Klik uczy ortografii

PROBLEM:

Po uruchomieniu programu Klik uczy ortografii (kod produktu R-031-1), wyświetla się białe okno z szarymi ukośnymi kreskami.

Komunikat: Wideo nie jest dostępne, nie można odnaleźć dekompresora „vids:IV32″.

ROZWIĄZANIE:

W przypadku wystąpienia problemów z wyświetlaniem przez program animacji, należy wykonać kroki opisane w poniżej załączonej instrukcji.

Do odczytania powyższego poradnika potrzebna jest przeglądarka dokumentów PDF, na przykład Adobe Reader, którą można pobrać, korzystając z poniżej zamieszczonych linków:

Link do pobrania programu Adobe Reader

Link do pobrania programu ze strony producenta