Wiedza o społeczeństwie

Szkoła podstawowa

Uczniom i nauczycielom polecamy

Dla nauczycieli

Dla uczniów

Co dzieje się na świecie, dowiesz się z publikacji WSiP do WOS-u. Sprawdź!

Jednym z najmłodszych przedmiotów realizowanych w szkole jest wiedza o społeczeństwie. To przedmiot interdyscyplinarny z zakresu edukacji obywatelskiej i nauk społecznych obejmujący zagadnienia polityczne, prawne, społeczne, gospodarcze i międzynarodowe. Nauka WOS-u przewidziana jest na ostatnim etapie kształcenia w szkole podstawowej, czyli w klasie 8. W trakcie lekcji uczeń nabywa wiedzę o kolejnych kręgach środowiskowych, z którymi styka się na co dzień, od rodziny i szkoły, po wspólnotę lokalną i regionalną, kończąc na wspólnocie narodowej i międzynarodowej. Tym samym poznaje rolę, jaką ma pełnić w społeczeństwie. Informacje o współczesnym świecie może czerpać ze środków masowego przekazu, własnych obserwacji, ale i podręcznika do WOS-u.

Poznaj ofertę edukacją WSiP do WOS-u - podręcznik i aktualności Co nowego w przedmiocie. Bądź zawsze przygotowany do lekcji!

Zgodnie z wymogami nowej podstawy programowej nasz podręcznik do WOS-u ma za zadanie kształtować postawy obywatelskie i wspólnotowe. Autorzy publikacji - doświadczeni metodycy i praktycy - położyli szczególny nacisk na propagowanie takich wartości jak: prawa człowieka, społeczeństwo obywatelskie, wolność i demokracja. Tematy poruszone w podręczniku do WOS-u odwołują się do codziennego doświadczenia ucznia. Przystępny język narracji, aktualne treści, ciekawa szata graficzna bogata w zdjęcia, infografiki, tabele i wykresy ułatwiają korzystanie z publikacji, a dodatkowo zachęcają do nauki WOS-u. W jednym podręczniku są zawarte tematy łatwiejsze, jak życie rodzinne czy społeczności szkolnej, i te trudniejsze - sytuacja międzynarodowa czy życie gospodarcze. Stopniowanie treści następuje od tych łatwych, po bardziej skomplikowane. Podręcznik do WOS-u ma nie tylko stanowić kompendium wiedzy, ale także uczyć młodzież posługiwania się poznaną informacją do rozpoznawania i rozwiązywania problemów. Mają temu służyć sekcje Zapamiętaj, Pytania i polecenia.

Wiedza o społeczeństwie to dynamicznie zmieniająca się dyscyplina naukowa. Informacje, które jeszcze wczoraj były aktualne, dzisiaj mogą się zdezaktualizować. Podręcznik do WOS-u jest publikacją wieloletnią, dlatego nie sposób go stale zmieniać. Uzupełnieniem podręcznika o nowe treści jest strona z aktualnościami Co nowego w przedmiocie. To stały dostęp do bieżących informacji zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów. Cyklicznie zamieszczane artykuły są znakomitą pomocą naukową, którą można wykorzystać na lekcji WOS-u, aktywizując uczniów do pracy w grupie. Uczniom szczególnie polecamy atrakcyjną metodę powtórzenia materiału w formie gier escape room. Każda gra dotyczy wybranego problemu we współczesnym świecie, np. praw człowieka lub zagadnień związanych z Unią Europejską. To doskonały sposób na wzbogacenie lekcji i zainteresowanie uczniów daną tematyką - nauka poprzez działanie.

WSiP stawia także na rozwiązania technologiczne, dlatego stworzyliśmy kilka serwisów edukacyjnych, dzięki którym przyswajanie wiedzy jest łatwiejsze i przyjemniejsze.

W serwisie WSiPnet.pl udostępniliśmy e-podręcznik do wiedzy o społeczeństwie. Elektroniczna wersja publikacji ma taki sam układ jak ta papierowa, ze spisem treści z łatwą nawigacją, podziałem na rozdziały i podsumowaniem każdego działu. Format jest przyjazny, z opcją powiększania zdjęć według uznania. Serwis dodatkowo umożliwia codzienną wymianę komunikacji między nauczycielem a uczniem, np. przesyłanie plików i prac domowych z WOS-u.

Pedagogom oferujemy dostęp do bogatej bazy multimediów z filmami, animacjami, planszami edukacyjnymi, kartami pracy i scenariuszami lekcji WOS-u, które znaleźć można w Klubie nauczyciela Uczę.pl. To istna skarbnica pomocy dydaktycznych. Warto mieć dostęp do tego narzędzia. Uczę.pl ułatwia pracę nauczycielom WOS-u.