Pomysł na e-lekcje
Język polski.
Cykl Świat w słowach
i obrazach

Klasa 7

Lekcja: „Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy”, czyli epilog romantycznego uczucia w wierszu Adama Mickiewicza „Do M***”

(Świat w słowach i obrazach)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Świat w słowach i obrazach, kl. 7:  Adam Mickiewicz – Śmierć Pułkownika, Żegluga, Niepewność, Do M***

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 79. „Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy”, czyli epilog romantycznego uczucia w wierszu Adama Mickiewicza Do M***

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia: I.2. Praca z utworem literackim – Zestaw 10 – Adam Mickiewicz, Do M***

Przejdź na WSiPnet.pl

Lekcja: Ćwiczymy streszczanie tekstu

(Świat w słowach i obrazach / Gramatyka i stylistyka)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Świat w słowach i obrazach, kl. 7: Treść w okamgnieniu, czyli o streszczeniu. ZESTAW ZADAŃ

Przejdź na WSiPnet.pl

E-podręcznik Gramatyka i stylistyka, kl. 7: Przekształcanie tekstu. Streszczanie, skracanie, rozbudowywanie

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 84. Ćwiczymy streszczanie tekstu

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia: III.2. Mówienie i pisanie – Zestaw 8 – Przekształcanie tekstu

Przejdź na WSiPnet.pl

Gramatyka i stylistyka. Zeszyt ćwiczeń, kl. 7: Streszczenie

Pobierz PDF

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Karta pracy: Formy wypowiedzi. Streszczenie

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Czytelnik czyta w czytelni poczytne czasopismo, czyli o wyrazach podstawowych i pochodnych

(Gramatyka i stylistyka)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Gramatyka i stylistyka, kl. 7: Co to jest słowotwórstwo?, Wyrazy podstawowe i pochodne. Jak powstają nowe wyrazy?, Rodzaje formantów, Funkcje formantów

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 91. Czytelnik czyta w czytelni poczytne czasopismo, czyli o wyrazach podstawowych i pochodnych

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka: Wyrazy podstawowe i pochodne. Formanty

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia: II.4. Słowotwórstwo – Zestaw 1 – Wyrazy podstawowe i pochodne cz. 1

Przejdź na WSiPnet.pl

E-ćwiczenia: II.4. Słowotwórstwo – Zestaw 2 – Wyrazy podstawowe i pochodne cz. 2

Przejdź na WSiPnet.pl

E-ćwiczenia: II.4. Słowotwórstwo – Zestaw 3 – Wyrazy podstawowe i pochodne cz. 3

Przejdź na WSiPnet.pl

Gramatyka i stylistyka. Zeszyt ćwiczeń, kl. 7: Wyrazy podstawowe i pochodne

Pobierz PDF

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Film: Wyrazy pochodne tworzone od różnych części mowy

Film: Funkcje formantów

Lekcja: Słownikowi krewni, czyli rodzina wyrazów

(Gramatyka i stylistyka)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Gramatyka i stylistyka, kl. 7: Rodzina wyrazów

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 92. Słownikowi krewni, czyli rodzina wyrazów

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian: Słowotwórstwo

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia: II.4. Słowotwórstwo – Zestaw 6 – Rodzina wyrazów cz. 1

Przejdź na WSiPnet.pl

E-ćwiczenia: II.4. Słowotwórstwo – Zestaw 7 – Rodzina wyrazów cz. 2

Przejdź na WSiPnet.pl

Gramatyka i stylistyka. Zeszyt ćwiczeń, kl. 7: Rodzina wyrazów

Pobierz PDF

LekcjaCo złożone, co zestawione, a co zrośnięte? O wyrazach złożonych

(Gramatyka i stylistyka)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Gramatyka i stylistyka, kl. 7: Wyrazy złożone

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 93. Co złożone, co zestawione, a co zrośnięte? O wyrazach złożonych

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia: II.4. Słowotwórstwo – Zestaw 8 – Wyrazy złożone

