Matematyka 2001 – Gimnazjum klasa 2

PROBLEM:

Na płycie z programem Matematyka 2001 – Gimnazjum klasa 2 (kod produktu R-164-1), są dołączone do programu testy oraz zadania, ale nie ma na niej prac klasowych. Gdzie mam ich szukać?

ROZWIĄZANIE:

Proszę się najpierw upewnić, że Arkusz ocen jest odpowiednio ustawiony. Parametry w menu Widok mogą być tak ustawione, że kolumny z pracami klasowymi są ukryte. Ich zawartość jest niewidoczna w programie. Taka możliwość dotyczy wyłącznie Prac klasowych nr 1-3. Praca klasowa semestralna jest dostępna za pośrednictwem Internetu wraz ze wszelkimi pozostałymi materiałami.