Jeżeli nie widzisz dobrze tego e-maila, zobacz go w przeglądarce
WSiP
Korzystaj z bogatej bazy pomocy
metodycznych i materiałów!
Pobieraj materiały ułatwiające przygotowanie i prowadzenie ciekawych lekcji z serią podręczników Przeszłość i dziś.
Przeprowadź test diagnozujący, zbadaj poziom wiedzy swoich uczniów i zaplanuj pracę w nowym roku szkolnym.
W Klubie Nauczyciela Stentor:
 • rozkłady materiału,
 • plany wynikowe,
 • autorski program nauczania,
 • przedmiotowy system oceniania,
 • scenariusze lekcji,
 • karty pracy,
 • testy ewaluacyjne,
 • projekty edukacyjne.
Wzbogać swoje lekcje z EKSTRA Materiałem metodycznym!


EKSTRA Materiał metodyczny to pomysł na przeprowadzenie innowacyjnych zajęć dotyczących analizy porównawczej współczesnego filmu i klasycznych dzieł romantycznych. Znajdziesz nim:
 • scenariusz lekcji „Zagubić się w głuszy”, czyli: romantyzm – reaktywacja?,
 • fragmenty tekstów literackich,
 • fotosy z filmu Seana Penna „Wszystko za życie”.
Przeprowadź diagnozę i sprawdź wiedzę swoich uczniów!
Korzystaj z serwisu Diagnoza z plusem, zbadaj poziom wiedzy i umiejętności swoich uczniów oraz zweryfikuj ich postępy w nauce. Pobierz arkusze oraz zasady oceniania i przeprowadź diagnozę. Następnie wprowadź wyniki, a automatycznie otrzymasz raport dla każdego ucznia i dla klasy.
W serwisie dostępne są diagnozy na rozpoczęcie klasy 1 oraz klasy 2.
Nie posiadasz dostępu do Klubu Nauczyciela Stentor? Zarejestruj się w serwisie stentor.pl, wypełnij i podpisz formularz, a następnie odeślij go na adres e-mail redakcja@stentor.com.pl
Zachęcamy również do korzystania z Klubu Nauczyciela Uczę.pl. Aby uzyskać dostęp pobierz, wypełnij i odeślij oświadczenie na adres e-mail oswiadczenie@wsip.com.pl
KONTAKT
+48 801 220 555,
8:00–16:00 (pon.–pt), wsip@wsip.com.pl,
SERWISY WSiP
FACEBOOK
Powyższa wiadomość została wysłana na zlecenie WSiP S.A. Aby zrezygnować z otrzymywania wiadomości, prosimy o przesłanie e-maila na adres newsletter@wsip.com.pl i wpisanie w temacie: rezygnuję. Będzie to równoznaczne z cofnięciem zgody na otrzymywanie informacji handlowych od WSiP S.A. drogą elektroniczną na podany adres e-mail. Administratorem danych osobowych, które mogą być podane w adresie e-mail, są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595068, NIP 5272605292, kapitał zakładowy w wysokości 40.736.880,00 złotych (wpłacony w całości), numer rejestrowy BDO: 000114836. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl. Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie https://www.wsip.pl.