WŁĄCZAMY W EDUKACJĘ to certyfikowany program szkoleniowy, którego celem jest pomoc w rozwijaniu kompetencji zawodowych w obecnej zmieniającej się rzeczywistości szkolnej - po 2-letniej nauce zdalnej, w klasach niejednorodnych etnicznie, w świecie ciągle rozwijających się nowych technologii.

Wyjątkowe webinary i szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów, którzy chcą uczyć aktywnie i zgodnie z ideą edukacji włączającej – jednego z ważnych kierunków zmian wdrażanych systemowo w polskim systemie oświaty.

Projekt WSiP oraz ORKE realizowany jest w TRZECH ETAPACH:

1. Etap 1 - Cykl 8 bezpłatnych webinarów Szkoła Włączająca (Termin: 17.11.2022 - 18.05.2023)

2. Etap 2 – Szkolenia dla dyrektorów oraz nauczycieli uczących z cykli WSiP z obszarów: Kompetencje dydaktyczno-metodyczne oraz Kompetencje psychologiczno-pedagogiczne (Termin: od roku szkolnego 2023/2024)

3. Etap 3 – Webinary z e-narzędziownikami zawierającymi gotowe zadania edukacyjne do wykorzystania na lekcjach przedmiotowych (Termin: od roku szkolnego 2023/2024)

1 ETAP. Zapraszamy na cykl webinarów „Szkoła włączająca”

1. 17.11.2022 g. 17:00

Idea i założenia edukacji włączającej – rola i zadania dyrektora w budowaniu szkoły dla każdego ucznia

2. 24.11.2022 g. 17:00

Idea i założenia edukacji włączającej – rola i zadania nauczycieli w budowaniu szkoły dla każdego ucznia

3. 15.12.2022 g. 17:00

Współpraca szkoły z rodzicami i otoczeniem w budowaniu szkoły włączającej

4. 19.01.2023 g. 17:00

Ocena funkcjonalna w praktyce i jej znaczenie w procesie wsparcia

5. 16.02.2023 g. 17:00

Praca z klasą lub z grupą zróżnicowaną – praktyki edukacyjne sprzyjające uczeniu się

Start rejestracji na 30 dni przed datą realizacji webinaru

6. 16.03.2023 g. 17:00

Uniwersalne projektowanie w edukacji – praktyka tworzenia pomocy i materiałów dydaktycznych

Start rejestracji na 30 dni przed datą realizacji webinaru

7. 20.04.2023 g. 17:00

Racjonalne usprawnienia, dostosowania i modyfikacje w budowaniu szkoły włączającej – przykłady dobrych praktyk edukacyjnych

Start rejestracji na 30 dni przed datą realizacji webinaru

8. 18.05.2023 g. 17:00

Nowoczesne technologie w pracy z klasą lub z grupą zróżnicowaną

Start rejestracji na 30 dni przed datą realizacji webinaru

Dlaczego warto skorzystać z oferty WSiP i ORKE? Co zyskuje dyrektor i nauczyciel?

Webinary i szkolenia poprowadzą najlepsi eksperci Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych z wybranych dziedzin. Wierzymy, że wiedza i umiejętności wyniesione z webinarów i szkoleń ułatwią pracę nauczycieli i dyrektorów, oraz pomogą uczniom w rozwijaniu ich unikatowych umiejętności.

1. Spotkanie z najlepszymi ekspertami ORKE, którzy podzielą się najnowszą wiedzą i doświadczeniem z obszarów wdrażanych systemowo w polskim systemie oświaty.

2. Poznanie pomysłów i rozwiązań, które można wykorzystać w swojej pracy zwłaszcza w obecnej zmieniającej się rzeczywistości szkolnej.

3. Zdobywanie nowych kompetencji i certyfikatów, które i przełożą się na lepsze zajęcia i ułatwią awans zawodowy.