Otwieranie plików

PROBLEM:

Pliki zapisane w danym formacie są otwierane przez nie ten program co chcę.

ROZWIĄZANIE:

Jeżeli pliki o konkretnym rozszerzeniu są otwierane przez niewłaściwy program, lub chcemy zmienić program który automatycznie otwiera pliki o danym rozszerzeniu, czyli potocznie mówiąc chcemy zmienić program domyślny dla danego rozszerzenia plików należy postąpić według kroków opisanych w poniżej załączonym poradniku: