Klik uczy czytać

PROBLEM:

Po uruchomieniu programu Klik uczy czytać (kod produktu R-002–3), wyświetla się białe okno z szarymi ukośnymi kreskami.

Komunikat: Wideo nie jest dostępne, nie można odnaleźć dekompresora „vids:IV32”.

ROZWIĄZANIE:

W przypadku wystąpienia problemów z wyświetlaniem animacji programu i pojawienia się wspomnianego komunikatu o błędzie, należy zmienić ustawienia pamięci wirtualnej w komputerze. Poniżej załączony jest poradnik, z którego można się dowiedzieć, jak znaleźć, sprawdzić i zmienić ustawienia pamięci wirtualnej.

Do odczytania powyższego poradnika potrzebna jest przeglądarka dokumentów PDF, na przykład Adobe Reader, którą można pobrać, korzystając z poniżej zamieszczonych linków.

Link do pobrania programu Adobe Reader

Link do pobrania programu ze strony producenta