Jeżeli nie widzisz dobrze tego maila, zobacz go w przeglądarce
ORKE ZCDN
KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW
„Reforma oświaty krok po kroku”
 ■kluczowe
zmiany
 ■interpretacja
przepisów
 ■zadania
 i terminy
Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych oraz Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie zapraszają na bezpłatną konferencję „Reforma oświaty krok po kroku”, na której szczegółowo wyjaśnimy, jakie wymagania stawia reforma przed dyrektorem i kadrą pedagogiczną placówki.
MIEJSCE:
Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji, Olsztyn, ul. Jagiellońska 91A
Zobacz: mapa dojazdu
PROGRAM:
 10:00  Zmiana ustroju szkolnego
 10:45  Nowa organizacja pracy szkół
 11.15  Nowości 2017: NPP, ramowe plany nauczania, zasady dotacji, egzaminy.
 12.00  Przerwa kawowa
 12.15  Zadania dyrektora przed początkiem nowego roku szkolnego
 13.00  Nowe obowiązki związane z doskonaleniem nauczycieli

MARZEC
28
Wtorek
Olsztyn
10.00 – 14.00
PROWADZĄCY:
 ■  Izabela Suckiel - specjalista z zakresu prawa oświatowego, nauczyciel konsultant ds. doskonalenia kadry kierowniczej
 ■  Eksperci prawa oświatowego ORKE
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Możesz także zgłosić swój udział przez telefon: 801 220 555 w. 2
Powyższa wiadomość została wysłana przez system prenumeraty elektronicznej serwisu http://www.wsip.pl. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać naszego newslettera, prosimy o odesłanie tego e-maila i wpisanie w temacie: Rezygnuje. Administratorem danych osobowych, które mogą być podane w adresie e-mail, są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595068, NIP 5272605292, kapitał zakładowy w wysokości 17.050.400 złotych (wpłacony w całości). Dane są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych w celach wysyłki newslettera. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości