WSiP SPP
Aktywuj swój dostęp do Klubów Nauczyciela WSiP i Stentor!
Nauczyciele, którzy na rok szkolny 2019/2020 wybrali podręcznik wydawnictwa Stentor - Przeszłość i dziś, mają możliwość bezpłatnego korzystania z materiałów metodycznych WSiP oraz Stentor.
Co otrzymasz w pakiecie?
Wypełnij oświadczenie i otrzymaj dostęp do bogatej obudowy metodycznej i multimedialnej
Wypełnione i podpisane oświadczenie odeślij na adres e-mail oswiadczenie@wsip.com.pl
Zestawy nauczyciela będa wysyłane na adres szkoły po 19 sierpnia.
W Klubie Nauczyciela Ucze.pl znajdziesz gotowe do pobrania materiały: programy nauczania, scenariusze lekcji, karty pracy, sprawdziany i testy, a także multibook do podręcznika Oblicza epok POBIERZ DEMO ».

logo_wsip
E-oferta:
Profile:
Kontakt:
+48 801 220 555, 8:00 – 16:00 (pon. – pt.), wsip@wsip.com.pl,
Administratorem danych osobowych są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595068, NIP 5272605292, kapitał zakładowy w wysokości 40.736.880,00 złotych (wpłacony w całości), numer rejestrowy BDO: 000114836. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl. Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie https://www.wsip.pl.