – Zestaw 2 – Aleksander Fredro, Zemsta

Przejdź na WSiPnet.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna: Aleksander Fredro

Pobierz z ucze.pl

LekcjaPochwała czy krytyka rzeczywistości ukazanej w „Zemście”?

(Świat w słowach i obrazach)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Świat w słowach i obrazach, kl. 7: Aleksander Fredro – „Zemsta”. ZADANIA DO LEKTURY, „Autobiografia”

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 98. Pochwała czy krytyka rzeczywistości ukazanej w Zemście?

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

Zeszyt lekturowy, kl. 7: Aleksander Fredro Zemsta 

Pobierz PDF

E-ćwiczenia: I.3. Praca z lekturą – Zestaw 2 – Aleksander Fredro, Zemsta

Przejdź na WSiPnet.pl

LekcjaRóżne oblicza widowisk teatralnych („Wszystko jest teatrem?”)

(Świat w słowach i obrazach)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Świat w słowach i obrazach, kl. 7: Wszystko jest teatrem?

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 99. Rożne oblicza widowisk teatralnych (Wszystko jest teatrem?)

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia: I.1 Rodzaje i gatunki literackie – Zestaw 9 – Dramat cz. 2

Przejdź na WSiPnet.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna: Teatr

Pobierz z ucze.pl

LekcjaSkróty

(Gramatyka i stylistyka)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Gramatyka i stylistyka, kl. 7: Skróty

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 100. Skróty

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia: II.6. Zróżnicowanie języka – Zestaw 16 – Skróty i skrótowce cz. 1

Przejdź na WSiPnet.pl

Gramatyka i stylistyka. Zeszyt ćwiczeń, kl. 7: Skróty

Pobierz PDF

LekcjaNIP dla ZUS-u i BOR w ONZ. Skrótowce

(Gramatyka i stylistyka)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Gramatyka i stylistyka, kl. 7: Skrótowce, Odmiana skrótowców

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 101. NIP dla ZUS-u i BOR w ONZ. Skrótowce

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka: Skróty i skrótowce

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia: II.6. Zróżnicowanie języka – Zestaw 17 – Skróty i skrótowce cz. 2

Przejdź na WSiPnet.pl

Gramatyka i stylistyka. Zeszyt ćwiczeń, kl. 7: Skrótowce

Pobierz PDF

LekcjaWśród szpalt, kolumn i tytułów

(Świat w słowach i obrazach)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Świat w słowach i obrazach, kl. 7: Gazeta w podręczniku. Najkrótsza historia prasy…, W informacji i artykule nie zapomnij o tytule!, Gimnastyka umysłowa, czyli jak zatytułować. ZESTAW ZADAŃ

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 101. Wśród szpalt, kolumn i tytułów

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia: I.5. Gatunki dziennikarskie – Zestaw 3 – Teksty informacyjne i publicystyczne cz. 3

Przejdź na WSiPnet.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna: Na łamach prasy

Pobierz z ucze.pl

LekcjaCo? Gdzie? Kiedy? Dlaczego? Z jakim skutkiem? – czyli o dobrej informacji

(Świat w słowach i obrazach)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Świat w słowach i obrazach, kl. 7: Informacja – chleb powszedni dziennikarza i artykuł pierwszej potrzeby

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 105. Co? Gdzie? Kiedy? Dlaczego? Z jakim skutkiem? – czyli o dobrej informacji

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia: I.5. Gatunki dziennikarskie – Zestaw 1 – Teksty informacyjne i publicystyczne cz. 1

Przejdź na WSiPnet.pl

LekcjaOd wzmianki do sprawozdania – sztuka informowania

(Świat w słowach i obrazach)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Świat w słowach i obrazach, kl. 7: Od wzmianki do sprawozdania – sztuka informowania, Warsztaty dziennikarskie. SPRAWDZIAN

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 106. Od wzmianki do sprawozdania – sztuka informowania

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian: Gatunki dziennikarskie

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia: I.5. Gatunki dziennikarskie – Zestaw 2 – Teksty informacyjne i publicystyczne cz. 2

Przejdź na WSiPnet.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna: Gatunki dziennikarskie

Pobierz z ucze.pl

LekcjaĆwiczymy przekształcanie tekstów

(Świat w słowach i obrazach)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Świat w słowach i obrazach, kl. 7: Przekształcanie tekstu

