Reforma
szkolnictwa zawodowego

 
Z WSiP to proste!

Reforma systemu oświaty wprowadza istotne zmiany do kształcenia zawodowego. Dotyczą one w szczególności ustroju szkolnego oraz przekształceń w organizacji i funkcjonowaniu szkół, a także placówek oświatowych.
 
Wprowadzone zostają nowe typy szkół, zmieniają się podstawy programowe i organizacja egzaminów zawodowych. To ogromne wyzwanie dla szkół, kadry kierowniczej i nauczycielskiej. Przygotowaliśmy pakiet działań, którymi będziemy Was wspierać w realizacji nowych zadań.

 

KLUCZOWE ZMIANY 2017-2020
 • Nowe typy szkół – struktura kształcenia zawodowego

  Reforma oświaty 2017 wprowadza do kształcenia zawodowego nowe typy szkół – branżowe szkoły I i II stopnia.

  Koncepcja branżowej szkoły zakłada, że wiedza i umiejętności zawodowe powinny umożliwić uzyskanie wykształcenia średniego, a także wyższego w równym stopniu jak kształcenie ogólne.

 • Harmonogram uruchamiania nowych typów szkół

  1 września 2017 pierwsi uczniowie pójdą do branżowej szkoły I stopnia, która ma zastąpić zasadniczą szkołę zawodową.
  Branżowa szkoła II stopnia dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia zacznie funkcjonować od roku szkolnego 2020/2021.

  Jak będą przebiegały te i inne zmiany w strukturze kształcenia zawodowego prezentuje harmonogram.

 • Harmonogram wprowadzania nowej podstawy programowej

  Uczniowie pierwszych klas branżowych szkół I stopnia i techników oraz słuchacze pierwszych semestrów szkół policealnych od 1 września 2017 r. realizują nową podstawę programową kształcenia w zawodach.

 
Konferencje WSiP

„Porozmawiajmy o reformie”
Kwiecień 2017
 
Relacja wideo z konferencji


W programie:


Podręczniki do nowej podstawy programowej
Struktura kształcenia zawodowego
Harmonogram wprowadzania zmian
Nowe podstawy programowe
Podręczniki do nowej podstawy programowej

Z WSIP TO PROSTE!
 • Jesteśmy gotowi na zmiany, będziemy Was wspierać!

  • Przygotowaliśmy ofertę podręczników dostosowanych do nowej podstawy programowej.
  • Zapraszamy na cykl konferencji WSiP „Porozmawiajmy o reformie”.
  • Przygotowaliśmy materiały informacyjne dotyczące zmian w kształceniu zawodowym.
  • Będziemy informować o istotnych zmianach.
  • Dołącz do nas na facebook.com/ksztalcimyzawodowo