Nie można obejrzeć filmu

PROBLEM:

Po zakupie materiałów w sklepie internetowym WSiP, przy próbie ich odtworzenia pojawia się błąd.

Komunikat: Brak kodeka lub plik uszkodzony.

ROZWIĄZANIE:

Komunikat ten informuje o braku możliwości odtworzenia materiału wideo i najczęściej jest spowodowany brakiem kodera/dekodera lub problemem z odtwarzaczem. Należy zatem sprawdzić czy na komputerze są zainstalowane kodeki audio/wideo.

Można to zrobić w następujący sposób:

  • Klikamy menu Start i z menu, które się wyświetli, wybieramy Panel Sterowania.
  • W zależności od wersji systemu, w oknie, które się pojawi, klikamy Dodaj/usuń programy(Windows XP) lub Programy i funkcje (Windows Vista i Windows 7).
  • Czekamy chwilę aż system wyświetli w liście zainstalowane oprogramowanie i szukamy zestawu koderów/dekoderów.

Jeżeli na liście nie widać żadnego zestawu koderów/dekoderów to należy je pobrać z internetu np. z poniżej zamieszczonego linku:

Strona z kodekami

Kolejnym z możliwych źródeł problemów z odtwarzaniem materiału wideo jest program który otwiera plik wideo. Programami zalecanymi do oglądania materiałów są Windows Media Player oraz Winamp, ponieważ z naszych testów wynika, że programy te najlepiej sobie radzą z zamieszczanymi przez nas materiałami wideo. W przypadku, gdy program, który jest zainstalowany w systemie nie radzi sobie z odtwarzaniem filmów, można skorzystać z poniżej zamieszczonego linku do strony, z której można pobrać inny odtwarzacz:

Strona z odtwarzaczami

Jeżeli plik po pobraniu ma rozmiar 0 bajtów, to trzeba sprawdzić, czy program antywirusowy lub zapora sieciowa nie zablokowały pobierania pliku ze względu jego na format lub duży rozmiar. Poniżej załączony jest poradnik, z którego można się dowiedzieć, jak znaleźć, sprawdzić i zmienić ustawienia zapory sieciowej.

Do odczytania powyższego poradnika potrzebna jest przeglądarka dokumentów PDF, na przykład Adobe Reader, którą można pobrać, korzystając z poniżej zamieszczonych linków.

Link do pobrania programu Adobe Reader

Link do pobrania programu ze strony producenta