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 107. Ćwiczymy przekształcanie tekstów

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia: III.2. Mówienie i pisanie – Zestaw 8 – Przekształcanie tekstu

Przejdź na WSiPnet.pl

Gramatyka i stylistyka. Zeszyt ćwiczeń, kl. 7: Streszczenie

Pobierz PDF

Gramatyka i stylistyka. Zeszyt ćwiczeń, kl. 7: Skracanie tekstu

Pobierz PDF

Gramatyka i stylistyka. Zeszyt ćwiczeń, kl. 7: Rozbudowywanie tekstu

Pobierz PDF

LekcjaWśród żywiołów morza w „Żegludze” Adama Mickiewicza

(Świat w słowach i obrazach)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Świat w słowach i obrazach, kl. 7: Adam Mickiewicz – Śmierć Pułkownika, Żegluga, Niepewność, Do M***

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 108. Wśród żywiołów morza w Żegludze Adama Mickiewicza

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia: I.3. Praca z lekturą – Zestaw 19 – Adam Mickiewicz, Żegluga

Przejdź na WSiPnet.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna: Środki stylistyczne

Pobierz z ucze.pl

LekcjaJak ogień i woda. O relacji dwóch sióstr z wdowiej chaty

(Świat w słowach i obrazach)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Świat w słowach i obrazach, kl. 7: Juliusz Słowacki – Balladyna. ZADANIA DO LEKTURY

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 85. Jak ogień i woda. O relacji dwóch sióstr z wdowiej chaty

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Karta pracy. Zapiski z lektury: Juliusz Słowacki Balladyna

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia: I.3. Praca z lekturą – Zestaw 25 – Juliusz Słowacki, Balladyna cz. 1

Przejdź na WSiPnet.pl

E-ćwiczenia: III.2. Mówienie i pisanie – Zestaw 9 – Charakterystyka porównawcza

Przejdź na WSiPnet.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Test sprawdzający znajomość treści lektury: Balladyna Juliusza Słowackiego

Pobierz z ucze.pl

LekcjaFantastyka i magia w „Balladynie” Juliusza Słowackiego

(Świat w słowach i obrazach)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Świat w słowach i obrazach, kl. 7: Juliusz Słowacki – Balladyna. ZADANIA DO LEKTURY

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 86. Fantastyka i magia w Balladynie Juliusza Słowackiego

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia: I.3. Praca z lekturą – Zestaw 26 – Juliusz Słowacki, Balladyna cz. 2

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt lekturowy, kl. 7: Juliusz Słowacki Balladyna

Pobierz PDF

Lekcja: Tropem zbrodni i kłamstwa, czyli do czego doprowadziła Balladynę żądza władzy

(Świat w słowach i obrazach)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Świat w słowach i obrazach, kl. 7: Juliusz Słowacki – Balladyna. ZADANIA DO LEKTURY

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 87. Tropem zbrodni i kłamstwa, czyli do czego doprowadziła Balladynę żądza władzy

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

Zeszyt lekturowy, kl. 7: Juliusz Słowacki Balladyna

Pobierz PDF

Lekcja: Co możemy znaleźć w „Balladynie”? Wielopłaszczyznowość dramatu Juliusza Słowackiego

(Świat w słowach i obrazach)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Świat w słowach i obrazach, kl. 7: Juliusz Słowacki – Balladyna. ZADANIA DO LEKTURY

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz  88. Co możemy znaleźć w Balladynie? Wielopłaszczyznowość dramatu Juliusza Słowackiego

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

Zeszyt lekturowy, kl. 7: Juliusz Słowacki Balladyna

Pobierz PDF

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian: Juliusz Słowacki Balladyna

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Na tropie dziennikarza profesjonalisty

(Świat w słowach i obrazach)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Świat w słowach i obrazach, kl. 7: Stanisław Bortnowski – Być dziennikarzem

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz  104. Na tropie dziennikarza profesjonalisty

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

Ćwiczenia redakcyjne. Część 1: Wyrażamy własne zdanie

Pobierz PDF

Lekcja: Noc, morze i poeta – wokół wiersza Adama Zagajewskiego

(Świat w słowach i obrazach)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Świat w słowach i obrazach, kl. 7: Adam Zagajewski – Szybki wiersz, Wzgórze, Walizka, Noc, morze

