Solidarni z Ukrainą

Najważniejsze informacje związane z działaniami kierowanymi do uchodźców z Ukrainy. Przydatne nie tylko dla nauczycieli i rodziców.

WSiP dla uchodźców z Ukrainy

Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę, WSiP angażuje się w szereg inicjatyw, których celem jest pomoc uchodźcom przybywającym do naszego kraju. Swoją uwagę koncentrujemy przede wszystkim na działaniach długofalowych, odpowiadających na potrzeby osób, które będą przebywać w Polsce przez dłuższy czas. Równolegle realizujemy także wiele działań jednorazowych, które wynikały z aktualnych potrzeb uchodźców.

Wybrane działania podjęte przez WSiP:

  • bezpłatne kursy języka polskiego dla uchodźców
  • przekazanie książek i materiałów edukacyjnych
  • udostępnienie lokali mieszkalnych dla rodzin z Ukrainy
  • wsparcie dla ukraińskich sierot
  • stworzenie miejsc nauki i zabawy
  • wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i rodziców

Bezpłatne kursy języka polskiego dla uchodźców

Jednym z obszarów działania WSiP są usługi edukacyjne oferowane w ramach centrów ProfiLingua. Działamy w przeszło 20 miastach, gdzie prowadzimy m.in. kursy językowe dla dzieci i dorosłych. Wykorzystując nasz zasięg oraz kompetencje, przygotowaliśmy intensywny, 30-godzinny kurs języka polskiego, w ramach którego uczymy jak radzić sobie w codziennych sytuacjach podczas pierwszych dni pobytu w Polsce. Realizacja tego projektu była możliwa w dużej mierze dzięki zaangażowaniu nauczycieli-wolontariuszy, prowadzących bezpłatne kursy. Lektorzy ProfiLingua będą prowadzić zajęcia z języka polskiego także w Centrum Pomocy dla Uchodźców przy ul. Konstruktorskiej w Warszawie.

Przekazanie książek i materiałów edukacyjnych

WSiP od lat specjalizuje się w wydawaniu książek i materiałów edukacyjnych, z których uczyło się wiele pokoleń Polaków. Doskonale zdajemy sobie sprawę z faktu, jak dużym wyzwaniem dla całego systemu edukacyjnego są potrzeby tysięcy dzieci z Ukrainy, które trafiły w ostatnich tygodniach do Polski. Dlatego Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne przekazały na ich rzecz książki i materiały edukacyjne o łącznej wartości przeszło pół miliona złotych. Odbiorcami tej pomocy były nie tylko placówki szkolne, ale także ośrodki pomocy uchodźcom czy sierocińce.

Udostępnienie lokali mieszkalnych dla rodzin z Ukrainy

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne zapewniły dwa lokale mieszkalne dla rodzin z Ukrainy. Nasze działania w tym obszarze nie ograniczają się wyłącznie do zapewnienia bezpiecznego schronienia, ale co niemniej ważne, planujemy długofalowo wspierać naszych gości w codziennym funkcjonowaniu w nowym miejscu.

Wsparcie dla ukraińskich sierot

Wśród uchodźców istotną grupę stanowią matki z dziećmi, ale rosyjska agresja w równym stopniu wpłynęła także na życie sierot z domów dziecka. Dlatego Rada Nadzorcza i Zarząd WSiP podjęły decyzję o wsparciu inicjatyw kierowanych bezpośrednio do sierot przybywających do Polski z sierocińców działających wcześniej w okolicy Kijowa. Współdziałając m.in. z American Heart of Poland w Uzdrowisku Ustroń, angażujemy się w tworzenie bezpiecznych przestrzeni dla szczególnie potrzebujących wsparcia, a naszym wkładem jest m.in. zapewnienie materiałów edukacyjnych.

Stworzenie miejsc nauki i zabawy

W związku z inicjatywą stworzenia miejsc nauki i zabawy w szkołach językowych, materiały edukacyjne zostaną dostarczone także do placówek ProfiLingua. Projekt stworzenia świetlic dla ukraińskich dzieci jest realizowany przez dyrektorów regionalnych i dyrektorów szkół ProfiLingua, w miarę zapotrzebowania w danym mieście. Celem tej inicjatywy jest umożliwienie dzieciom spokojnej zabawy z rówieśnikami lub z rodzicami, w przyjaznym miejscu i z wykorzystaniem profesjonalnych materiałów edukacyjnych.

Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i rodziców

Działania o charakterze materialnym są niezwykle istotne, ale uzupełniamy je także merytorycznym wsparciem dla nauczycieli i rodziców. Eksperci z ORKE przygotowali dwa webinary, podczas których podpowiadali jak rozmawiać z dziećmi o zagrożeniu wojennym oraz o praktycznych aspektach pracy w grupach wielokulturowych. Na naszym blogu regularnie publikowane są treści związane z kryzysem uchodźczym, a w ramach serwisu korporacyjnego powstał specjalny dział #SolidarnizUkrainą. Publikujemy tam nie tylko własne komunikaty, ale także odnośniki do ważnych materiałów na zewnętrznych stronach internetowych.

Nieustannie #SolidarnizUkrainą

Na przestrzeni kilku ostatnich tygodni udało nam się z powodzeniem wdrożyć wiele działań, które stanowią bezpośrednią pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w te procesy pracownikom i współpracownikom WSiP, a także naszym partnerom.