Przejdź na WSiPnet.pl

Gramatyka i stylistyka. Zeszyt ćwiczeń, kl. 7: Wyrazy złożone

Pobierz PDF

Lekcja„Zemsta” Fredry – komedia charakterów, komedia intrygi

(Świat w słowach i obrazach)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Świat w słowach i obrazach, kl. 7: Aleksander Fredro – „Zemsta”. ZADANIA DO LEKTURY, „Autobiografia”

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 96. Zemsta Fredry – komedia charakterów, komedia intrygi

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Test sprawdzający znajomość treści lektury – Zemsta Aleksandra Fredry

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

Zeszyt lekturowy, kl. 7: Aleksander Fredro Zemsta 

Pobierz PDF

E-ćwiczenia: I.3. Praca z lekturą – Zestaw 2 – Aleksander Fredro, Zemsta

Przejdź na WSiPnet.pl

LekcjaKto się na kim mści i dlaczego? (Aleksander Fredro, „Zemsta”)

(Świat w słowach i obrazach)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Świat w słowach i obrazach, kl. 7: Aleksander Fredro – „Zemsta”. ZADANIA DO LEKTURY, „Autobiografia”

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 97. Kto się na kim mści i dlaczego? (Aleksander Fredro, Zemsta)

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy: Formy wypowiedzi. Wywiad

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka – Zemsta Aleksandra Fredry

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

Zeszyt lekturowy, kl. 7: Aleksander Fredro Zemsta 

Pobierz PDF

E-ćwiczenia: I.3. Praca z lekturą – Zestaw 2 – Aleksander Fredro, Zemsta

Przejdź na WSiPnet.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna: Aleksander Fredro

Pobierz z ucze.pl

LekcjaPochwała czy krytyka rzeczywistości ukazanej w „Zemście”?

(Świat w słowach i obrazach)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Świat w słowach i obrazach, kl. 7: Aleksander Fredro – „Zemsta”. ZADANIA DO LEKTURY, „Autobiografia”

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 98. Pochwała czy krytyka rzeczywistości ukazanej w Zemście?

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

Zeszyt lekturowy, kl. 7: Aleksander Fredro Zemsta 

Pobierz PDF

E-ćwiczenia: I.3. Praca z lekturą – Zestaw 2 – Aleksander Fredro, Zemsta

Przejdź na WSiPnet.pl

LekcjaRóżne oblicza widowisk teatralnych („Wszystko jest teatrem?”)

(Świat w słowach i obrazach)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Świat w słowach i obrazach, kl. 7: Wszystko jest teatrem?

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 99. Rożne oblicza widowisk teatralnych (Wszystko jest teatrem?)

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia: I.1 Rodzaje i gatunki literackie – Zestaw 9 – Dramat cz. 2

Przejdź na WSiPnet.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna: Teatr

Pobierz z ucze.pl

LekcjaSkróty

(Gramatyka i stylistyka)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Gramatyka i stylistyka, kl. 7: Skróty

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 100. Skróty

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia: II.6. Zróżnicowanie języka – Zestaw 16 – Skróty i skrótowce cz. 1

Przejdź na WSiPnet.pl

Gramatyka i stylistyka. Zeszyt ćwiczeń, kl. 7: Skróty

Pobierz PDF

LekcjaNIP dla ZUS-u i BOR w ONZ. Skrótowce

(Gramatyka i stylistyka)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Gramatyka i stylistyka, kl. 7: Skrótowce, Odmiana skrótowców

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 101. NIP dla ZUS-u i BOR w ONZ. Skrótowce

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka: Skróty i skrótowce

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia: II.6. Zróżnicowanie języka – Zestaw 17 – Skróty i skrótowce cz. 2

Przejdź na WSiPnet.pl

Gramatyka i stylistyka. Zeszyt ćwiczeń, kl. 7: Skrótowce

Pobierz PDF

LekcjaWśród szpalt, kolumn i tytułów

(Świat w słowach i obrazach)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Świat w słowach i obrazach, kl. 7: Gazeta w podręczniku. Najkrótsza historia prasy…, W informacji i artykule nie zapomnij o tytule!, Gimnastyka umysłowa, czyli jak zatytułować. ZESTAW ZADAŃ

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 101. Wśród szpalt, kolumn i tytułów

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia: I.5. Gatunki dziennikarskie – Zestaw 3 – Teksty informacyjne i publicystyczne cz. 3