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz  109. Noc, morze i poeta – wokół wiersza Adama Zagajewskiego

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna: Środki stylistyczne

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Walizka, a w niej… (Adam Zagajewski, „Walizka”)

(Świat w słowach i obrazach)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Świat w słowach i obrazach, kl. 7: Adam Zagajewski – Szybki wiersz, Wzgórze, Walizka, Noc, morze

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz  110. Walizka, a w niej… (Adam Zagajewski, Walizka)

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna: Środki stylistyczne

Pobierz z ucze.pl

Klasa 8

Lekcja: Dlaczego tak trudno zrozumieć stare teksty?

(Gramatyka i stylistyka)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Gramatyka i stylistyka, kl. 8: Archaizmy i archaizacja języka

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 84. Dlaczego tak trudno zrozumieć stare teksty?

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka: Archaizmy

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia: II.6. Zróżnicowanie języka – Zestaw 10 – Archaizmy i archaizacja języka cz. 1

Przejdź na WSiPnet.pl

E-ćwiczenia: II.6. Zróżnicowanie języka – Zestaw 11 – Archaizmy i archaizacja języka cz. 2

Przejdź na WSiPnet.pl

E-ćwiczenia: II.6. Zróżnicowanie języka – Zestaw 12 – Archaizmy i archaizacja języka cz. 3

Przejdź na WSiPnet.pl

Lekcja: Jak wzbogacić opowiadanie?

(Gramatyka i stylistyka)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Gramatyka i stylistyka, kl. 8: Opowiadanie

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 86. Jak wzbogacić opowiadanie?

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Karta pracy: Formy wypowiedzi. Opowiadanie

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Powstanie warszawskie okiem cywila

(Świat w słowach i obrazach)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Świat w słowach i obrazach, kl. 8: Miron Białoszewski – Pamiętnik z powstania warszawskiego (fragmenty)

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 89. Powstanie warszawskie okiem cywila

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

Zeszyt lekturowy, kl. 8: Miron Białoszewski, Pamiętnik z powstania warszawskiego

Pobierz PDF

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian: Miron Białoszewski, Pamiętnik z powstania warszawskiego

Pobierz z ucze.pl

Lekcja„Quo vadis” Henryka Sienkiewicza jako powieść historyczna

(Świat w słowach i obrazach)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Świat w słowach i obrazach, kl. 8: Henryk Sienkiewicz – Quo vadis. ZADANIA DO LEKTURY, Latarnik. ZADANIA DO LEKTURY

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 79. Quo vadis Henryka Sienkiewicza jako powieść historyczna

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Test sprawdzający znajomość treści lektury: Quo vadis Henryka Sienkiewicza

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

Zeszyt lekturowy, kl. 8: Henryk Sienkiewicz Quo vadis

Pobierz PDF

E-ćwiczenia: I.3. Praca z lekturą – Zestaw 24 – Henryk Sienkiewicz, Quo vadis

Przejdź na WSiPnet.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna: Henryk Sienkiewicz

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy. Zapiski z lektury: Henryk Sienkiewicz Quo vadis

Pobierz z ucze.pl

LekcjaŚwiat pogański i świat chrześcijański w „Quo vadis”

(Świat w słowach i obrazach)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Świat w słowach i obrazach, kl. 8: Henryk Sienkiewicz – Quo vadis. ZADANIA DO LEKTURY, Latarnik. ZADANIA DO LEKTURY

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 80. Świat pogański i świat chrześcijański w Quo vadis

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka: Quo vadis Henryka Sienkiewicza

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

Zeszyt lekturowy, kl. 8: Henryk Sienkiewicz Quo vadis

Pobierz PDF

E-ćwiczenia: I.3. Praca z lekturą – Zestaw 24 – Henryk Sienkiewicz, Quo vadis

Przejdź na WSiPnet.pl

LekcjaCo powoduje przemianę wewnętrzną człowieka? (Henryk Sienkiewicz, „Quo vadis”)

(Świat w słowach i obrazach)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Świat w słowach i obrazach, kl. 8: Henryk Sienkiewicz – Quo vadis. ZADANIA DO LEKTURY, Latarnik. ZADANIA DO LEKTURY

