Podejrzenie wirusa na płycie

PROBLEM:

Program antywirusowy wykrył na płycie CD zainfekowany plik.

ROZWIĄZANIE:

Niektóre elementy konstrukcyjne oprogramowania opartego na technologii aktywnego wyświetlania Flash (np. pliki aktywnie lokujące się w pamięci komputera i odwołujące się do rejestru systemu), są przez niektóre programy antywirusowe (nie wszystkie), w trakcie skanowania płyty lub rezydentnego monitorowania procesów zachodzących w systemie, błędnie interpretowane jako wirusy, trojany lub inne zagrożenia. Sytuacje takie spowodowane są bardzo dużą „czułością” programów antywirusowych, zaś samo zjawisko znane jest jako false positive (po polsku fałszywy pozytyw).

W przypadku pojawienia się takiego komunikatu prosimy o przesłanie go do nas na adrespomocmult@wsip.com.pl z opisem, jaki plik (nazwa + rozszerzenie), z którego programu (pełna nazwa oraz numer R znajdujący się na płycie pod logo WSiP), został uznany jako zainfekowany i przez jaki pakiet zabezpieczający (nazwa oraz wersja programu, który zgłosił infekcję). Bardzo przydatny w takim mailu byłby też screen komunikatu zawierającego informację o infekcji. Pozwoli to nam na sprawdzenie i ewentualne zgłoszenie dostawcy programu zabezpieczającego, że program antywirusowy zgłasza fałszywy alarm.

Poniżej załączony jest poradnik, z którego można się dowiedzieć, jak wykonać i zapisać screena, nazywanego też zrzutem ekranu.

Do odczytania powyższego poradnika potrzebna jest przeglądarka dokumentów PDF, na przykład Adobe Reader, którą można pobrać, korzystając z poniżej zamieszczonych linków.

Link do pobrania programu Adobe Reader

Link do pobrania programu ze strony producenta