III Kongres Nauczycieli
Języka Niemieckiego

 

25 kwietnia w Warszawie odbył się III Kongres Nauczycieli Języka Niemieckiego organizowany przez
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

 

Miejsce:

Hotel Radisson Blu Sobieski, plac Zawiszy 1, Warszawa

 

 Zapraszamy do obejrzenia retransmisji.

Obejrzyj wystąpienie 1

Obejrzyj wystąpienie 2

Obejrzyj wystąpienie 3

Obejrzyj wystąpienie 4

Obejrzyj wystąpienie 5

Program

11.30-12.00 Rejestracja gości
12.00-12.15 Uroczyste rozpoczęcie Kongresu
12.15-12.40 Fit in Deutsch – die Motivationsprüfung Piotr Szyposzyński
– Goethe-Institut
12.40-13.05 Quellen der Motivation im Lehrerberuf am Beispiel der Aktivitäten des Polnischen Deutschlehrerverbandes. Monika Janicka
– PSNJN
13.05-13.30 Kwiecień 2018. Egzamin gimnazjalny z języka niemieckiego – po raz pierwszy z Aktion Deutsch Anna Potapowicz
– WSiP
13.30-13.55 Zur Rolle und Förderung verbalen Emotionsausdrucks im schulischen DaF-Unterricht. Katarzyna Hnatik
– WSiP
13.55-14.35 Przerwa obiadowa
14.35-15.00 Online im Unterricht Agata Zdunek
– Goethe-Institut
15.00-15.25 ÖSD wird jünger – neue Sprachprüfungen für junge Lerner Joanna Röhr
– Österreich Institut Warszawa
15.25-15.50 Von Hochdeutsch über Dialekte bis zur Jugendsprache Boris M. Bahr
– WSiP
15.50-16.10 Einsatz von kurzen literarischen Formen im DaF. Sylwia Sawulska
– WSiP
16.10-16.25 Wszystko na miarę i od ręki, czyli jak szybko i efektywnie korzystać z Generatora kart pracy i Materiałów nauczycieli na ucze.pl Sebastian Ostalak
– WSiP
16.25-16.30 Zakończenie Kogresu

 


Prelegenci:

dr Katarzyna Hnatik

Pracownik Uniwersytetu Śląskiego oraz nauczyciel w NKJO w Jastrzębiu Zdroju, członek Rady Programowej Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych.

Agata Zdunek

Ukończyła germanistykę na Uniwersytecie Warszawskim, studiowała też na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie. Od 1993 roku zatrudniona w Instytucie Goethego. Prowadzi kursy języka niemieckiego na wszystkich poziomach od A1 do C2. Od wielu lat pracuje jak wszyscy nauczyciele Instytutu z tablica interaktywną, od roku pracuje także z tabletami.

Boris M. Bahr

Nativespeaker na poziomie szkoły podstawowej oraz gimnazjum, członek Wojewódzkiej Komisji Konkursu Gimnazjalnego z języka niemieckiego.

Sylwia Sawulska

Od października 2008 związana z Instytutem Filologii Germańskiej Uniwersytetu Opolskiego w Zakładzie Historii Literatury i Kultury Niemiec XIX i XX wieku. Piszę doktorat z zakresu literatury dla dzieci i młodzieży, natomiast zajęcia prowadzę również z zakresu literaturoznawstwa ogólnego, historii literatury i dydaktyzacji literatury.

Monika Janicka

Germanistka i doktor językoznawstwa; adiunkt w Zakładzie Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; autorka licznych publikacji z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania języków obcych; rzeczoznawca MEN ds. podręczników do nauki języka niemieckiego; teacher trainer; od roku 2012 Prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego.

Joanna Röhr

Joanna Röhr ist seit 2009 Leiterin des Österreich Instituts in Wrocław. Sie kommt aus Berlin, studierte in Polen, ging dann zurück nach Deutschland, wo sie eine Sprachschule leitete. Joanna Röhr unterrichtet seit 15 Jahren Deutsch als Fremdsprache, schreibt Lehrwerke und führt regelmäßig Schulungen zu interkulturellen Themen, Wirtschaftsdeutsch und Etikette durch. Sie ist lizenzierte EBCL (European Business Competence Licence/Europäischer Wirtschaftsführerschein) Trainerin und ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom) Prüferin.Die Leitung des Österreich Instituts in Wrocław unterbrach sie 2014 aufgrund einer Babypause und unterrichtet zurzeit am Österreich Instituts in Warschau.