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 82. Co powoduje przemianę wewnętrzną człowieka? (Henryk Sienkiewicz, Quo vadis)

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

Zeszyt lekturowy, kl. 8: Henryk Sienkiewicz Quo vadis

Pobierz PDF

E-ćwiczenia: I.3. Praca z lekturą – Zestaw 24 – Henryk Sienkiewicz, Quo vadis

Przejdź na WSiPnet.pl

LekcjaKoniec? A co będzie później? (Czesław Miłosz, „Piosenka o końcu świata”)

(Świat w słowach i obrazach)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Świat w słowach i obrazach, kl. 8: Czesław Miłosz – Który skrzywdziłeś, Tak mało, Piosenka o końcu świata, Dar

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 91. Koniec? A co będzie później? (Czesław Miłosz, Piosenka o końcu świata)

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia: I.2. Praca z utworem literackim – Zestaw 15 – Czesław Miłosz, Piosenka o końcu świata

Przejdź na WSiPnet.pl

Lekcja„Który skrzywdziłeś człowieka prostego…”

(Świat w słowach i obrazach)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Świat w słowach i obrazach, kl. 8: Czesław Miłosz – Który skrzywdziłeś, Tak mało, Piosenka o końcu świata, Dar

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 92. „Który skrzywdziłeś człowieka prostego…”

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian: „Który skrzywdziłeś…”

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia: I.2. Praca z utworem literackim – Zestaw 13 – Czesław Miłosz, Który skrzywdziłeś cz. 1

Przejdź na WSiPnet.pl

E-ćwiczenia: I.2. Praca z utworem literackim – Zestaw 14 – Czesław Miłosz, Który skrzywdziłeś cz. 2

Przejdź na WSiPnet.pl

Lekcja„Oskar i pani Róża” – opowieść o życiu i umieraniu

(Świat w słowach i obrazach)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Świat w słowach i obrazach, kl. 8: Éric-Emmanuel Schmitt – „Oskar i pani Róża”. ZADANIA DO LEKTURY

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 99. Oskar i pani Róża – opowieść o życiu i umieraniu

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy. Zapiski z lektury: Éric-Emmanuel Schmitt Oskar i pani Róża

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

Zeszyt lekturowy, kl. 8: Éric-Emmanuel Schmitt Oskar i pani Róża

Pobierz PDF

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Test sprawdzający znajomość treści lektury: Oskar i pani Róża Érica-Emmanuela Schmitta

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Oskar i przyjaciele

(Świat w słowach i obrazach)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Świat w słowach i obrazach, kl. 8: Éric-Emmanuel Schmitt – „Oskar i pani Róża”. ZADANIA DO LEKTURY

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 100. Oskar i przyjaciele

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

Zeszyt lekturowy, kl. 8: Éric-Emmanuel Schmitt Oskar i pani Róża

Pobierz PDF

LekcjaŻycie jest cudem (Éric-Emmanuel Schmitt, „Oskar i pani Róża”)

(Świat w słowach i obrazach)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Świat w słowach i obrazach, kl. 8: Éric-Emmanuel Schmitt – „Oskar i pani Róża”. ZADANIA DO LEKTURY

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 101. Życie jest cudem (Éric-Emmanuel Schmitt, Oskar i pani Róża)

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

Zeszyt lekturowy, kl. 8: Éric-Emmanuel Schmitt Oskar i pani Róża

Pobierz PDF

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka: Oskar i pani Róża Érica-Emmanuela Schmitta

Pobierz z ucze.pl

LekcjaJęzykowe demaskowanie rzeczywistości (Stanisław Barańczak, „Pan tu nie stał”)

(Świat w słowach i obrazach)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Świat w słowach i obrazach, kl. 8: Stanisław Barańczak – Pan tu nie stał, Łzy w kinie, Widokówka z tego świata

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 94. Językowe demaskowanie rzeczywistości (Stanisław Barańczak, Pan tu nie stał)

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna:  Środki stylistyczne

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia: II.6. Zróżnicowanie języka – Zestaw 7 – Frazeologizmy cz. 1

Przejdź na WSiPnet.pl

E-ćwiczenia: II.6. Zróżnicowanie języka – Zestaw 8 – Frazeologizmy cz. 2

Przejdź na WSiPnet.pl

E-ćwiczenia: II.6. Zróżnicowanie języka – Zestaw 9 – Frazeologizmy cz. 3

Przejdź na WSiPnet.pl

LekcjaGdy się ludzi ocenia… (Marian Hemar, „Teoria względności”)

