Plansze Interaktywne – Brak połączenia z Internetem

PROBLEM:

Przy próbie zarejestrowania programu Plansze Interaktywne, wyświetla się komunikat informujący o braku połączenia z serwerem.

ROZWIĄZANIE:

Proszę sprawdzić ustawienia zapory sieciowej w systemie. Może blokuje ona próby nawiązania połączenia programu z naszym serwerem licencyjnym. Poniżej załączony jest poradnik, z którego można się dowiedzieć, jak znaleźć, sprawdzić i zmienić ustawienia zapory sieciowej.

Proszę również sprawdzić, na komputerach na których podczas rejestracji programu występuje problem z połączeniem internetowym, czy można otworzyć stronę www.wsipnet.pl. Tam wysyłane są autoryzacje produktów.

Na komputerach, które nie mają dostępu do Internetu można przeprowadzić rejestrację Plansz Interaktywnych w inny sposób (mailowo lub telefonicznie).

Jeżeli powyższa porada nie rozwiąże problemu z rejestracją, to prosimy o wysłanie na nasz adres email pomocmult@wsip.com.pl wiadomości, zawierającej możliwie jak najbardziej szczegółowy opis problemu, oraz danymi kontaktowymi – to nam ułatwi udzielenie pomocy.

Uwaga ogólna: Aby dokonać rejestracji programu Plansze Interaktywne na komputerze, należy zalogować się do systemu Windows na konto posiadające uprawnienia administratora. Jeżeli nie ma się dostępu do konta z takimi uprawnieniami to należy nadać podwyższone uprawnienia samemu programowi. Poniżej załączony jest poradnik który szczegółowo krok po kroku pokazuje jak nadać uprawnienia administratora programowi.

Do odczytania powyższych poradników potrzebna jest przeglądarka dokumentów PDF, na przykład Adobe Reader, którą można pobrać, korzystając z poniżej zamieszczonych linków.

Link do pobrania programu Adobe Reader

Link do pobrania programu ze strony producenta