Jeżeli nie widzisz dobrze tego e-maila, zobacz go w przeglądarce
WSiP SPP
Zapraszamy na:
KONFERENCJĘ EDUKACYJNĄ
DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA
POLSKIEGO W SZKOŁACH
PONADPODSTAWOWYCH
Dowiedz się, jak sprostać nowym wymaganiom w liceum
i technikum w dobie reformy.
MARZEC
4
Poniedziałek
14.30 – 17.30
MIEJSCE:
Hotel Bristol, ul. Kopernika 12,
35-002 Rzeszów, zobacz na mapie
Zarejestruj się już dziś – liczba miejsc ograniczona!
Zadzwoń pod numer 801 220 555 (wew. 2) w dni robocze w godz. 8.00 – 16.00
lub wyślij e–mail na adres: potwierdzenia@wsip.com.pl do 28 lutego 2019r.
(w treści e–maila podaj datę, miejsce konferencji oraz przedmiot)
W PROGRAMIE:
14.30 – 15.00
Rejestracja uczestników oraz rozmowy przy kawie i herbacie.

15.00 – 15.45
„Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu uczniów – w nawiązaniu
do nowej podstawy programowej” – wykład prowadzony przez eksperta Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych.

16.00 – 17.00
Panel przedmiotowy – najważniejsze zmiany w podstawie programowej i ich wpływ na pracę nauczyciela. Poznaj nową ofertę WSiP – prowadzący Adam Kalbarczyk – autor podręcznika.

17.00 – 17.30
Prezentacja nowego podręcznika do języka polskiego
„Przeszłość i Dziś” dla czteroletniego liceum i pięcioletniego technikum – prowadzący Piotr Marciszuk – twórca i właściciel wydawnictwa Stentor.

PROWADZĄCY:
Ewa Grela – pedagog, trener, coach. Od ponad 20 lat związana z systemem doskonalenia nauczycieli. Posiada kwalifikacje z zakresu organizacji i zarządzania oświatą oraz wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami edukacyjnymi, tworzeniu programów pracy szkół, programów rozwoju szkół, programów szkoleniowych dla biznesu i oświaty oraz prowadzeniu szkoleń.
dr Adam Kalbarczyk – teoretyk literatury, absolwent filologii polskiej oraz filozofii, autor publikacji dotyczących literatury oraz metodyki, nauczyciel dyplomowany, współtwórca i dyrektor Międzynarodowego LO im. I.J. Paderewskiego w Lublinie.
dr Piotr Marciszuk – polonista i filozof, od 1993 roku twórca i właściciel wydawnictwa STENTOR. Autor dwóch książek i wielu artykułów. Udziela wykładów na temat związków literatury i filozofii. Wydawca wielu książek z humanistyki, w tym propedeutyki filozofii w szkole średniej.
MATERIAŁY DLA UCZESTNIKÓW:
– pakiet konferencyjny
– egzemplarz testowy podręcznika
– e-certyfikat wysłany na adres mailowy
Uprzejmie informujemy, że wizerunek osób obecnych na spotkaniu może zostać upubliczniony.
O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
logo_wsip
E-oferta:
Profile:
Kontakt:
+48 801 220 555, 8:00 – 16:00 (pon. – pt.), wsip@wsip.com.pl,
Powyższa wiadomość została wysłana przez system serwisu https://www.wsip.pl. Aby zrezygnować z otrzymywania wiadomości, prosimy o odesłanie tego e-maila i wpisanie w temacie: rezygnuję lub kliknąć w link rezygnacji. Jest to równoznaczne z cofnięciem zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany adres e-mail. Administratorem danych osobowych, które mogą być podane w adresie e-mail, są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595068, NIP 5272605292, kapitał zakładowy w wysokości 40.736.880,00 złotych (wpłacony w całości). W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl. Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie https://www.wsip.pl.