Klik uczy angielskiego

PROBLEM:

Program Klik uczy angielskiego (kod produktu R–098–1) nie nagrywa dźwięku.

ROZWIĄZANIE:

W przypadku wystąpienia problemów z nagrywaniem dźwięków przez program, należy sprawdzić w ustawieniach Regulacji głośności, oraz ustawieniach nagrywania dźwięków przez mikrofon, czy w trakcie pracy z programem Klik nie następuje przełączenie trybu rejestracji (przechwytywania) dźwięku z mikrofonu na inne źródło dźwięku lub urządzenie (np. modem), oraz czy dźwięk nie jest przypadkiem wyciszony. Poniżej załączony jest poradnik, z którego można się dowiedzieć, jak znaleźć, sprawdzić i zmienić ustawienia nagrywania oraz regulacji głośności dźwięku.

 

Do odczytania powyższych poradników potrzebna jest przeglądarka dokumentów PDF, na przykład Adobe Reader, którą można pobrać, korzystając z poniżej zamieszczonych linków.

Link do pobrania programu Adobe Reader

Link do pobrania programu ze strony producenta