Klik uczy angielskiego

PROBLEM:

Przy próbie uruchomienia programu Klik uczy angielskiego (kod produktu R–098–1), w systemie Windows XP wyświetla się jedynie okno startowe.

ROZWIĄZANIE:

Ponieważ czynników mogących powodować problemy z uruchomieniem programu jest wiele, poniżej zostały opisane najczęstsze z nich oraz sposoby ich rozwiązania.

Jednym z czynników może być problem z pamięcią wirtualną na komputerze. Aby problem usunąć, należy zmienić ustawienia pamięci wirtualnej zgodnie z jednym z poniżej załączonych poradników w zależności od posiadanej wersji systemu Windows.

Jeżeli zmiana ustawień pamięci wirtualnej nie pomoże, możliwe jest, że program jest uruchamiany na koncie mającym ograniczone uprawnienia w systemie, co może uniemożliwić niektóre jego działania. Proszę zatem spróbować uruchomić program na koncie mającym uprawnienia administratora w systemie. Jeżeli nie ma się dostępu do konta z takimi uprawnieniami to należy nadać podwyższone uprawnienia samemu programowi. Poniżej załączony jest poradnik który szczegółowo krok po kroku pokazuje jak nadać uprawnienia administratora programowi.

Program Klik uczy angielskiego jest zabezpieczony przed nieautoryzowanym kopiowaniem. Dlatego uruchomienie programu może zostać zablokowane, jeśli w systemie zainstalowany został program generujący np. wirtualne płyty w komputerze, co umożliwia skopiowanie płyty na twardy dysk komputera. Taką cechę posiada wiele programów obsługujących nagrywarki. Jeżeli takie oprogramowanie jest zainstalowane, to na czas pracy z aplikacją Klik należy wyłączyć obsługę dysków wirtualnych lub odinstalować oprogramowanie realizujące takie zadania.

Do odczytania powyższych poradników potrzebna jest przeglądarka dokumentów PDF, na przykład Adobe Reader, którą można pobrać, korzystając z poniżej zamieszczonych linków.

Link do pobrania programu Adobe Reader

Link do pobrania programu ze strony producenta