Odkrywamy świat

PROBLEM:

Dlaczego nie mam możliwości edytowania treści zadań z programu Odkrywamy świat?

ROZWIĄZANIE:

Z materiałów umieszczonych na płycie CD-ROM można komponować odpowiednie zestawy i drukować jako kartkówki, czy sprawdziany, wybierając zadania do rozwiązania. Materiały te nie mają jednak możliwości wprowadzania do nich zmian, czyli edycji.