Pobieranie plików z naszej strony

PROBLEM:

Instrukcja pobierania plików z naszego strony.

ROZWIĄZANIE:

Poniżej zamieszczony jest poradnik opisujący kolejne kroki jakie należy wykonać aby pobrać plik z naszej strony. W poniższym przykładzie opisane jest pobranie programu Razem w szkole:

 • Klikamy link, z którego program zostanie pobrany, w tym przypadku jest to: http://download.wsip.pl/multimedia/Razem_w_szkole/R-220_RWS-ZK_Vista_7_beta1.zip.
 • Wyświetli się komunikat z pytaniem, czy chcemy pobrać plik. Potwierdzamy swój wybór klikając przycisk Zapisz.
 • W oknie zapisu pliku wskazujemy miejsce, gdzie na dysku twardym komputera plik ma być zapisany (np. pulpit, określony folder itp.), po czym klikamy na Zapisz.
 • Po zakończeniu pobierania we wskazanym folderze (przyjmijmy, że na pulpicie) pojawi się nowy plik.
 • Będzie to ikonka w postaci żółtej teczki z zamkiem błyskawicznym o nazwie
  R-220_RWS-ZK_Vista_7_beta1.zip.
 • Klikamy tę teczkę prawym przyciskiem myszy. Wyświetli się prostokątny pasek menu, z którego wybieramy polecenie (czwarte od góry) Wyodrębnij wszystkie.
 • W oknie Kreatora wyodrębniania, które się wyświetli, klikamy Dalej.
 • Wyświetli się okno z pytaniem, gdzie chcemy wypakować pliki. Wybieramy katalog, na przykład pulpit, i klikamy Dalej.
 • Wyświetli się okienko, a w nim będzie przesuwał się słupek prostokącików i widoczny będzie napis Trwa wyodrębnianie.
 • Po zakończeniu wypakowywania plików z archiwum wyświetli się komunikat Wyodrębnianie zakończone, w którym klikamy przycisk Zakończ.
 • Widoczny jest teraz rozpakowany folder o nazwie R-220_RWS-ZK_Vista_7_beta1. Otwieramy go, klikając go dwukrotnie.
 • Uruchamiamy program, klikając na ikonę szarego kółeczka z literką F lub nazwę game.exe.

 

Uwaga: W zależności od posiadanej przeglądarki internetowej poszczególne opcje mogą mieć inne nazwy: np. zamiast Zapisz może być OK.

Dodatkowo poniżej zamieszczamy poradnik pobierania programu Wesoła Szkoła i Przyjaciele.

Do odczytania powyższego poradnika potrzebna jest przeglądarka dokumentów PDF, na przykład Adobe Reader, którą można pobrać, korzystając z poniżej zamieszczonych linków.

Link do pobrania programu Adobe Reader

Link do pobrania programu ze strony producenta

Jeżeli chcemy nagrać program na płytkę, to należy skorzystać z programu do nagrywania płyt załączonego do nagrywarki lub innego który posiadamy.

Jeżeli nie posiadamy żadnego programu do nagrywania płyt to można taki program pobrać i zainstalować. Poniżej zamieszczony jest link do strony, z której można pobrać programy do nagrywania płyt:

Programy do nagrywania płyt

Aby program nagrać na płytę trzeba całą zawartość folderu R-220_RWS-ZK_Vista_7_beta1, wskazać w programie do nagrywania jako dane, które mają zostać nagrane na płytę. Ponieważ każdy program do nagrywania płyt różni się wyglądem oraz rozmieszczeniem poszczególnych funkcji, nie zamieszczamy poradnika szczegółowo opisującego nagrywanie płyty.