Przejdź na WSiPnet.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna: Na łamach prasy

Pobierz z ucze.pl

LekcjaCo? Gdzie? Kiedy? Dlaczego? Z jakim skutkiem? – czyli o dobrej informacji

(Świat w słowach i obrazach)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Świat w słowach i obrazach, kl. 7: Informacja – chleb powszedni dziennikarza i artykuł pierwszej potrzeby

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 105. Co? Gdzie? Kiedy? Dlaczego? Z jakim skutkiem? – czyli o dobrej informacji

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia: I.5. Gatunki dziennikarskie – Zestaw 1 – Teksty informacyjne i publicystyczne cz. 1

Przejdź na WSiPnet.pl

LekcjaOd wzmianki do sprawozdania – sztuka informowania

(Świat w słowach i obrazach)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Świat w słowach i obrazach, kl. 7: Od wzmianki do sprawozdania – sztuka informowania, Warsztaty dziennikarskie. SPRAWDZIAN

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 106. Od wzmianki do sprawozdania – sztuka informowania

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian: Gatunki dziennikarskie

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia: I.5. Gatunki dziennikarskie – Zestaw 2 – Teksty informacyjne i publicystyczne cz. 2

Przejdź na WSiPnet.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna: Gatunki dziennikarskie

Pobierz z ucze.pl

LekcjaĆwiczymy przekształcanie tekstów

(Świat w słowach i obrazach)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Świat w słowach i obrazach, kl. 7: Przekształcanie tekstu

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 107. Ćwiczymy przekształcanie tekstów

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia: III.2. Mówienie i pisanie – Zestaw 8 – Przekształcanie tekstu

Przejdź na WSiPnet.pl

Gramatyka i stylistyka. Zeszyt ćwiczeń, kl. 7: Streszczenie

Pobierz PDF

Gramatyka i stylistyka. Zeszyt ćwiczeń, kl. 7: Skracanie tekstu

Pobierz PDF

Gramatyka i stylistyka. Zeszyt ćwiczeń, kl. 7: Rozbudowywanie tekstu

Pobierz PDF

LekcjaWśród żywiołów morza w „Żegludze” Adama Mickiewicza

(Świat w słowach i obrazach)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Świat w słowach i obrazach, kl. 7: Adam Mickiewicz – Śmierć Pułkownika, Żegluga, Niepewność, Do M***

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 108. Wśród żywiołów morza w Żegludze Adama Mickiewicza

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia: I.3. Praca z lekturą – Zestaw 19 – Adam Mickiewicz, Żegluga

Przejdź na WSiPnet.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna: Środki stylistyczne

Pobierz z ucze.pl

LekcjaJak ogień i woda. O relacji dwóch sióstr z wdowiej chaty

(Świat w słowach i obrazach)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Świat w słowach i obrazach, kl. 7: Juliusz Słowacki – Balladyna. ZADANIA DO LEKTURY

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 85. Jak ogień i woda. O relacji dwóch sióstr z wdowiej chaty

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Karta pracy. Zapiski z lektury: Juliusz Słowacki Balladyna

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia: I.3. Praca z lekturą – Zestaw 25 – Juliusz Słowacki, Balladyna cz. 1

Przejdź na WSiPnet.pl

E-ćwiczenia: III.2. Mówienie i pisanie – Zestaw 9 – Charakterystyka porównawcza

Przejdź na WSiPnet.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Test sprawdzający znajomość treści lektury: Balladyna Juliusza Słowackiego

Pobierz z ucze.pl

LekcjaFantastyka i magia w „Balladynie” Juliusza Słowackiego

(Świat w słowach i obrazach)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Świat w słowach i obrazach, kl. 7: Juliusz Słowacki – Balladyna. ZADANIA DO LEKTURY

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 86. Fantastyka i magia w Balladynie Juliusza Słowackiego

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia: I.3. Praca z lekturą – Zestaw 26 – Juliusz Słowacki, Balladyna cz. 2

Przejdź na WSiPnet.pl

Zeszyt lekturowy, kl. 7: Juliusz Słowacki Balladyna

Pobierz PDF

Lekcja: Tropem zbrodni i kłamstwa, czyli do czego doprowadziła Balladynę żądza władzy

(Świat w słowach i obrazach)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Świat w słowach i obrazach, kl. 7: Juliusz Słowacki – Balladyna. ZADANIA DO LEKTURY

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 87. Tropem zbrodni i kłamstwa, czyli do czego doprowadziła Balladynę żądza władzy

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

Zeszyt lekturowy, kl. 7: Juliusz Słowacki Balladyna

Pobierz PDF

Lekcja: Co możemy znaleźć w „Balladynie”? Wielopłaszczyznowość dramatu Juliusza Słowackiego

(Świat w słowach i obrazach)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Świat w słowach i obrazach, kl. 7: Juliusz Słowacki – Balladyna. ZADANIA DO LEKTURY

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz  88. Co możemy znaleźć w Balladynie? Wielopłaszczyznowość dramatu Juliusza Słowackiego

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

Zeszyt lekturowy, kl. 7: Juliusz Słowacki Balladyna

Pobierz PDF

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian: Juliusz Słowacki Balladyna

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Na tropie dziennikarza profesjonalisty

(Świat w słowach i obrazach)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Świat w słowach i obrazach, kl. 7: Stanisław Bortnowski – Być dziennikarzem

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz  104. Na tropie dziennikarza profesjonalisty

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

Ćwiczenia redakcyjne. Część 1: Wyrażamy własne zdanie

Pobierz PDF

Lekcja: Noc, morze i poeta – wokół wiersza Adama Zagajewskiego

(Świat w słowach i obrazach)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Świat w słowach i obrazach, kl. 7: Adam Zagajewski – Szybki wiersz, Wzgórze, Walizka, Noc, morze

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz  109. Noc, morze i poeta – wokół wiersza Adama Zagajewskiego

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna: Środki stylistyczne

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Walizka, a w niej… (Adam Zagajewski, „Walizka”)

(Świat w słowach i obrazach)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Świat w słowach i obrazach, kl. 7: Adam Zagajewski – Szybki wiersz, Wzgórze, Walizka, Noc, morze

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz  110. Walizka, a w niej… (Adam Zagajewski, Walizka)

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna: Środki stylistyczne

Pobierz z ucze.pl

Klasa 8

Lekcja: Dlaczego tak trudno zrozumieć stare teksty?

(Gramatyka i stylistyka)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Gramatyka i stylistyka, kl. 8: Archaizmy i archaizacja języka

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 84. Dlaczego tak trudno zrozumieć stare teksty?

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka: Archaizmy

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia: II.6. Zróżnicowanie języka – Zestaw 10 – Archaizmy i archaizacja języka cz. 1

Przejdź na WSiPnet.pl

E-ćwiczenia: II.6. Zróżnicowanie języka – Zestaw 11 – Archaizmy i archaizacja języka cz. 2

Przejdź na WSiPnet.pl

E-ćwiczenia: II.6. Zróżnicowanie języka – Zestaw 12 – Archaizmy i archaizacja języka cz. 3

Przejdź na WSiPnet.pl

Lekcja: Jak wzbogacić opowiadanie?

(Gramatyka i stylistyka)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Gramatyka i stylistyka, kl. 8: Opowiadanie

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 86. Jak wzbogacić opowiadanie?

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Karta pracy: Formy wypowiedzi. Opowiadanie

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Powstanie warszawskie okiem cywila

(Świat w słowach i obrazach)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Świat w słowach i obrazach, kl. 8: Miron Białoszewski – Pamiętnik z powstania warszawskiego (fragmenty)

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 89. Powstanie warszawskie okiem cywila

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

Zeszyt lekturowy, kl. 8: Miron Białoszewski, Pamiętnik z powstania warszawskiego

Pobierz PDF

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian: Miron Białoszewski, Pamiętnik z powstania warszawskiego

Pobierz z ucze.pl

Lekcja„Quo vadis” Henryka Sienkiewicza jako powieść historyczna

(Świat w słowach i obrazach)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Świat w słowach i obrazach, kl. 8: Henryk Sienkiewicz – Quo vadis. ZADANIA DO LEKTURY, Latarnik. ZADANIA DO LEKTURY

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 79. Quo vadis Henryka Sienkiewicza jako powieść historyczna

