Klik uczy czytać

PROBLEM:

Nie wiem jak zainstalować program Klik uczy czytać (kod produktu R-002–3), na komputerze.

ROZWIĄZANIE:

Program Klik uczy czytać uruchamia się i pracuje bezpośrednio z płyty CD-ROM znajdującej się w napędzie. Nie ma więc potrzeby, ani możliwości instalowania programu na dysku twardym komputera, na którym program jest uruchamiany.