WŁĄCZAMY W EDUKACJĘ to certyfikowany program szkoleniowy, którego celem jest pomoc w rozwijaniu kompetencji zawodowych w obecnej zmieniającej się rzeczywistości szkolnej - po 2-letniej nauce zdalnej, w klasach niejednorodnych etnicznie, w świecie ciągle rozwijających się nowych technologii.

Wyjątkowe webinary i szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów, którzy chcą uczyć aktywnie i zgodnie z ideą edukacji włączającej – jednego z ważnych kierunków zmian wdrażanych systemowo w polskim systemie oświaty.

Projekt WSiP oraz ORKE realizowany jest w TRZECH ETAPACH:

1. Etap 1 - Cykl 8 bezpłatnych webinarów Szkoła Włączająca (Etap zakończony)

2. Etap 2 – Szkolenia dla dyrektorów oraz nauczycieli korzystających z podręczników WSiP

3. Etap 3 – Webinary z e-narzędziownikami zawierającymi gotowe zadania edukacyjne do wykorzystania na lekcjach przedmiotowych

ETAP 2. Zapraszamy dyrektorów i nauczycieli korzystających z podręczników WSiP na cykl webinarów

Startujemy 13 października! Szkolenia będą realizowane dla trzech grup nauczycieli i dyrektorów. Mamy nadzieję, że webinary spełnią wszystkie oczekiwania a wiedza i umiejętności wyniesione ze szkolenia ułatwią pracę w szkołach, w których dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie korzystają z podręczników WSiP.

Przedmiotem szkoleń dla nauczycieli są zadania edukacyjne, a celem jest doskonalenie kompetencji w zakresie tworzenia i realizacji zadań edukacyjnych na etapie edukacji wczesnoszkolnej oraz w klasach 4-8 w podziale na przedmioty humanistyczne i matematyczno-przyrodnicze.

1. Zadania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej – jak je tworzyć i realizować, by uczniowie  uczyli się świadomie, odpowiedzialnie i samodzielnie – cykl 3 webinarów dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

2. Zadania edukacyjne na przedmiotach humanistycznych – jak je tworzyć i realizować, by uczniowie uczyli się świadomie, odpowiedzialnie i samodzielnie – cykl 3 webinarów dla nauczycieli języka polskiego, historii i języka niemieckiego.

3. Zadania edukacyjne na przedmiotach matematyczno-przyrodniczych – jak je tworzyć i realizować, by uczniowie uczyli się świadomie, odpowiedzialnie i samodzielnie – cykl 3 webinarów dla nauczycieli matematyki, przyrody, biologii, geografii, chemii i fizyki.

Szkolenie dla dyrektorów pokazuje w jaki sposób organizować w szkole ocenianie, by motywowało uczniów  do pracy i było zgodne z przepisami prawa oświatowego oraz odpowiada na potrzeby kadry zarządzającej wynikające z realizacji 3. kierunku polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023 2024.

4. Ocenianie wewnątrzszkolne. Od przepisów prawa do praktyki – cykl 2 webinarów dla dyrektorów szkoły.

Udostępnienie webinarów dla nauczycieli:

 • webinar nr 1 - 13.10.2023
 • webinar nr 2 - 06.12.2023
 • webinar nr 3 - 29.02.2024

Udostępnienie webinarów dla dyrektorów:

 • webinar nr 1 - 13.10.2023
 • webinar nr 2 - 29.02.2024

Szkolenia w postaci webinarów będą dostępne na platformie E-Akademia ORKE   e-akademia.orke.pl/

Szkolenie dla nauczycieli: Kurs: Włączamy w edukację - szkolenia dla nauczycieli pracujących z podręcznikami WSiP

Szkolenie dla dyrektorów: Kurs: Włączamy w edukację - szkolenia dla dyrektorów szkół, pracujących z podręcznikami WSiP

Osoba posiadająca konto na platformie E-Akademia ORKE po zalogowaniu klika w link podany powyżej i zostanie poproszona o podanie hasła, po jego wprowadzeniu zostanie dopisana do kursu i ma dostęp do materiałów wideo i certyfikatów

Osoba nieposiadająca konta musi je założyć postępując zgodnie z tutorialem e-Akademia ORKE: Wsparcie techniczne

O dostępności webinarów uprawnione osoby zostaną dodatkowo powiadomione mailowo.

Po obejrzeniu pełnego cyklu szkoleń każdy uczestnik webinarów będzie mieć możliwość pobrania Certyfikatu ORKE.

ETAP 3. Webinary z e-narzędziownikami zawierającymi gotowe zadania edukacyjne do wykorzystania na lekcjach przedmiotowych

Dziękując Państwu za wybór podręczników WSiP żywimy nadzieję, że praca z  nimi przyniesie sukcesy edukacyjne.

Celem osiągnięcia jak najwyższego poziomu nauczania ORKE przygotowało dla nauczycieli 11 przedmiotowych  PAKIETÓW METODYCZNYCH skorelowanych z podręcznikami WSiP, które zawierają:

Gotowe nowatorskie rozwiązania metodyczne do wykorzystania na lekcjach, które zostały przygotowane przez ekspertów ORKE.

 Każdy pakiet obejmuje nagrany webinar, podczas którego pokazujemy metodologię tworzenia dobrych zadań edukacyjnych.

 Nasze propozycje zadań edukacyjnych to aktywności dydaktyczne, które:

 • angażują,
 • aktywizują,
 • zaciekawiają,
 • prowadzą do poznania określonych treści,
 • sprzyjają rozwijaniu umiejętności przedmiotowych i przekrojowych,
 • inspirują do twórczego rozwiązywania problemów.

PEŁNA LISTA SZKOLEŃ ORKE skorelowanych z podręcznikami WSiP zawierająca przykłady zadań edukacyjnych znajduje się w https://sklep.wsip.pl/sklep/dla-nauczyciela-szkolenia-orke,358

>>  Każde szkolenie w formie nagranego webinaru  za jedyne 99 zł, wraz z 3-miesięcznym dostępem do nagrania dla kupującego (dla 1 osoby)! <<

Dlaczego warto skorzystać z oferty WSiP i ORKE? Co zyskuje dyrektor i nauczyciel?

Webinary i szkolenia poprowadzą najlepsi eksperci Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych z wybranych dziedzin. Wierzymy, że wiedza i umiejętności wyniesione z webinarów i szkoleń ułatwią pracę nauczycieli i dyrektorów, oraz pomogą uczniom w rozwijaniu ich unikatowych umiejętności.

1. Spotkanie z najlepszymi ekspertami ORKE, którzy podzielą się najnowszą wiedzą i doświadczeniem z obszarów wdrażanych systemowo w polskim systemie oświaty.

2. Poznanie pomysłów i rozwiązań, które można wykorzystać w swojej pracy zwłaszcza w obecnej zmieniającej się rzeczywistości szkolnej.

3. Zdobywanie nowych kompetencji i certyfikatów, które i przełożą się na lepsze zajęcia i ułatwią awans zawodowy.