Zainspirowane ideą edukacji włączającej

Zwiększają i wyrównują szanse edukacyjne uczniów

Bogate w multimedia i nowoczesne rozwiązania

Wspierają nauczycieli w efektywnym prowadzeniu zajęć