Multibook 2012 uruchamianie

W przypadku wyświetlenia się komunikatu ostrzegawczego, wystąpienia błędu lub pojawienia się niepewności co w danym momencie należy zrobić, proszę o skorzystanie z poniższej instrukcji. Cały proces uruchomienia Multibooka jest w niej szczegółowo, krok po kroku opisany.