Klik uczy liczyć w zielonej szkole

PROGRAM:

Brak opcji kontynuacji i rozpoczęcia nowej gry w programie Klik uczy liczyć w zielonej szkole.

ROZWIĄZANIE:

Program sam zapisuje postępy maksymalnie czterech uczniów (oznaczonych albumami z naklejkami) i robi to automatycznie w trakcie wyłączania się. Aby program mógł zapisywać postęp w grze, należy uruchomić go w systemie Windows, korzystając z konta użytkownika mającego uprawnienia administratora. Jeżeli nie ma się dostępu do konta z takimi uprawnieniami to należy nadać podwyższone uprawnienia samemu programowi. Poniżej załączony jest poradnik który szczegółowo krok po kroku pokazuje jak nadać uprawnienia administratora programowi.

Do odczytania powyższego poradnika potrzebna jest przeglądarka dokumentów PDF, na przykład Adobe Reader, którą można pobrać, korzystając z poniżej zamieszczonych linków.

Link do pobrania programu Adobe Reader

Link do pobrania programu ze strony producenta