(Świat w słowach i obrazach)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Świat w słowach i obrazach, kl. 8: Marian Hemar – Maryla (fragment), Teoria względności (fragmenty)

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 98. Gdy się ludzi ocenia… (Marian Hemar, Teoria względności)

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

Zeszyt lekturowy, kl. 8: Marian Hemar Teoria względności

Pobierz PDF

LekcjaKiedy spojrzymy wstecz… (Czesław Miłosz, „Tak mało”)

(Świat w słowach i obrazach)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Świat w słowach i obrazach, kl. 8: Czesław Miłosz – Który skrzywdziłeś, Tak mało, Piosenka o końcu świata, Dar

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 103. Kiedy spojrzymy wstecz…(Czesław Miłosz, Tak mało)

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia: I.2. Praca z utworem literackim – Zestaw 16 – Czesław Miłosz, Tak mało

Przejdź na WSiPnet.pl

LekcjaSiła reportażu

(Świat w słowach i obrazach)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Świat w słowach i obrazach, kl. 8: Marek Miller – Reporterów sposób na życie (fragmenty), Ryszard Kapuściński – Imperium (fragmenty)

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 107. Siła reportażu

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia: I.5. Gatunki dziennikarskie – Zestaw 4 – Reportaż

Przejdź na WSiPnet.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian: Reportaż

Pobierz z ucze.pl

LekcjaGry i zabawy językowe na widokówkach z tego świata. Jak czytać wiersze Barańczaka?

(Świat w słowach i obrazach)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Świat w słowach i obrazach, kl. 8:  Czytelnik pomiędzy sprzecznościami – o czytaniu wierszy (nie tylko Stanisława Barańczaka)

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 95. Gry i zabawy językowe na widokówkach z tego świata. Jak czytać wiersze Barańczaka?

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna:  Środki stylistyczne

Pobierz z ucze.pl

LekcjaCzy my ich przypadkiem nie znamy? (Sławomir Mrożek, „Na pełnym morzu”)

(Świat w słowach i obrazach)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Świat w słowach i obrazach, kl. 8: Sławomir Mrożek – Na pełnym morzu (fragmenty)

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 96. Czy my ich przypadkiem nie znamy? (Sławomir Mrożek, Na pełnym morzu)

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Karta pracy. Formy wypowiedzi: Wywiad

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia: III.1. Elementy retoryki – Zestaw 6 – Manipulacja językowa a etyka wypowiedzi

Przejdź na WSiPnet.pl

E-ćwiczenia: III.2. Mówienie i pisanie – Zestaw 7 – Wywiad

Przejdź na WSiPnet.pl

LekcjaZmęczony poeta, czyli spotkanie z wierszem Tadeusza Różewicza

(Świat w słowach i obrazach)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Świat w słowach i obrazach, kl. 8: Tadeusz Różewicz – Jak dobrze, Prawa i obowiązki, Przyszli żeby zobaczyć poetę

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 104. Zmęczony poeta, czyli spotkanie z wierszem Tadeusza Różewicza

Pobierz z ucze.pl

LekcjaZagubiona dusza Pana Cogito (rozważania wokół wiersza Zbigniewa Herberta)

(Świat w słowach i obrazach)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Świat w słowach i obrazach, kl. 8: Zbigniew Herbert – O dwu nogach Pana Cogito, Modlitwa Pana Cogito – podróżnika, Sprawozdanie z raju, Dusza Pana Cogito

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 105. Zagubiona dusza Pana Cogito (rozważania wokół wiersza Zbigniewa Herberta)

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

Karta pracy. Formy wypowiedzi: Wywiad

Pobierz z ucze.pl

Gramatyka i stylistyka. Zeszyt ćwiczeń, kl. 8: Drobne użytkowe formy wypowiedzi

Pobierz PDF

Lekcja„Nowy wspaniały świat” – jeszcze wizja przyszłości czy już diagnoza współczesnego świata?

(Świat w słowach i obrazach)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Świat w słowach i obrazach, kl. 8:  Aldous Huxley – Nowy wspaniały świat (fragmenty)

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 109. Nowy wspaniały świat – jeszcze wizja przyszłości czy już diagnoza współczesnego świata?

