Jeżeli nie widzisz dobrze tego e-maila, zobacz go w przeglądarce
WSiP SPP
Potwierdź swój wybór podręcznika do nowej podstawy programowej w liceum i technikum!
Wybierając podręczniki od WSiP lub Stentor możesz uzyskać dostęp do dodatkowych materiałów dydaktycznych, przygotowanych przez oba wydawnictwa.
Nauczyciele, którzy wybiorą podręcznik WSiP lub Stentor będą mogli pracować z zasobami dostępnymi w Klubie Nauczyciela WSiP oraz Stentor.
W Klubie Nauczyciela WSiP (ucze.pl) znajdą się także multibooki do podręcznika Oblicza epok.
>>
a w Klubie Nauczyciela Stentor, nauczyciele będą mogli korzystać z elektronicznej wersji podręcznika Przeszłość i dziś.
Nie zwlekaj! Wypełnij oświadczenie i otrzymaj dostęp do bogatej obudowy multimedialnej.
>>
Wypełnione i podpisane oświadczenie odeślij na adres e-mail oswiadczenie@wsip.com.pl
Potwierdzając swój wybór do 31 maja 2019 roku, nauczyciele dodatkowo otrzymają kody dostępu do Plansz interaktywnych do języka polskiego dla liceum i technikum.
>>
W części 1 zostało przedstawionych 30 tematów na ponad 100 interaktywnych planszach. Tematy dotyczą zagadnień literacko-kulturowych od antyku do pozytywizmu, a także kształcenia literackiego i tworzenia wypowiedzi.
Plansze zawierają liczne materiały pozwalające uatrakcyjnić lekcję: dodatkowe teksty, galerie zdjęć (pokazy slajdów), zdjęcia 360°, mapy, klipy wideo, nagrania.
Ćwiczenia interaktywne na końcu każdego tematu pomagają sprawdzić wiedzę uczniów i zmotywować ich do pracy.
Materiał łączy treści do poziomu podstawowego i rozszerzonego.
Zapoznaj się z ofertą wydawnictw Stentor oraz WSiP!
>>
>>
logo_wsip
E-oferta:
Profile:
Kontakt:
+48 801 220 555, 8:00 – 16:00 (pon. – pt.), wsip@wsip.com.pl,
Powyższa wiadomość została wysłana przez system serwisu https://www.wsip.pl. Aby zrezygnować z otrzymywania wiadomości, prosimy o odesłanie tego e-maila i wpisanie w temacie: rezygnuję lub kliknąć w link rezygnacji. Jest to równoznaczne z cofnięciem zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany adres e-mail. Administratorem danych osobowych, które mogą być podane w adresie e-mail, są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595068, NIP 5272605292, kapitał zakładowy w wysokości 40.736.880,00 złotych (wpłacony w całości), numer rejestrowy BDO: 000114836. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl. Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie https://www.wsip.pl.