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Test sprawdzający znajomość treści lektury: Quo vadis Henryka Sienkiewicza

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

Zeszyt lekturowy, kl. 8: Henryk Sienkiewicz Quo vadis

Pobierz PDF

E-ćwiczenia: I.3. Praca z lekturą – Zestaw 24 – Henryk Sienkiewicz, Quo vadis

Przejdź na WSiPnet.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna: Henryk Sienkiewicz

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy. Zapiski z lektury: Henryk Sienkiewicz Quo vadis

Pobierz z ucze.pl

LekcjaŚwiat pogański i świat chrześcijański w „Quo vadis”

(Świat w słowach i obrazach)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Świat w słowach i obrazach, kl. 8: Henryk Sienkiewicz – Quo vadis. ZADANIA DO LEKTURY, Latarnik. ZADANIA DO LEKTURY

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 80. Świat pogański i świat chrześcijański w Quo vadis

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka: Quo vadis Henryka Sienkiewicza

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

Zeszyt lekturowy, kl. 8: Henryk Sienkiewicz Quo vadis

Pobierz PDF

E-ćwiczenia: I.3. Praca z lekturą – Zestaw 24 – Henryk Sienkiewicz, Quo vadis

Przejdź na WSiPnet.pl

LekcjaCo powoduje przemianę wewnętrzną człowieka? (Henryk Sienkiewicz, „Quo vadis”)

(Świat w słowach i obrazach)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Świat w słowach i obrazach, kl. 8: Henryk Sienkiewicz – Quo vadis. ZADANIA DO LEKTURY, Latarnik. ZADANIA DO LEKTURY

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 82. Co powoduje przemianę wewnętrzną człowieka? (Henryk Sienkiewicz, Quo vadis)

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

Zeszyt lekturowy, kl. 8: Henryk Sienkiewicz Quo vadis

Pobierz PDF

E-ćwiczenia: I.3. Praca z lekturą – Zestaw 24 – Henryk Sienkiewicz, Quo vadis

Przejdź na WSiPnet.pl

LekcjaKoniec? A co będzie później? (Czesław Miłosz, „Piosenka o końcu świata”)

(Świat w słowach i obrazach)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Świat w słowach i obrazach, kl. 8: Czesław Miłosz – Który skrzywdziłeś, Tak mało, Piosenka o końcu świata, Dar

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 91. Koniec? A co będzie później? (Czesław Miłosz, Piosenka o końcu świata)

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia: I.2. Praca z utworem literackim – Zestaw 15 – Czesław Miłosz, Piosenka o końcu świata

Przejdź na WSiPnet.pl

Lekcja„Który skrzywdziłeś człowieka prostego…”

(Świat w słowach i obrazach)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Świat w słowach i obrazach, kl. 8: Czesław Miłosz – Który skrzywdziłeś, Tak mało, Piosenka o końcu świata, Dar

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 92. „Który skrzywdziłeś człowieka prostego…”

Pobierz z ucze.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian: „Który skrzywdziłeś…”

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia: I.2. Praca z utworem literackim – Zestaw 13 – Czesław Miłosz, Który skrzywdziłeś cz. 1

Przejdź na WSiPnet.pl

E-ćwiczenia: I.2. Praca z utworem literackim – Zestaw 14 – Czesław Miłosz, Który skrzywdziłeś cz. 2

Przejdź na WSiPnet.pl

Lekcja„Oskar i pani Róża” – opowieść o życiu i umieraniu

(Świat w słowach i obrazach)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Świat w słowach i obrazach, kl. 8: Éric-Emmanuel Schmitt – „Oskar i pani Róża”. ZADANIA DO LEKTURY

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 99. Oskar i pani Róża – opowieść o życiu i umieraniu

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy. Zapiski z lektury: Éric-Emmanuel Schmitt Oskar i pani Róża

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

Zeszyt lekturowy, kl. 8: Éric-Emmanuel Schmitt Oskar i pani Róża

Pobierz PDF

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Test sprawdzający znajomość treści lektury: Oskar i pani Róża Érica-Emmanuela Schmitta

