Program nie działa na Windows Vista i 7

PROBLEM:

Program nie działa na systemie Windows Vista lub Windows 7.

ROZWIĄZANIE:

W przypadku wystąpienia problemu z działaniem programu w najnowszych wersjach systemu Windows, czyli Vista oraz Windows 7, proszę spróbować uruchomić program w trybie zgodności ze starszą wersją systemu, w poniżej opisany sposób:

  • Otworzyć Mój komputer, klikając menu Start lub ikonę na pulpicie (jeżeli taka jest).
  • Znaleźć i otworzyć folder, w którym zainstalowany jest program (jeżeli program działa bezpośrednio z płyty CD, otworzyć folder na płycie).
  • Kliknąć prawym klawiszem myszy na ikonę programu.
  • Wyświetli się menu podręczne, z którego wybieramy Właściwości.
  • Otworzy się nowe okienko, w którym wybieramy zakładkę Zgodność.
  • W tej zakładce zaznaczamy opcję Uruchom ten program w trybie zgodności z:.

Z listy wybieramy wersję systemu Windows, na której program wcześniej działał, np. Windows XP.

Można też zaznaczyć opcję Uruchom ten program jako administrator. Po wykonaniu tego zatwierdzić ustawienia klikając na OK i uruchomić program.

Link do szczegółowego poradnika, opisującego krok po kroku, jakie czynności należy wykonać, aby uruchomić emulację starszej wersji systemu Windows, jest załączony poniżej.

Do odczytania powyższego poradnika potrzebna jest przeglądarka dokumentów PDF, na przykład Adobe Reader, którą można pobrać, korzystając z poniżej zamieszczonych linków.

Link do pobrania programu Adobe Reader

Link do pobrania programu ze strony producenta