Klik uczy liczyć

PROBLEM:

Przy uruchomieniu programu Klik uczy liczyć wyświetla się białe okno z szarymi ukośnymi kreskami oraz komunikatem o błędzie.

Komunikat: Wideo nie jest dostępne, nie można odnaleźć dekompresora „vids:IV32”.

ROZWIĄZANIE:

W przypadku problemów z wyświetlaniem animacji programu i wyświetleniu się wspomnianego komunikatu, proszę wykonać kroki opisane w poniżej załączonym poradniku.

Uwaga! Czynności opisane powyżej należy wykonać dokładnie według instrukcji, ponieważ pomyłki mogą spowodować błędy lub uszkodzenie rejestru systemu i w efekcie niestabilność działania komputera.

Do odczytania powyższego poradnika potrzebna jest przeglądarka dokumentów PDF, na przykład Adobe Reader, którą można pobrać, korzystając z poniżej zamieszczonych linków.

Link do pobrania programu Adobe Reader

Link do pobrania programu ze strony producenta