Sześciolatki

drużyna marzeń - sześciolatek

Planeta dzieci. Sześciolatek

Nowi Tropiciele. Sześciolatek

Lion's team. Activity Book & Cards

Diagnoza dojrzałości szkolnej WSiP

Cykle Edukacyjne WSIP dla sześciolatków

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne posiadają w swojej ofercie wyjątkowe cykle edukacyjne dla sześciolatkówDrużyna marzeń, Planeta dzieci, Nowi Tropiciele.

Drużyna marzeń dla sześciolatków

W boksie dla sześciolatków znajdują się:

 • Karty pracy – cztery części, w każdej po 104 perforowane karty pracy oraz 2 arkusze perforowanych nalepek. Perforacja kart umożliwia pracę z jedną kartą na stoliku, a perforacja nalepek ułatwia oderwanie zestawu nalepek do wykorzystania podczas realizacji konkretnego ćwiczenia.
 • Wyprawka – publikacja składająca się z dwóch części. Część matematyczna zawiera 16 kart z elementami do wypchnięcia. Część plastyczno-techniczna zawiera 40 projektów prostych prac nawiązujących do tematów tygodni w cyklu Drużyna marzeń dla sześciolatków.
 • Alfabet – zestaw kartoników z wielkimi i małymi literami drukowanymi z kolorystycznym podziałek na samogłoski i spółgłoski. Dodatkowo litery: ą, ć, ę, ń, ó, ś, ź, ż. W zestawie klaser zapinany na rzepy, który ułatwia porządkowanie i przechowywanie elementów.

Planeta dzieci dla sześciolatków

W boksie dla sześciolatków znajdują się: 

 • Karty pracy – cztery części książki dla sześciolatka, w dwóch po 64 strony i w dwóch po 56 stron ćwiczeń oraz arkusz nalepek. Strony z elementami do wycinania są zamieszone na końcu każdej książki dla sześciolatka oraz stanowią doskonałą okazję do rozwijania sprawności motoryki małej. Perforacja nalepek ułatwia oderwanie zestawu nalepek do wykorzystania podczas realizacji konkretnego ćwiczenia.
 • Czytanie i pisanie – publikacja zawierająca 80 stron z tekstami literowo-obrazkowymi z poznanych liter oraz ćwiczeniami kształtującymi sprawność grafomotoryczną.
 • Liczenie – publikacja zawierająca 80 stron z ćwiczeniami kształtującymi umiejętności matematyczne, w tym rozumienie aspektów: kardynalnego, porządkowego i miarowego liczby.
 • Wyprawka na dobry start – publikacja składająca się z dwóch części. Część plastyczna zawiera 15 kart wspierających rozwój umiejętności manualnych. Zastosowanie kart plastycznych dla sześciolatka zostało opisane w scenariuszach zajęć. Część poświęcona Metodzie Dobrego Startu zawiera 23 karty i wzory do wykorzystania podczas zajęć w Kąciku Dobrego Startu.
 • Kodowanie – zestaw elementów do zabaw podczas zajęć z kodowania.
 • Alfabet – zestaw kartoników z wielkimi i małymi literami drukowanymi z kolorystycznym podziałek na samogłoski i spółgłoski. W zestawie klaser, który ułatwia porządkowanie i przechowywanie elementów.

Nowi Tropiciele dla sześciolatków

W boksie dla sześciolatków znajdują się:

 • Karty pracy – cztery części książki dla sześciolatka, każda po 64 perforowane strony w formacje A4 w pionie. Publikacje zawierają ćwiczenia w pisaniu liter i cyfr, ćwiczenia rozwijające umiejętności matematyczne, w tym znajomość liczb 0-10 w aspektach kardynalnym, porządkowym i miarowym ćwiczenia poszerzające wiedzę o świecie roślin i zwierząt oraz ćwiczenia poruszające tematykę polskich tradycji i zwyczajów. Zzawierają wygodne perforowane nalepki, które ułatwiają pracę z przedszkolakami.
 • Wielka Księga Tropicieli. Czytanie – publikacja z ilustracjami nawiązującymi do tematów tygodni w cyklu oraz sylabami, wyrazami i tekstami z poznawanych liter. Nalepki dołączone do książki dla sześciolatka ułatwiają ćwiczenie sprawności manualnej, a ich perforacja umożliwia pracę z zestawem nalepek do realizacji konkretnego ćwiczenia.
 • Piszę i liczę – zestaw ćwiczeń grafomotorycznych oraz rozwijających myślenie matematyczne u przedszkolaków.
 • Wyprawka – 56 kart z pomocami do wykorzystania w ciągi całego roku szkolnego.
 • Alfabet – zestaw kartoników z wielkimi i małymi literami drukowanymi z kolorystycznym oznaczeniem samogłosek i spółgłosek. W zestawie klaser, który ułatwia porządkowanie i odszukiwanie liter.