Klik uczy ortografii

PROBLEM:

Program Klik uczy ortografii (kod produktu R–031–1), nie działa po przekopiowaniu na dysk i udostępnieniu w sieci lokalnej. Pojawia się komunikat z prośbą o włożenie płyty lub o zalogowanie się jako administrator.

ROZWIĄZANIE:

Program Klik uczy ortografii jest dystrybuowany w wersji jednostanowiskowej. Zgodnie z warunkami nabytej licencji, program można uruchomić w tym samym czasie wyłącznie na jednym stanowisku roboczym. Dlatego program nie działa, jeżeli zostanie uruchomiony z dysku udostępnionego poprzez sieć lokalną. Program działa poprawnie, jeżeli jest zainstalowany na dysku twardym komputera i w napędzie jest płyta CD z programem.