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Oskar i przyjaciele

(Świat w słowach i obrazach)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Świat w słowach i obrazach, kl. 8: Éric-Emmanuel Schmitt – „Oskar i pani Róża”. ZADANIA DO LEKTURY

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 100. Oskar i przyjaciele

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

Zeszyt lekturowy, kl. 8: Éric-Emmanuel Schmitt Oskar i pani Róża

Pobierz PDF

LekcjaŻycie jest cudem (Éric-Emmanuel Schmitt, „Oskar i pani Róża”)

(Świat w słowach i obrazach)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Świat w słowach i obrazach, kl. 8: Éric-Emmanuel Schmitt – „Oskar i pani Róża”. ZADANIA DO LEKTURY

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 101. Życie jest cudem (Éric-Emmanuel Schmitt, Oskar i pani Róża)

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

Zeszyt lekturowy, kl. 8: Éric-Emmanuel Schmitt Oskar i pani Róża

Pobierz PDF

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kartkówka: Oskar i pani Róża Érica-Emmanuela Schmitta

Pobierz z ucze.pl

LekcjaJęzykowe demaskowanie rzeczywistości (Stanisław Barańczak, „Pan tu nie stał”)

(Świat w słowach i obrazach)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Świat w słowach i obrazach, kl. 8: Stanisław Barańczak – Pan tu nie stał, Łzy w kinie, Widokówka z tego świata

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 94. Językowe demaskowanie rzeczywistości (Stanisław Barańczak, Pan tu nie stał)

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna:  Środki stylistyczne

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia: II.6. Zróżnicowanie języka – Zestaw 7 – Frazeologizmy cz. 1

Przejdź na WSiPnet.pl

E-ćwiczenia: II.6. Zróżnicowanie języka – Zestaw 8 – Frazeologizmy cz. 2

Przejdź na WSiPnet.pl

E-ćwiczenia: II.6. Zróżnicowanie języka – Zestaw 9 – Frazeologizmy cz. 3

Przejdź na WSiPnet.pl

LekcjaGdy się ludzi ocenia… (Marian Hemar, „Teoria względności”)

(Świat w słowach i obrazach)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Świat w słowach i obrazach, kl. 8: Marian Hemar – Maryla (fragment), Teoria względności (fragmenty)

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 98. Gdy się ludzi ocenia… (Marian Hemar, Teoria względności)

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

Zeszyt lekturowy, kl. 8: Marian Hemar Teoria względności

Pobierz PDF

LekcjaKiedy spojrzymy wstecz… (Czesław Miłosz, „Tak mało”)

(Świat w słowach i obrazach)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Świat w słowach i obrazach, kl. 8: Czesław Miłosz – Który skrzywdziłeś, Tak mało, Piosenka o końcu świata, Dar

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 103. Kiedy spojrzymy wstecz…(Czesław Miłosz, Tak mało)

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia: I.2. Praca z utworem literackim – Zestaw 16 – Czesław Miłosz, Tak mało

Przejdź na WSiPnet.pl

LekcjaSiła reportażu

(Świat w słowach i obrazach)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Świat w słowach i obrazach, kl. 8: Marek Miller – Reporterów sposób na życie (fragmenty), Ryszard Kapuściński – Imperium (fragmenty)

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 107. Siła reportażu

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia: I.5. Gatunki dziennikarskie – Zestaw 4 – Reportaż

Przejdź na WSiPnet.pl

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI

Sprawdzian: Reportaż

Pobierz z ucze.pl

LekcjaGry i zabawy językowe na widokówkach z tego świata. Jak czytać wiersze Barańczaka?

(Świat w słowach i obrazach)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Świat w słowach i obrazach, kl. 8:  Czytelnik pomiędzy sprzecznościami – o czytaniu wierszy (nie tylko Stanisława Barańczaka)

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 95. Gry i zabawy językowe na widokówkach z tego świata. Jak czytać wiersze Barańczaka?

