Klik uczy ortografii

PROBLEM:

Program Klik uczy ortografii (kod produktu R-031-1), wyświetla się komunikat informujący o braku pliku ORTSave.cst

ROZWIĄZANIE:

Plik ORTSave.cst przechowuje stan wykonanych zadań i zapisywany jest na twardym dysku komputera. Aby program mógł ten plik utworzyć i zapisywać w nim stan wykonywanych działań, od użytkownika wymagane są uprawnienia administratora, lub użytkownika zaawansowanego w systemie Windows. Jeżeli nie ma się dostępu do konta z takimi uprawnieniami, to należy nadać podwyższone uprawnienia samemu programowi. Poniżej załączony jest poradnik, z którego można się dowiedzieć, gdzie i w jaki sposób nadać programowi uprawnienia administratora.

 

Do odczytania powyższego poradnika potrzebna jest przeglądarka dokumentów PDF, na przykład Adobe Reader, którą można pobrać, korzystając z poniżej zamieszczonych linków.

Link do pobrania programu Adobe Reader

Link do pobrania programu ze strony producenta