ABC sześciolatka

PROBLEM:

Brak dźwięku w programie ABC sześciolatka (kod produktu R–189–2).

ROZWIĄZANIE:

Należy sprawdzić, czy w trakcie uruchamiania programu dźwięk nie uległ automatycznemu wyciszeniu (można to sprawdzić, klikając na ikonę głośniczka regulacji poziomu dźwięku na pasku w prawym dolnym rogu ekranu). Inną przyczyną problemu może być brak wybranych kodeków audio wymaganych do odtworzenia dźwięków przez kartę audio. Poniżej, w pliku pdf, opublikowaliśmy poradnik Regulacja głośności, z którego można się dowiedzieć, jak znaleźć, sprawdzić lub zmienić ustawienia regulacji dźwięku.

Do odczytania powyższego poradnika potrzebna jest przeglądarka dokumentów PDF, na przykład Adobe Reader, którą można pobrać, korzystając z poniżej zamieszczonych linków.

Link do pobrania programu Adobe Reader

Link do pobrania programu ze strony producenta