Klik uczy angielskiego

PROBLEM:

Program Klik uczy angielskiego (kod produktu R–098–1), nie działa po zmapowaniu dysku i udostępnieniu plików z płyty poprzez sieć lokalną. Pojawia się komunikat z prośbą o włożenie płyty lub o zalogowanie się jako administrator.

ROZWIĄZANIE:

Program Klik uczy angielskiego jest dystrybuowany w wersji jednostanowiskowej. Zgodnie z warunkami nabytej licencji, oprogramowanie można uruchomić w tym samym czasie wyłącznie na jednym stanowisku roboczym i dlatego program nie działa z dysku udostępnionego w sieci lokalnej. Aby program działał poprawnie, musi być zainstalowany na dysku twardym komputera, a w napędzie CD lub DVD musi znajdować się płyta programu.