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna:  Środki stylistyczne

Pobierz z ucze.pl

LekcjaCzy my ich przypadkiem nie znamy? (Sławomir Mrożek, „Na pełnym morzu”)

(Świat w słowach i obrazach)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Świat w słowach i obrazach, kl. 8: Sławomir Mrożek – Na pełnym morzu (fragmenty)

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 96. Czy my ich przypadkiem nie znamy? (Sławomir Mrożek, Na pełnym morzu)

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Karta pracy. Formy wypowiedzi: Wywiad

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia: III.1. Elementy retoryki – Zestaw 6 – Manipulacja językowa a etyka wypowiedzi

Przejdź na WSiPnet.pl

E-ćwiczenia: III.2. Mówienie i pisanie – Zestaw 7 – Wywiad

Przejdź na WSiPnet.pl

LekcjaZmęczony poeta, czyli spotkanie z wierszem Tadeusza Różewicza

(Świat w słowach i obrazach)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Świat w słowach i obrazach, kl. 8: Tadeusz Różewicz – Jak dobrze, Prawa i obowiązki, Przyszli żeby zobaczyć poetę

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 104. Zmęczony poeta, czyli spotkanie z wierszem Tadeusza Różewicza

Pobierz z ucze.pl

LekcjaZagubiona dusza Pana Cogito (rozważania wokół wiersza Zbigniewa Herberta)

(Świat w słowach i obrazach)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Świat w słowach i obrazach, kl. 8: Zbigniew Herbert – O dwu nogach Pana Cogito, Modlitwa Pana Cogito – podróżnika, Sprawozdanie z raju, Dusza Pana Cogito

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 105. Zagubiona dusza Pana Cogito (rozważania wokół wiersza Zbigniewa Herberta)

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

Karta pracy. Formy wypowiedzi: Wywiad

Pobierz z ucze.pl

Gramatyka i stylistyka. Zeszyt ćwiczeń, kl. 8: Drobne użytkowe formy wypowiedzi

Pobierz PDF

Lekcja„Nowy wspaniały świat” – jeszcze wizja przyszłości czy już diagnoza współczesnego świata?

(Świat w słowach i obrazach)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Świat w słowach i obrazach, kl. 8:  Aldous Huxley – Nowy wspaniały świat (fragmenty)

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 109. Nowy wspaniały świat – jeszcze wizja przyszłości czy już diagnoza współczesnego świata?

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna: Science fiction

Pobierz z ucze.pl

LekcjaKażdy może oceniać... O recenzji teatralnej i filmowej

(Świat w słowach i obrazach)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Świat w słowach i obrazach, kl. 8: Przybyłem, zobaczyłem, oceniłem i… napisałem recenzję. ZESTAW ZADAŃ

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 113. Każdy może oceniać... O recenzji teatralnej i filmowej

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

E-ćwiczenia: III.2. Mówienie i pisanie – Zestaw 1 – Recenzja

Przejdź na WSiPnet.pl

Ćwiczenia redakcyjne. Część 2: Recenzja

Pobierz PDF

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Karta pracy: Formy wypowiedzi. Recenzja filmu

Pobierz z ucze.pl

Karta pracy: Formy wypowiedzi. Recenzja przedstawienia teatralnego

Pobierz z ucze.pl

LekcjaSztuka sceny, sztuka ekranu – powtórzenie wiadomości

(Świat w słowach i obrazach)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Świat w słowach i obrazach, kl. 8: Teatr – infografika, Sztuka sceny i sztuka ekranu. SPRAWDZIAN

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 114. Sztuka sceny, sztuka ekranu – powtórzenie wiadomości

Pobierz z ucze.pl

UTRWALANIE WIEDZY – ĆWICZENIA

Ćwiczenia redakcyjne. Część 1: Tworzymy scenariusz filmowy

Pobierz PDF

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna: Gatunki filmowe

Pobierz z ucze.pl

Lekcja: Żyć w harmonii ze światem (Czesław Miłosz, „Dar”)

(Świat w słowach i obrazach)

WPROWADZENIE DO LEKCJI

E-podręcznik Świat w słowach i obrazach, kl. 8: Czesław Miłosz – Który skrzywdziłeś, Tak mało, Piosenka o końcu świata, Dar

Przejdź na WSiPnet.pl

Scenariusz 118. Żyć w harmonii ze światem (Czesław Miłosz, Dar)

Pobierz z ucze.pl

WIĘCEJ NA TEMAT – POBIERZ ZASOBY

Plansza edukacyjna: Polscy laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie literatury

Pobierz z ucze.pl