Klik uczy liczyć w zielonej szkole

PROBLEM:

Program Klik uczy liczyć w zielonej szkole nie działa poprawnie na kontach użytkowników z ograniczonymi uprawnieniami w systemie.

ROZWIĄZANIE:

Do poprawnego działania program Klik uczy liczyć w zielonej szkole musi być uruchamiany na koncie systemowym, które ma uprawnienia administratora. Jeżeli nie ma się dostępu do konta z takimi uprawnieniami to należy nadać podwyższone uprawnienia samemu programowi. Poniżej załączony jest poradnik który szczegółowo krok po kroku pokazuje jak nadać uprawnienia administratora programowi.

Do odczytania powyższego poradnika potrzebna jest przeglądarka dokumentów PDF, na przykład Adobe Reader, którą można pobrać, korzystając z poniżej zamieszczonych linków.

Link do pobrania programu Adobe Reader

Link do pobrania programu ze strony producenta