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna: Science fiction

Pobierz z ucze.pl

LekcjaKażdy może oceniać... O recenzji teatralnej i filmowej

(Świat w słowach i obrazach)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Świat w słowach i obrazach, kl. 8: Przybyłem, zobaczyłem, oceniłem i… napisałem recenzję. ZESTAW ZADAŃ

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 113. Każdy może oceniać... O recenzji teatralnej i filmowej

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia: III.2. Mówienie i pisanie – Zestaw 1 – Recenzja

Przejdź na WSiPnet.pl

Ćwiczenia redakcyjne. Część 2: Recenzja

Pobierz PDF

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Karta pracy: Formy wypowiedzi. Recenzja filmu

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy: Formy wypowiedzi. Recenzja przedstawienia teatralnego

Pobierz z ucze.pl

LekcjaSztuka sceny, sztuka ekranu – powtórzenie wiadomości

(Świat w słowach i obrazach)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Świat w słowach i obrazach, kl. 8: Teatr – infografika, Sztuka sceny i sztuka ekranu. SPRAWDZIAN

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 114. Sztuka sceny, sztuka ekranu – powtórzenie wiadomości

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

Ćwiczenia redakcyjne. Część 1: Tworzymy scenariusz filmowy

Pobierz PDF

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna: Gatunki filmowe

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Żyć w harmonii ze światem (Czesław Miłosz, „Dar”)

(Świat w słowach i obrazach)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Świat w słowach i obrazach, kl. 8: Czesław Miłosz – Który skrzywdziłeś, Tak mało, Piosenka o końcu świata, Dar

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 118. Żyć w harmonii ze światem (Czesław Miłosz, Dar)

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna: Polscy laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie literatury

Pobierz z ucze.pl

Nie daj się pandemii i nudzie
Zapisz się na newsletter z komiksem historycznym. Przed nami 6 fascynujących opowieści o wyzwoleniu Polski spod zaborów. Więcej o Komiksie »
Dodatkowo zgarnij rabat 10%* na wszystkie produkty WSiP na sklep.wsip.pl.

Zostań z nami!

* Ważny do 30.11.2020 r. Rabaty się nie sumują.
Jestem zainteresowana/y:
Otrzymywaniem darmowych, próbnych wersji materiałów
Rabatem na produkty
Korzystam z serwisu jako:
Uczeń (od 16. roku życia)
Rodzic
Nauczyciel
Zgadzam się na otrzymywanie informacji w formie:
Wiadomości e-mail
Powiadomień SMS
Telefonicznej
+48
Akceptuję informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”). Mniej >>
Administratorem danych osobowych dla platform WSiP innych niż: Uczę.pl, Klasówki.pl, Diagnoza z plusem oraz WSIPnet.pl w zakresie dotyczącym edukacji dla szkół podstawowych, są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (poniżej informacja dla: „Produkty i usługi oferowane przez WSiP”)

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
• listownie na adres: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa,
• poprzez formularz kontaktowy na stronie www.wsip.pl,
• przesyłając wiadomość na adres e-mail: wsip@wsip.com.pl,
• dzwoniąc do nas na numer telefonu: Infolinia: 801 220 555.

Administratorem danych osobowych dla platform: Uczę.pl, Klasówki.pl, Diagnoza z plusem oraz platformy WSIPnet.pl w zakresie dotyczącym edukacji dla szkół podstawowych, jest szkoła (organ prowadzący szkołę), w której osoba, której dane dotyczą, jest dyrektorem, nauczycielem, uczniem. W przypadku przetwarzania danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych ucznia szkoły, administratorem danych osobowych jest szkoła (organ prowadzący szkołę), do której uczeń uczęszcza. Poniżej informacja dla: „Produkty służące do wykonywania przez szkoły zadań edukacyjnych”.

I. Produkty i usługi oferowane przez WSiP

Inspektor Ochrony Danych
Na podstawie art. 37 ust. 1 RODO administrator danych wyznaczył p. Macieja Byczkowskiego na Inspektora ochrony danych. Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO.
Jeżeli będziesz mieć jakiekolwiek wątpliwości w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z Inspektorem
• listownie na adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
• przesyłając wiadomość na adres e-mail: iod@wsip.pl

Inspektor ochrony danych zapewnia pełną poufność komunikacji z osobami, których dane dotyczą. Zgodnie z art. 38 ust. 5 RODO inspektor ochrony danych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań – zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach:
• zawarcia i wykonania umowy (np. w związku z realizacją zamówienia lub realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez korzystanie z serwisów www i akceptację regulaminów). Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy (tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
• marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania, w sposób inny niż z wykorzystaniem telekomunikacyjnego urządzenia końcowego lub poczty elektronicznej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest możliwość prowadzenia marketingu bezpośredniego swoich usług (tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
• marketingowych, w tym celach analitycznych i profilowania produktów i usług podmiotów z Grupy Wydawniczej WSiP oraz podmiotów współpracujących ze WSiP, działających na rynku edukacyjnym i wydawniczym. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda, pod warunkiem, że ta zgoda została nam udzielona (tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu,
• realizacji Newslettera, w przypadku, gdy zostawiłaś/eś nam do tego celu adres e-mail na formularzu do Newslettera. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda, wyrażona poprzez pozostawienie adresu e-mail do tego celu, (tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
• jednorazowego kontaktu telefonicznego lub mailowego przedstawiciela WSiP w związku z zadanym pytaniem lub zgłoszeniem, w zależności od wykonanej przez osobę aktywności. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych (tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jakim jest rzetelna obsługa osób odwiedzających strony serwisu oraz pomoc w uzyskaniu niezbędnych informacji. W przypadku, gdy kontakt związany będzie z przedstawieniem oferty lub inną formą marketingu bezpośredniego (niezamówioną informacją handlową), podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (tj. art. 6 lit. a) RODO).
• udostępnienia danych innym podmiotom współpracującym ze WSiP, w celach marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda (tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), pod warunkiem, że ta zgoda została nam udzielona, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu,
• ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową (w tym również usługą świadczoną drogą elektroniczną w ramach serwisów www), co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
• rozpatrywania zgłoszonych reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek wynikający z przepisu prawa (tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) oraz niezbędność wykonania zawartej z Tobą umowy (tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

Informacje dotyczące profilowania
Na podstawie Twoich danych osobowych możemy dokonywać profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych cech osobowych dotyczących Ciebie.
Celem profilowania jest lepsze dobranie dla Ciebie materiałów informacyjnych oraz ofert dotyczących naszych produktów, usług i wydarzeń. Dzięki profilowaniu będziesz otrzymywać mniej informacji dotyczących naszych ofert, ale lepiej dopasowanych do Twoich preferencji. W każdym momencie możesz wyrazić sprzeciw wobec profilowania.
W celu profilowania wykorzystujemy zazwyczaj informacje takie, jak wiek, płeć, region miejsca zamieszkania oraz wielkość miejscowości, zainteresowania, zawód, stanowisko, typ urządzenia (model w przypadku urządzeń mobilnych), dostawca Internetu, rozdzielczość ekranu, wersja systemu operacyjnego oraz przeglądarki, ustawienia preferencji języka, jak również informacje związane z realizowanymi przez Ciebie aktywnościami na naszych stronach www oraz zamówionymi produktami i usługami.

Odbiorcy danych
Dostęp do danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:
• upoważnieni pracownicy administratora danych,
• usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie, jak Call Center, dostawcy usług IT, firmy księgowe, firmy windykacyjne, agencje reklamowe, firmy realizujące usługi mailingowe, usługi logistyczne i kurierskie, kancelarie prawne i audytorzy zewnętrzni, oraz ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług,
• podmioty współpracujące z administratorem danych, którym dane osobowe są udostępniane na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której te dane dotyczą i w celach w niej wskazanych.

Przekazywanie danych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy)
W związku z korzystaniem z systemu informatycznego zewnętrznych dostawców, może wystąpić konieczność przekazania danych osobowych do odbiorców w państwach trzecich, jednak zapewniamy, aby dane były odpowiednio zabezpieczone. W związku z powyższym współpracujemy wyłącznie z podmiotami, które posiadają aktualny certyfikat Privacy Shield (na terenie Stanów Zjednoczonych) lub podpisali z nami umowę opartą na Standardowych Klauzula Umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Oba rozwiązania gwarantują bezpieczeństwo przetwarzanych danych na poziomie obowiązującym w Unii Europejskiej.

