Zobacz tego e-maila, w przeglądarce
 
WSiP
 
Nauka online na WSiPnet.pl
Szanowni Państwo!
W związku z zawieszeniem pracy szkół i koniecznością prowadzenia nauki w trybie zdalnym, przypominamy, że Państwa szkoła może skorzystać z materiałów edukacyjnych na platformie WSiPnet.pl.
Wystarczy się tylko zalogować lub zarejestrować i korzystać.
Przy rejestracji musi być użyty KOD SZKOŁY: $$kod$$
Przekaż go swoim nauczycielom.
Wszystkim nauczycielom korzystającym po raz pierwszy polecamy zapoznanie się z sekcją Pierwsze kroki.
logo_wsip
E-oferta:
Profile:
Kontakt:
+48 801 220 555, 8:00 – 16:00 (pon. – pt.), wsip@wsip.com.pl,
Powyższa wiadomość została wysłana przez system serwisu https://www.wsip.pl. Aby zrezygnować z otrzymywania wiadomości, prosimy o odesłanie tego e-maila i wpisanie w temacie: rezygnuję lub kliknąć w link rezygnacji. Jest to równoznaczne z cofnięciem zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany adres e-mail. Administratorem danych osobowych, które mogą być podane w adresie e-mail, są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595068, NIP 5272605292, kapitał zakładowy w wysokości 40.736.880 złotych (wpłacony w całości). W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl. Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie https://www.wsip.pl.