Okres przechowywania danych
• Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/zamówienia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy/zamówienia, zgodnie z ustawą o rachunkowości.
• W przypadku pozostawienia danych w formularzu kontaktowym, dane będą przechowywane do czasu zrealizowania zgłoszenia, a w niektórych sytuacjach do czasu przedawnienia roszczeń.
• Przestaniemy wcześniej przetwarzać Twoje dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i celów analitycznych, jeżeli zgłosisz nam sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach lub wycofasz nam udzieloną w tym zakresie zgodę.
• Jeżeli wyraził(a)eś nam zgodę na udostępnienie danych osobowych do innych podmiotów z Grupy Wydawniczej WSiP lub podmiotów wymienionych w zgodzie, w celu ich dalszego przetwarzania przez te podmioty w ramach działań marketingowych, dane będą udostępniane do momentu wycofania udzielonej nam zgody na udostępnienie danych.

Zasady gromadzenia danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku zamówienia usług lub towarów, jak również rejestracji w serwisie internetowym, formularzach kontaktowych, podanie danych jest niezbędne do realizacji umowy/zamówienia/zgłoszenia. Podanie danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne.

Prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przepisy o ochronie danych gwarantują Ci szereg praw:
• prawo dostępu do swoich danych oraz uzyskania ich kopii;
• żądania sprostowania oraz uzupełnienia Twoich danych osobowych;
• w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;
• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;
• prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych była dobrowolna zgoda. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które realizowaliśmy na podstawie zgody, zanim została wycofana;
• żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli:
- kwestionujesz ich prawidłowość (na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość danych);
- przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem (a sprzeciwiasz się ich usunięciu żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania);
- nie są już potrzebne do celów przetwarzania, ale są one Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
- wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych (do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu);
• żądania dostarczenia Twoich danych w formacie ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesyłania ich innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
• żądania usunięcia Twoich danych osobowych, jeżeli:
- dane te nie są już niezbędne do celów, w których były przetwarzane;
- zgoda została cofnięta (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody);
- wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora);
- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt z Administratorem danych.

Ponadto osoba, ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

II. Produkty służące do wykonywania przez szkoły zadań edukacyjnych

W zakresie platform WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl oraz Diagnoza z plusem administratorem danych osobowych jest szkoła (organ prowadzący szkołę), w której osoba, której dane dotyczą, jest dyrektorem, nauczycielem, uczniem. W przypadku przetwarzania danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych ucznia szkoły, administratorem danych osobowych jest szkoła (organ prowadzący szkołę), do której uczeń uczęszcza.

Z administratorem danych osobowych można kontaktować się na adres właściwej szkoły.

Dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia korzystania z platformy WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl. lub Diagnoza z plusem. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia (UE) 2016/679, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przez szkołę obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Odbiorcami danych osobowych są usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzeniem platformy WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl lub Diagnoza z plusem.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym osoba, której dane dotyczą, korzysta z platformy WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl lub Diagnoza z plusem. W przypadku przetwarzania danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych ucznia szkoły, dane osobowe tych osób będą przetwarzane przez okres, w którym uczeń korzysta z platformy WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl lub Diagnoza z plusem.

Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, jest dobrowolne, jednakże podanie danych jest konieczne dla korzystania z platformy WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl lub Diagnoza z plusem.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
• dostępu do swoich danych oraz uzyskania ich kopii;
• żądania sprostowania oraz uzupełnienia jej danych osobowych;
• żądania ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych, jeżeli:
- kwestionuje ich prawidłowość (na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość danych);
- przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem (a osoba, której dane są przetwarzane sprzeciwia się ich usunięciu żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania);
- nie są już potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
• żądania dostarczenia danych jej dotyczących w formacie ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesyłania ich innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
• żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli:
- dane te nie są już niezbędne do celów, w których były przetwarzane;
- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

Realizacja powyższych uprawnień następuje w sposób wskazany na platformach WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl oraz Diagnoza z plusem.

Osobie, której danej dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku uznania, że administratorem lub współadministratorem danych osobowych są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., wszystkie powyższe informacje odnosić się będą również odpowiednio do tego podmiotu.

Aktualizacja 29 listopada 2019 roku